Архів новин
2022
Липень
ПнВтСрЧтПтСбНд
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Реалізація права на страйк та відповідальність за порушення законодавства про колективні трудові спори (конфлікти)

 

Реалізація права на страйк

та відповідальність за порушення законодавства

про колективні трудові спори (конфлікти)

Статтею 44 Конституції України чітко визначено, що ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів.

Порядок здійснення права на страйк встановлюється законом з урахуванням необхідності забезпечення національної безпеки, охорони здоров'я, прав і свобод інших людей. Отже, право на страйк виписано в Законі України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” (далі - Закон).

Страйк - це тимчасове колективне добровільне припинення роботи працівниками (невихід на роботу, невиконання своїх трудових обов'язків) підприємства, установи, організації (структурного підрозділу) з метою вирішення колективного трудового спору (конфлікту) (КТС(к). 

Увага! Страйк може бути розпочато лише за умови виникнення і реєстрації колективного трудового спору (конфлікту) Національною службою посередництва і примирення відповідно до Закону та якщо примирні процедури не привели до вирішення колективного трудового спору (конфлікту) або роботодавець (або уповноважена ним особа) ухиляється від примирних процедур або не виконує угоди, досягнутої в ході вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

 

Порядок прийняття рішення про оголошення страйку

Рішення про оголошення страйку на підприємстві приймається за поданням виборного органу, уповноваженого згідно із статтею 3 Закону представляти інтереси найманих працівників, загальними зборами (конференцією) найманих працівників і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість найманих працівників або дві третини делегатів конференції та обирає керівний орган (особу), що очолює страйк, який діє в межах Закону, інформує працівників про хід вирішення КТС(к). Дане рішення оформляється протоколом.

Рекомендації щодо оголошення чи неоголошення галузевого або територіального страйку приймаються на галузевому або територіальному рівнях на конференції,  зборах, пленумі чи іншому виборному органі представників найманих працівників та/або профспілок і надсилаються відповідним  трудовим  колективам  чи профспілкам.

Наймані працівники підприємств галузі чи адміністративно-територіальних одиниць самостійно приймають рішення про оголошення чи неоголошення страйку на своєму підприємстві. Страйк вважається галузевим чи територіальним, якщо на підприємствах, на яких оголошено страйк, кількість працюючих становить більше половини загальної кількості працюючих відповідної галузі чи території.

За рішенням найманих працівників чи профспілки може бути утворено страйковий фонд з добровільних внесків і пожертвувань.

Увага! Ніхто не може бути примушений до участі або до неучасті у страйку.

Орган (особа), який очолює страйк, зобов'язаний письмово попередити сторону роботодавця не пізніш як за 7 днів до початку страйку, а у разі прийняття рішення про страйк на безперервно діючому виробництві - за 15 днів. Також за погодженням із роботодавцем, визначається місцеперебування під час страйку працівників, які беруть у ньому участь. У разі проведення зборів, мітингів, пікетів за межами підприємства орган (особа), який очолює страйк, повинен повідомити про запланований захід місцевий орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування не пізніше ніж за три дні. Сторона роботодавців зобов'язана у найкоротший строк попередити постачальників і споживачів, транспортні організації, а також інші заінтересовані підприємства, установи, організації щодо рішення найманих працівників про оголошення страйку. Під час страйку роботодавець, місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування і орган (особа), що очолює страйк, зобов'язані вжити необхідних заходів до забезпечення життєздатності підприємства, збереження майна, додержання законності та громадського порядку, недопущення загрози життю і здоров'ю людей, навколишньому природному середовищу.

Повноваження органу (особи) як керівника страйку припиняються, якщо:

- сторони підписали угоду про врегулювання КТС(к);

- у разі прийняття рішення про відміну або про припинення страйку.

В Положенні про порядок проведення страйку як крайнього засобу вирішення колективного трудового спору (конфлікту) та примирних процедур під час страйку від 18.11.2008 року №131 визначена чітка процедура порядку прийняття рішення.

Незаконними визнаються страйки: 

- оголошені з вимогами про зміну конституційного ладу, державних кордонів та адміністративно-територіального устрою України, а також з вимогами, що порушують права людини;

- оголошені без додержання найманими працівниками, профспілкою, об'єднанням профспілок чи уповноваженими ними органами положень статей 2, 4, 6, частин першої і п'ятої статті 12, частин першої, третьої і шостої статті 19 Закону;

- розпочаті з порушенням найманими працівниками, профспілкою, об'єднанням профспілок чи уповноваженими ними органами вимог статті 20, частин другої та третьої статті 24 Закону;

- які оголошені та/або проводяться під час здійснення примирних процедур, передбачених цим Законом.

 

Заборона проведення страйку

Статтею 24 Закону передбачено випадки, за яких забороняється проведення страйку, а саме: 

- за умов, якщо припинення працівниками роботи створює загрозу життю і здоров'ю людей, довкіллю або перешкоджає запобіганню стихійному лиху, аваріям, катастрофам, епідеміям та епізоотіям чи ліквідації їх наслідків.

- проведення страйку працівників (крім технічного та обслуговуючого персоналу) органів прокуратури, суду, Збройних Сил України, органів державної влади, безпеки та правопорядку.

- у разі оголошення надзвичайного стану Верховна Рада України або Президент України можуть заборонити проведення страйків на строк, що не перевищує одного місяця. Подальша заборона має бути схвалена спільним актом Верховної Ради України і Президента України. 

- у разі оголошення воєнного стану автоматично наступає заборона проведення страйків до моменту його відміни.

Заборона проведення страйку окремим категоріям працівників, під час виконання певних робіт, у певних місцях та за настання певних ситуацій передбачена іншими Законами України.

Чинним законодавством передбачена можливість найманим працівникам, для яких встановлена заборона на страйк, щодо захисту своїх соціально-трудових і економічних інтересів шляхом здійснення примирних процедур. У разі не врегулювання розбіжностей між сторонами колективного трудового спору (конфлікту) примирними органами, у цьому випадку наймані працівники з метою поновлення порушених трудових прав мають право вирішувати в судовому порядку. Це є компенсаційними гарантіями, у разі заборони проведення страйку окремим категоріям найманих працівників.

Гарантії для працівників під час страйку

Статтею 27 Закону передбачені гарантії для працівників під час страйку, а отже:

- участь у страйку працівників, за винятком страйків, визнаних судом незаконними, не розглядається як порушення трудової дисципліни і не може бути підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності.

- за працівниками, які не брали участі у страйку, але у зв'язку з його проведенням не мали можливості виконувати свої трудові обов'язки, зберігається заробітна плата у розмірах не нижче від установлених законодавством та колективним договором, укладеним на цьому підприємстві, як за час простою не з вини працівника. Облік таких працівників є обов'язком роботодавця.

А також Закон передбачає і наслідки участі працівників у страйку, а саме: організація страйку, визнаного судом незаконним, або участь у ньому є порушенням трудової дисципліни. Час страйку працівникам, які беруть у ньому участь, не оплачується та не зараховується до загального і безперервного трудового стажу.

 

Відповідальність за порушення законодавства про колективні трудові спори (конфлікти)

Розділом IV Закону встановлена відповідальність за порушення законодавства про колективні трудові спори (конфлікти).

Так, відповідно до статті 29 Закону особи, винні в порушенні законодавства про колективні трудові спори (конфлікти), несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законодавством.

Відповідальність щодо страйку передбачена статтями:

-  30 Закону (Відповідальність працівників за участь у страйку, визнаному судом незаконним);

- 32 Закону (Відповідальність за організацію страйку, визнаного судом незаконним, невиконання рішення про визнання страйку незаконним);

- 33 Закону (Відповідальність за примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку);

- 34 Закону (Відшкодування збитків, заподіяних страйком);

- 174 Кримінального кодексу України (Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку).

В разі необхідності отримання консультацій і роз’яснень щодо пошуку взаємоприйнятних, законодавчо визначених шляхів вирішення розбіжностей, пропонуємо Вам звертатись до відділення Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області за адресою: 25006,                                     м. Кропивницький, вул. Архітектора Паученка, 64/53, каб. 204 тел./факс (0522) 32-04-34, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

 

І знову – про тарифи

І знову – про тарифизагружено b6090
Як відомо, профспілки завжди тримають під контролем тарифи, які в Україні досить непередбачувані, та шукають шляхи впливу на владу задля пом'ягшення тарифного тягаря. З цією метою Федерація профспілок області, звернулася до Федерації профспілок України, аби її Президія прийняла відповідні рішення, які б вплинули на державну тарифну політику. До речі, об'єднання профспілок Харківської області уже звернулося до ФПУ щодо реалізації активних дій для недопущення зростання вартості енергоносіїв і комунальних послуг. Профспілкове об'єднання Кіровоградщини підтримало вимоги харківських колег.
Про що йдеться у листі? Уряд практично усунувся від контролю енергоринку. Так, він щоденно анонсує про зниження тарифу на електроенергію, запровадження якого торкнеться 80 відсотків споживачів (250 кВт за тарифом 1,44 грн.). При цьому замовчується факт скасування цілого ряду пільгових тарифів, а саме: 90 коп. при споживанні 100 кВт і 3000 кВт при електричному опаленні.
Спочатку уряд активно агітував відмовлятися від газу, аргументуючи енергонезалежністю. Саме задля цього було запроваджено тариф у розмірі 90 копійок за кіловат. А що відбувається тепер? Опалення двокімнатної квартири площею 50 кв. метрів при витраті електроенергії 900 кВт коштувало 810 грн., тепер зросте до 1512 гривень (збільшиться в 1,9 раза).
До того ж розмір тарифу зрівняли для тих, хто споживає більше 250 кВт в межах 1000 кВт і 5000 кВт. То про яке зниження анонсує уряд? Хіба що для тих, хто має палаци.
Щоденно із засобів масової інформації надходять повідомлення про необхідність збільшення вартості газу, бо в Європі вона значно виросла. А оскільки у нас відсутній торговельний майданчик газу, можливість підвищення ціни до європейського рівня цілком вірогідна.
Заговорили про підвищення тарифу на розподіл газу у зв'язку із зростанням ціни на газ. Облгази Фірташа теоретично мають право, бо в собівартості тарифу на розподіл газу третина припадає на вартість газу на власні потреби. І не виключено, що свого доб'ються, як добилися включення компенсації витрат за попередні періоди, починаючи із 2014 року. Результат - збільшення тарифу на розподіл газу ще на третину.
Окремо про централізоване теплопостачання. Цинізм, з яким уряд обдурив теплогенеруючі підприємства, вражає. Влада умовила мерів підписати меморандум про не підвищення тарифів на тепло при підвищенні ціни газу, пообіцявши різницю в тарифах. І як завжди, обіцянку не виконала, загнавши підприємства в борги, які й так досягли космічних розмірів.
За словами Кропивницького міського голови, тільки до початку опалювального сезону міському теплогенеруючому підприємству треба заплатити 42 млн. грн. боргів і 10 млн. грн. попередньої оплати, і тільки тоді можна отримати газ.
Нас чекає найважчий в історії міста опалювальний сезон. Уряду до цього справи немає. Меморандум підписали і забули. Тепер усе можна списати на органи місцевого самоврядування. Уже стало для уряду правилом прикриватися ринковими реформами і розвитком конкурентного середовища.
НКРЕКП, основним завданням якої є здійснення державного регулювання з метою досягнення балансу інтересів споживачів, суб'єктів господарювання, що проводять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг і держави, стоїть на боці господарників, не враховуючи злиденний стан споживачів.
Економічна криза, пандемія, безробіття, які призводять споживачів до бідності, зовсім не цікавлять Регулятора, а пропозиції при публічному обговоренні проектів тарифів, як правило, не враховуються, а з боку профспілок відстоюються не завжди активно. Схоже, такі дії Регулятора влаштовують державу, яка мириться зі свавіллям на енергоринку, де процвітає корупція, і не вживає відповідних заходів.
Вважаємо за необхідне терміново розглянути питання щодо недопущення підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги на Президії ФПУ та зажадати від уряду:
- вивчити питання щодо звільнення (зменшення) податку на додану вартість та постачання газу населенню;
- припинити перерозподіл коштів на користь газотранспортних і розподільних компаній, статутний капітал яких здебільшого належить до приватного сектору економіки;
- розглянути питання зниження вартості електроенергії, яка використовується для опалення житла та запровадити пільги для таких споживачів не менше 1000 кВт год.;
- забезпечити виконання власних зобов'язань за меморандумом, підписаним з міськими головами щодо погашення втрат теплогенеруючих підприємств у зв'язку з не підвищенням тарифу на тепло.
За дорученням Президії ФПО
заступник Голови ФПО
Оксана Терлецька

 

Шановні учні, учителі, батьки, усі жителі Кіровоградщини!

Шановні учні, учителі, батьки, усі жителі Кіровоградщини!images 9 2975c
Щиро вітаю вас із Днем знань – з Першовереснем!
Сьогодні урочистий і важливий день, день старту до нових відкриттів та великих знань.
Для когось нинішнього 1 вересня дзвенить перший дзвінок, для когось - черговий або останній, а для багатьох дзвінки уже відлунали. Але усі пам'ятають і згадують його особливе звучання. Воно спонукає школярів до знань та пізнання, а вчителів – до творчості.
Бажаю гарного старту у країну знань, великих прагнень та цікавих відкриттів, насиченого шкільного життя і щасливих змін, чудових друзів і різноманітних захоплень, наполегливості у навчанні! А вчителям зичу міцного здоров'я, витримки, цікавих ідей і натхнення їх втілити!
Окремо звертаюсь із привітанням до команди обкому профспілки працівників освіти і науки України. Ви, як ніхто, знаєте шкільне життя, його успіхи та проблеми і не тільки переймаєтеся ними, а розділяєте радощі та здобутки, допомагаєте вирішувати насущні проблеми, забезпечуєте постійний захист прав та інтересів членів профспілки. Ви теж - на передовій!
Так тримати й далі - наполегливо і рішуче відстоювати соціальні та економічні права освітян, бути провідною зіркою у їхньому житті!

З повагою
Голова Федерації
профспілок області          Максим Баланенко

 

У КРАЇНУ ЗНАНЬ – ІЗ ПОДАРУНКАМИ ВІД «ГІДРОСИЛИ»

У КРАЇНУ ЗНАНЬ – ІЗ ПОДАРУНКАМИ ВІД «ГІДРОСИЛИ»IMG 9801 afe07

Для 27 хлопчиків і дівчаток – дітей працівників АТ «Гідросила», «ПрАТ «Гідросила АПМ» та інструментального заводу «ЛЕЗО» нинішній Першовересень особливий, адже вони стануть першокласниками.
Є ще одна особливість цієї доленосної події: розпочали юні школярі свій шлях у країну знань з «Гідросили». Профком єдиної первинної профорганізації разом з керівництвом підприємств влаштували для «іменинників» пам'ятне, феєричне свято. До речі, День першокласника на «Гідросилі» прижився з далеких 50-х років минулого століття і став традиційним, улюбленим, незмінним і донині.IMG 9838 0af77
Спочатку була екскурсія на робочі місця батьків, знайомство із сучасним, високотехнологічним виробництвом (заводи лідирують у галузі машинобудування України), побутом та належними умовами праці. Віднині діти ще більше гордитимуться своїми батьками. А потім у сучасній робітничій їдальні відбулося справжнє шоу.
З побажаннями успіху у навчанні, зростати здоровими, сумлінними та бути гідною зміною батькам до першокласників звернувся голова профкому Сергій Олійник. Він висловив впевненість, що після такої цікавої профорієнтаційної екскурсії чимало маленьких гостей у недалекому майбутньому долучаться до своїх робітничо – інженерних родинних династій. А розважали першачків і дарували їм пісні та танці учасники ансамблю «Росинка», вокальної студії «Антарес», молодіжного клубу «Імідж» та студії художнього слова «Юність» обласного Будинку дитячого та юнацького центру творчості. Діти були не просто глядачами чудового концерту, а й самі брали участь у конкурсах, іграх і танцях.IMG 9972 455daIMG 9930 dce1cIMG 9890 bde12
Крім розважальної програми, організатори свята частували дітей солодощами, влаштували фотосесію та вручили від «Гідросили» подарунки – набори канцтоварів, що стануть їм у пригоді під час навчання. Батьки, присутні на заході, щиро дякували профкому і керівництву підприємств за чудове свято.
Марія Іванова

 

З Днем народження, країно!

З Днем народження, країно!IMG 20200521 094627210 BURST000 COVER 64129
Нинішній рік проходить під знаком 30-річчя незалежності України. Як обласне профспілкове об'єднання готується до відзначення цієї знаменної дати? Про це свято - наша розмова з головою Федерації профспілок Кіровоградської області Максимом Баланенком.
- Максиме Олексійовичу, які асоціації викликає у вас це свято?
- Неоднозначні. З одного боку гордість за країну, в якій живу. Це дійсно знакова подія, яку не можна вмістити у вузькі рамки одного-двох днів. До незалежності України йшло не одне покоління - упродовж сторіч мільйони українців боролися за її здобуття. А покоління наших сучасників було змушене відстоювати свободу та європейський вибір на революціях, а згодом – зі зброєю в руках захищати суверенітет і територіальну цілісність держави від зазіхань північного сусіда. З іншого боку не полишають нотки смутку за втратами: економічними та соціальними. Це і масове скорочення робочих місць (закриваються цілі підприємства), і відповідно працівників, борги із виплати зарплати, зниження соціальних стандартів, а натомість підвищення тарифів, податкового навантаження і т. д. Реформи, які впроваджуються, не завжди йдуть на користь людям.
- І все-таки це свято, тому потрібно шукати позитивні моменти. Які заходи відбудуться з нагоди дня народження країни? Чи братимуть участь у цих заходах спілчани?
- По всій країні відбудеться понад 150 подій, у тому числі і в нашій області, у яких, безперечно, братимуть участь і члени профспілки.
23 серпня, у День Державного прапора України, у географічному центрі нашої країни в Черкаській області за участю Глави держави відбудеться урочисте підняття синьо-жовтого стяга. У Кропивницькому теж буде встановлено найбільший державний прапор.
Серед обласних заходів – реалізація мистецького проекту: реконструкція одного дня з життя корифеїв українського театру, створення кропивницьких артоб'єктів – вишиванок, виробів народних умільців. Звичайно, делегація профспілкового об'єднання візьме участь у святковій ході від пам'ятника Ангелу-хранителю до Меморіалу «Фортечні вали» та покладанні квітів.
Творчо підійшли до святкування 30-ї річниці Незалежності у приватному акціонерному товаристві «Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка». Тут готують цікаву виставку «Еволюція суконь». Думаю, мешканцям обласного центру буде цікаво переглянути, як змінювалася мода протягом трьох десятиріч.
Серйозно готуються до відзначення Дня Незалежності наші провідні підприємства – АТ «Ельворті» та «Гідросила». У парку «Ковалівський» відбудеться виставка техніки акціонерного товариства. Цій події буде приурочене привітання ветеранів війни та праці. На «Гідросилі» пройдуть з нагоди свята урочисті збори, на яких будуть відзначені кращі працівники, а спільним рішенням адміністрації та профкому вирішено нагородити двох кращих працівників путівками на базу відпочинку «Прибій». У святкові дні профкоми багатьох підприємств організовують для усіх бажаючих членів профспілки та їхніх сімей оздоровлення на морі.
Заходів відбудеться настільки багато, що усіх не перелічити. Це і флешмоби, і книжкові виставки, і ярмарки за участю творчих колективів, нагородження кращих працівників Почесними грамотами обласної державної адміністрації та міської ради. Свої програми представлять заклади культури: музеї, театри, філармонія, бібліотеки. У всіх організаціях чи закладах профспілкові комітети задіяні до реалізації святкових заходів.
- Тепер, Максиме Олексійовичу, перейдемо до профспілкових буднів. Які проблеми сьогодні непокоять найбільше?
- На мій погляд, сьогодні профспілкову сторону найбільше турбує неефективність діалогу між профспілками, владою і роботодавцями на національному рівні. Саме тому влада одноосібно проштовхує, можна сказати, антинародні законопроекти. Взяти до прикладу законопроект «Про безпеку та здоров'я працівників на роботі», який несе великі загрози для працівників. Профспілки обговорювали його протягом 2020 року та І півріччя 2021 року, але більшість пропозицій спільного представницького органу об'єднань профспілок, надісланих до попередньої редакції, не враховано, і жодних узгоджувальних процедур з цих питань не було проведено. Цими днями у столичному Будинку спілок відбулася робоча зустріч представників Мінекономіки зі сторонами соціального діалогу щодо наближення позицій до редакції згаданого законопроєкту. Обговорювалися пропозиції сторін щодо останньої, станом на 19 липня цього року, редакції Мінекономіки до законопроєкту.
У профспілок позиція чітка: сторони соціального діалогу мають визначити, наскільки законопроект відповідає вимогам міжнародних, європейських стандартів безпечної праці, охорони праці та забезпеченню гідних умов для працівників. Не менш важливо і те, щоб запропонований законопроект не погіршував існуючі умови праці, рівень її безпеки. Тобто, профспілки завжди будуть відстоювати право працівників на гідні та безпечні умови праці, проти будь-яких спроб їх погіршити.
Взагалі сторона профспілок висловила свою позицію про чергове непогодження законопроекту і в цій редакції, озвучила основні зауваження до нього, наголосила на загрозах і неприпустимих ризиках, які можуть виникнути у разі прийняття, зокрема таких положень законопроекту, як скасування 11 статей глави XI Кодексу законів про працю України щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці та інших заходів, спрямованих на захист життя і здоров'я працівників, зокрема, які зайняті на роботах з важкими і шкідливими умова праці, порушення їх прав, які не передбачено законопроектом, і зниження рівня їх захисту порівняно з чинним законодавством, скасування всіх нормативно-правових актів, прийнятих на виконання Закону "Про охорону праці", не визначення повноважень прав представників працівників у сфері безпеки праці щодо безперешкодного здійснення громадського контролю за додержанням роботодавцями законодавства у цій сфері, здійснення ефективного і повноцінного захисту інтересів і прав працівників тощо.
Відбувається не тільки наступ на права працівників, а й на права профспілок. А те, що коїться навколо профспілкового майна, як кажуть, в жодні рамки не втиснеш: держава відбирає його у свою власність. Найприкріше, що потім те майно перетворюється у непотріб. Нещодавно на сайті Федерації профспілок України наводився приклад держави, як ефективного (у лапках) господарника. Те об'єкти, які за профспілкового управління працювали і приносили податки в державний та місцеві бюджети, а працівники отримували зарплати, зупиняють роботу, будівлі руйнуються.
І все це робиться свідомо, для того, щоб потім продати їх за безцінь.
Федерація профспілок України разом з громадськими організаціями буде постійно тримати ці питання на контролі, виявляючи чергові факти безгосподарності державних чиновників, надавати їм публічну оцінку на телевізійних ток-шоу у теле і радіо програмах, соціальних мережах і друкованих ЗМІ.
Якщо повернутися до свята, то хочеться, щоб влада після ейфорії повернулася обличчям до насущних проблем і взяла напрямок на поліпшення рівня життя українців, щоб у незалежній країні добре жилося не тільки купці олігархів та депутатів, а всім громадянам, які створюють достаток і добробут держави і є її найбільшою цінністю.
Марія Іванова

 

Аудитори Кропивницького попередили порушень на 40 млн. грн.

Аудитори Кропивницького попередили порушень на 40 млн. грн.

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області протягом січня-червня 2021 року провели моніторинг 76-ти процедур закупівель товарів, робіт та послуг загальною вартістю понад 2,2 млрд грн.
За результатами заходів державного фінансового контролю у сфері публічних закупівель аудитори попередили порушень на 40 млн грн. Зокрема, через виявлені порушення відмінено торги у 5-ти випадках на 11 млн. грн.. та розірвано 36 уже укладених договорів на 29 млн. грн.
За наслідками моніторингу складено 36 протоколів про адміністративне правопорушення за статтею 164-14 КУпАП, 24 особи притягнуто до адміністративної відповідальності.
Пресслужба Управління Східного офісу
Держаудитслужби в Кіровоградській області

 

Угода, продиктована часом

IMG 20210723 100832 4c596
У Федерації профспілок Кіровоградської області відбулася знакова подія – після тривалих переговорів підписано Угоду про співпрацю між Регіональним відділенням асоціації об'єднаних територіальних громад і ФПО. Така Угода продиктована часом. Чому саме з асоціацією ОТГ? Створена в листопаді 2016 року з ініціативи трьох ОТГ, в складі яких наша Новоукраїнська міська рада, асоціація довела, що саме територіальні громади можуть забезпечити практичне впровадження позитивних змін в кожній громаді та якісне надання послуг мешканцям громад.IMG 20210723 101029 ec124
Голова ФПО Максим Баланенко зазначив: «У цьому ми не раз переконувалися, коли відбувався поділ майна між райрадами, РДА, коли, як кажуть, «пачками» викидали людей на вулицю. Та й сьогодні цей процес не закінчився. Продовжують гостро стояти проблеми розмежування повноважень та їх ресурсне забезпечення, спроможність територіальних громад. Держава динамічно продовжує скидати на громади всі державні пільги і гарантії, «відкусюючи» доходи. До речі, ми другі в Україні підписуємо таку Угоду і це зобов'язує нас до плідної роботи».
Звичайно, ФПО дуже турбують проблеми територіальних громад. Тому одними із напрямів співпраці з Асоціацією обласне профспілкове об'єднання вбачає у:
- розробленні спільних пропозицій і рекомендацій щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів, стосовно економічного і соціального розвитку територіальних громад;IMG 20210723 101137 4aefa
- вдосконалені соціальної та економічної політики територіальних громад, реалізації їхніх повноважень (власних та делегованих).
За словами голови ФПО, профспілкове об'єднання має цілий арсенал повноважень: звернення і вимоги до вищих органів влади, народних депутатів з питань Держбюджету та окремих проблем територій. «До речі, саме зараз формуються звернення до проекту про Державний бюджет-2022. Ми займаємо активну позицію у відстоюванні тарифів на енергоносії. І врешті решт маємо вагомий вплив на формування рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, який є базовим у формуванні бюджетів ОТГ. Одним словом нас, дуже багато чого єднає. Приємно, що голова Новоукраїнської міської ради Олександр Корінний з 2016 року, року заснування, очолює Всеукраїнську асоціацію ОТГ, що в липні 2017 року створено перше регіональне відділення Асоціації ОТГ, і це символічно, що ми прокладаємо місток для співпраці».IMG 20210723 100825 35663
У цьому році у профспілок відбувся VIII З'їзд ФПУ, в Асоціації - Національний з'їзд громад і Загальні збори Всеукраїнської асоціації ОТГ, на яких обговорено плани роботи на найближче майбутнє.
«Думаю, зазначив Максим Баланенко, ми знайдемо час, аби такі плани намітити і в нашій області».
Які побажання прозвучали від профспілок? Сприяти збереженню цілісності галузевих організаційних ланок профспілок та їхніх структур, недопущенню необґрунтованої ліквідації первинних профспілкових організацій у процесі оптимізації мережі закладів бюджетної сфери. А також сприяти укладенню колективних договорів на всіх підприємствах і в організаціях, що діють на території територіальних громад, відповідно до норм чинного законодавства, Генеральної, галузевих та територіальної угод.IMG 20210723 101326 835ec
З надією і оптимізмом сприйняла підписання Угоди про співпрацю і голова Регіонального відділення Асоціації об'єднаних територіальних громад Інна Завірюха: «Ми споріднені структури – Асоціація ОТГ і профспілки. І мета у нас одна – захист прав мешканців громад, їх працівників, у тому числі і членів профспілок. До речі, у Соколівській ТГ, яку я очолюю, є первинна профорганізація і ми всі є членами профспілки. Підписання Угоди дуже доречне, тому що маємо один напрямок роботи. Думаю, завжди знайдемо порозуміння, бо маємо спільну мету.
Під час церемонії підписання Угоди відбулася ще одна приємна подія – Максим Баланенко вручив найвищу профспілкову нагороду – нагрудний знак «Заслужений працівник профспілок України» голові Кіровоградської обласної організації Всеукраїнської профспілки торгівлі Людмилі Хрипливій. Це, дійсно, – заслужена відзнака, висока оцінка багаторічної самовідданої праці задля захисту прав та інтересів спілчан.
Прес-центр ФПО

 

Із кабінету – на стадіон

Із кабінету – на стадіонIMG 20210710 101311 1 1 53fdf
Якщо хтось уявляє державних службовців лише кабінетними людьми, то це далеко не так. У кабінеті вони – у робочий час. А у позаробочий - посадовці підкорюють різні хобі, у тому числі спортивні. Зі спортом у держслужбовців особлива дружба – вони охоче відгукуються на заклик взяти участь у змаганнях і отримують призові місця.IMG 20210710 101346 b23d9
10 липня відбулася обласна спартакіада серед збірних команд державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Її ініціатори – обком профспілки працівників державних установ і ФСТ «Спартак». Уперше у змаганнях брали участь також територіальні громади. Учасники змагалися із чотирьох видів спорту: тенісу настільного, волейболу, шахів та шашок.
Загальнокомандну першість завоювала Онуфріївська, друге місце посіла Голованівська територіальні громади, а третє виборола Кропивницька міська рада. Переможці – командні і особистісні – отримали призи.IMG 20210710 101520 1 85fba
Віктор Федотов,
голова обкому профспілки працівників державних установ

 

Прожитковий мінімум занижено у 2,4 раза

Прожитковий мінімум занижено у 2,4 разаФПУ картинка cd584
За розрахунками Мінсоцполітики фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб з урахуванням суми обов'язкових платежів відповідно до чинного законодавства у цінах травня 2021 року становив 5 553,98 грн.
Таким чином, законодавчо встановлений на травень 2021 року прожитковий мінімум для працездатних осіб (2 270 грн) занижено порівняно з його фактичним розміром у 2,4 рази або на 3 283,98 грн. Мінімальна заробітна плата у травні ц.р. (6 000 грн) перевищила фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 446 грн.
Середня заробітна плата в Україні у травні 2021 року порівняно із квітнем ц.р. знизилася на 0,3% та становила 13 499 грн. Порівняно із травнем 2020 року вона зросла на 28,1%. У перерахунку на євро заробітна плата склала 402,9 євро (у квітні ц.р. вона складала 406,3 євро).
Протягом травня 2021 року найбільшими темпами зросла заробітна плата у наступних сферах: тимчасове розміщування й організація харчування (на 27,2%), мистецтво, спорт, розваги та відпочинок (на 9,1%). Проте порівняно з квітнем 2021 року за більшістю видів економічної та промислової діяльності відбулося зниження середньої заробітної плати; відносно ж травня 2020 року в усіх сферах економіки заробітна плата зросла.
Заробітна плата працівників окремих галузей бюджетної сфери залишається нижчою ніж середня по економіці: в освіті – 11 579 грн (або 85,8% від середньої по економіці), у сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги – 11 526 грн (або 85,4% від середньої по економіці).
За регіональною ознакою у травні 2021 року найбільшою середня зарплата була у Києві (19 287 грн), Донецькій (14 457 грн) та Київській (13 850 грн) областях, найнижчою – у Волинській області (10 890 грн).
Індекс реальної заробітної плати у травні ц.р. порівняно із квітнем ц.р. становив 98,4%, а відносно травня 2020 року – 116,8%.
За результатами аналізу офіційної статистики фонд оплати праці в Україні у травні 2021 року зменшився на 0,8% відносно попереднього місяця та перевищив показник травня 2020 року на 24,9%.
За усіма видами економічної діяльності відбулося зростання фонду оплати праці відносно показника травня 2020 року: найменше зростання відбулось у сфері державного управління й оборони, обов'язкового соціального страхування (13,1%), найбільше – у сфері тимчасового розміщування й організації харчування (125,4%).
За даними Держстату, станом на 01.06.2021 року заборгованість із виплати заробітної плати 144,2 тисячам працівників економічно-активних підприємств склала 3 350,7 млн. грн, з яких 1 357,03 млн. грн – борги державних підприємств. Працівникам промисловості заборговано 2 506,4 млн грн заробітної плати.
Слід зазначити, що, починаючи з січня 2021 року, Державною службою статистики запроваджено нову редакцію Методологічних положень державного статистичного спостереження «Стан виплати заробітної плати» (затверджено наказом Держстату від 30.12.2020 № 374).
Відповідно до оновлених Методичних положень інформація готується на основі даних державного статистичного спостереження, яке охоплює юридичні особи, активні на початок року, з урахуванням цензу за кількістю найманих працівників. Зокрема, збір та підготовка інформації щодо заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах-банкрутах, які не здійснюють економічної діяльності, Держстатом не проводиться.
Довідково: до категорії підприємств-банкрутів Держстат відносить суб'єкти господарювання, щодо яких запроваджено процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.
Департамент з питань бюджету
та оплати праці апарату ФПУ

 

Діяти ефективно та результативно

Діяти ефективно та результативноФПУ 4c109
Рада ФПУ 30 червня 2021 року затвердила заходи з реалізації Стратегії діяльності Федерації професійних спілок України на 2021–2026 роки «Час дій та якісних змін», прийнятої VІІІ-м З'їздом ФПУ. Схвалила план з реалізації зауважень та пропозицій делегатів З'їзду, обговорила напрями розвитку майнового комплексу ФПУ...
Звертаючись до членів Ради, Голова ФПУ Григорій Осовий зокрема зазначив, що час від проведення 8-го з'їзду – 25 травня ц.р. видався для профспілкового руху динамічним та насиченим. Було розроблено: План заходів щодо реалізації Стратегії діяльності Федерації на 2021-2026 роки «Час дій та якісних змін», заходи щодо реалізації зауважень та пропозицій делегатів з'їзду, підготовлено зміни до Положення про постійні Комісії Ради ФПУ, сформовано пропозицію щодо персонального складу та створення Робочої групи Ради ФПУ з напрацювання змін до Статуту ФПУ тощо.
Він поінформував, що документи з'їзду були направлені Прем'єр-міністру, Голові Верховної Ради України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, керівникам центральних органів виконавчої влади, депутатським фракціям, соціальним партнерам для врахування в їхній діяльності.
Голова ФПУ наголосив, що заходи на виконання Стратегії діяльності ФПУ мають стати для усіх профспілкових організацій Дорожньою картою реалізації стратегічних завдань, насамперед щодо посилення економічного, правового і соціального захисту спілчан в умовах реформ, розвитку профспілкового руху та зміцнення потенціалу всіх ланок профспілок, щоб діяти ефективно та результативно. Вони передбачають низку завдань, спрямованих на посилення захисної функції профспілок
Важливим залишається питання реформування трудових і соціальних відносин. Профспілки визнають необхідність реформування законодавства про працю, але не шляхом просування неоліберальних законопроектів. Реформування має відбуватися системно і лише за виконання принципу рівних прав і можливостей, пріоритетності питання захисту прав людини та з обов'язковим урахуванням інтересів працюючих.
Президією ФПУ 24 червня ц.р. було схвалено План заходів ФПУ, спрямованих на недопущення просування згаданих законодавчих ініціатив, а також Алгоритм реагування ФПУ на законодавчі ініціативи, які суттєво звужують права та інтереси працівників і профспілок.
У цьому контексті було наголошено на необхідності активізувати голосування спілчан за петиції по законопроектах №5371 і 5388. Також члени Ради були поінформовані про створення Робочої групи ФПУ з питань опрацювання законопроектів, які суттєво звужують права та інтереси працівників і профспілок, для представлення позиції ФПУ у профільних комітетах Верховної Ради України, а також засобах масової інформації, та утворення Організаційного комітету ФПУ з проведення всеукраїнських акцій протесту профспілок у разі розгляду Верховною Радою України законопроектів, які порушують права працівників та профспілок.
- Саме на осінь може припасти пік нашої боротьби проти антитрудових ініціатив влади, - наголосив Григорій Осовий, - ми маємо бути максимально готові і відмобілізовані до таких дій по всій країні.

Детальніше...

 

Шановні медичні працівники Кіровоградщини!

Шановні медичні працівники Кіровоградщини!images 3 c36a0
Прийміть найщиріші вітання із професійним святом
та слова вдячності за вашу благородну працю!
Споконвіку більше за будь-які скарби та всілякі надбання цінувалося здоров'я людини. Саме медичні працівники дарують найдорожче – здоров'я, віру та надію, а професія медика вважається однією із найнеобхідніших і найшановніших. Саме для неї завжди були, є і будуть актуальними такі поняття, як доброта, гуманність благородність і професіоналізм.
З нагоди свята шлемо низький уклін усім працівникам охорони здоров'я за сумлінну та невтомну працю. Нехай сторицею повертається до вас добро, дароване людям, а у Ваших домівках завжди панують щастя і мир! Міцного здоров'я, добробуту і добра Вам та Вашим родинам!

З повагою
Голова ФПО Максим Баланенко

 

Законопроект 3515 руйнує підвалини соціальної держави Україна – позиція ФПУ

Законопроект 3515 руйнує підвалини соціальної держави Україна – позиція ФПУ

            Верховна Рада Україним 2 червня ц.р. прийняла за основу законопроєкт №3515 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань формування прожиткового мінімуму та створення передумов для його підвищення.

            За оцінкою Федерації профспілок України, законопроект 3515 фактично руйнує підвалини розбудови соціальної держави Україна і реалізації людино центричної політики. Цей курс крок за кроком вибудовувалась у державі за роки незалежності під статус держави Україна, як соціальної (що закріплено у Конституції).
На реалізацію такого статусу у різні роки була прийнята низка законів, які розроблялись за участю усіх трьох сторін соціального діалогу, міжнародних експертів, європейських структур. Зокрема йдеться про закони "Про прожитковий мінімум" і "Про державні соціальні стандарти і державні соціальні гарантії".
            На їх основі формувалися відповідні соціальні гарантії – заробітної плати, пенсійного забезпечення, соціальних виплат та допомог.
            У разі прийняття законопроекту 3515 це все може бути перекреслено одним махом, - заявив Голова ФПУ, Голова СПО об'єднань профспілок Григорій Осовий, коментуючи рішення Парламенту.

            Таку позицію профспілок під час обговорення законопроекту у сесійній залі Парламенту підтримали народні депутати України з різних фракцій і груп.

             Ми вважаємо, що законопроект 3515 у даній редакції не може бути прийнятий як закон, і як такий, що є антиконституційним і антисоціальним. На жаль, ті депутати, які підтримали і проголосували за нього у першому читанні, очевидно, не розібралися у суті, які загрози він несе у собі для людей.
             Профспілки готові надати кожному народному депутату всю об'єктивну інформацію щодо негативів цього законопроекту і як слід було б їх виправити.
            Сподіваюсь, що голос профспілок і людей праці буде почутий і обговорення цього законопроекту буде перенесено для подальшого його доопрацювання на площадках соціального діалогу з метою посилення соціальної політики держави і захисту громадян.
            Наразі ФПУ надсилає листи до народних депутатів, керівництва держави.
            У разі ігнорування нашої позиції ми готові вдатися до протестних дій.
            З результатами поіменного голосування за законопроект 3515 можна ознайомитись тут.

Детальніше: https://fpsu.org.ua/256-holovna-novyna/20668-zakonoproekt-3515-rujnue-pidvalini-sotsialnoji-derzhavi-ukrajina.html

Прес-центр ФПУ

Останнє оновлення (Понеділок, 07 червня 2021, 10:16)