Архів новин
2019
Листопад
ПнВтСрЧтПтСбНд
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301

ІНФОРМАЦІЯ про роботу Президії ФПО між V та VI засіданнями Ради ФПО

                Додаток 1

                                                                                                              до постанови Ради ФПО

                                                                                                                      від  28.02.2019  №Р-VI-5

                  

ІНФОРМАЦІЯ

про роботу Президії ФПО

між V та VI засіданнями Ради ФПО

 

Реалізуючи стратегічні напрями діяльності Федерації профспілок області на 2014-2019 роки головна увага Президії ФПО була зосереджена на недопущенні безробіття, забезпечення конституційного права працівників на отримання своєчасної і в повному розмірі заробітної плати, створення безпечних і нешкідливих умов праці, актуалізації соціального діалогу на територіальному рівні.

У минулому році проведено чотири засідання Президії ФПО, на яких розглянуто 42 питання. Серед основних питань, які були розглянуті Президією:

-                      «Про здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про працю в умовах державного реформування»;

-                      «Про роботу первинних профспілкових організацій бюджетної сфери Соколівської ОТГ в умовах змін підпорядкування бюджетних установ;

-                      «Про дії ФПО та її членських організацій по збереженню та розвитку трудового потенціалу»;

-                      «Про стан виконання постанови Ради ФПО від 22.02.2017 № Р-IV-4 «Про підвищення ролі ФПО та її членських організацій у захисті соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок».

 

Невідкладним завданням Президії ФПО було забезпечення продуктивної зайнятості. З цією метою ФПО та її членські організації в минулому році відслідковували ситуацію на ринку праці шляхом взаємодії з обласним центром зайнятості. Укладаючи колективні договори, профкоми домагались включення в них зобов’язань роботодавців щодо недопущення масових звільнень, а в разі їх виникнення соціальної підтримки працівників, які попереджені про наступне звільнення.

У випадках ліквідації, реорганізації, часткового зупинення підприємств, що тягнули за собою скорочення чисельності або штату працівників, профспілкові організації вимагали надання інформації про причини наступних звільнень не пізніше трьох місяців.

Здійснені профспілковими організаціями заходи в певній мірі сприяли покращенню стану ринку праці. Чисельність безробітних громадян за методологією МОП за 9 місяців 2018 року у порівнянні з відповідним періодом 2017 року, зменшилась з 53,0 тис. осіб до 49,8 тис осіб, а рівень безробіття з 12,3% до 11,5%.

За даними Центру зайнятості у січні-грудні 2018 року кількість вакансій збільшилась на 8,2% до 34,3 тис. одиниць. Інформацію про вакансії надали 5,1 тис. роботодавців. Середній розмір зарплати у вакансіях становив 5,7 тис. грн., що значно вищий розміру мінімальної зарплати.

Зважаючи на особливу соціальну значимість забезпечення конституційного права громадян на працю, за наполяганням профспілкової сторони на засіданні тристоронньої соціально-економічної ради  області були розглянуті питання:

-                      «Про заходи що вживаються в області щодо виявлення фактів використання праці неоформлених працівників»;

-                      «Про стан вирішення питань зайнятості зареєстрованих безробітних».

Сторонами вирішено визначати пріоритетом всіх обласних програм щодо економічного розвитку підвищення зайнятості населення, розширення легальної зайнятості, створення високопродуктивних робочих місць, передусім у виробничих сферах, підвищення конкурентоспроможності працівників.

Так, обласною програмою зайнятості на 2018-2020 роки, в розробці якої брала активну участь ФПО, планується працевлаштувати 20,7 тис.осіб.  Активними заходами політики зайнятості передбачається охопити 30,7-30,9 тис. безробітних громадян.

За пропозицією ФПО програмою передбачено проведення моніторингу укладання та виконання зобов’язань колективних договорів на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форм власності, які використовують найману працю. Сприяти включенню до колективних договорів взаємних зобов’язань сторін щодо забезпечення продуктивної зайнятості працівників, підвищення їх кваліфікації. Враховано також пропозиції щодо  здійснення аналізу причин припинення діяльності підприємств, зменшення обсягів виробництва та порушувати дані питання перед органами, уповноваженими управляти цими підприємствами про вжиття відповідних заходів. Як і передбачалось, рішенням тристоронньої соціально-економічної ради, здійснення заходів щодо зайнятості населення, посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості, спрямовування профорієнтаційної роботи на підвищення мотивації шукачів роботи до легальної праці, започаткування власної справи, до зміни професії, підвищення кваліфікації, професійного навчання відповідно до потреб ринку праці, визначено основними завданнями програми економічного і соціального розвитку області на 2019 рік.

Реалії сьогодення у сфері зайнятості населення області, а саме:  значний рівень безробіття, у тому числі у сільській місцевості через недостатність вільних робочих місць із гідним рівнем заробітної плати,    недостатні обсяги створення нових робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях, наявність тіньової зайнятості,  зобов’язують  ФПО спільно з соціальними партнерами і надалі домагатися створення сприятливих умов для функціонування та розвитку ринку праці, зростання рівня зайнятості.

Одним із основних заходів Президії ФПО було забезпечення підвищення розміру середньомісячної заробітної плати, погашення заборгованості із зарплати.

В рамках Угоди про співпрацю з Головним управлінням Пенсійного фонду України в Кіровоградській області постійно відбувається обмін інформацією щодо переліку суб’єктів господарювання, які виплачують найманим працівникам заробітну плату менше законодавчо встановленого мінімального розміру (з урахуванням основного місця роботи). По кожному випадку порушень на підприємствах, де діють профорганізації вивчаються причини і вживаються заходи по їх усуненню.

Розглядаючи на своєму засіданні 31.05.2018 питання  про стан виконання постанови Ради від 22.02.2017 №P-IV-4 «Про підвищення ролі ФПО та її членських організацій у захисті соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок» Президія ФПО  обов’язковим для профкомів завданням визначила встановлення колдоговорами мінімальної місячної тарифної ставки на рівні галузевих угод. 

Аналіз наданої членськими організаціями ФПО інформації про стан виконання колективних договорів за звітний період свідчить про те, що ця норма колдоговорів в переважній більшості виконується. Це, в значній мірі, сприяло росту номінальної заробітної плати в області у звітному році на 24,1%, на 112,5%  виросла реальна заробітна плата.  Завдяки зростанню розміру середньомісячної заробітної плати, зросла питома вага зарплати в доходах населення. За останніми статистичними даними вона склала 35,6%.

Проте, незважаючи на зростання середньомісячної зарплати в області, її розмір є значно менший ніж в Україні, через те що в області значна частина працівників працює у закладах бюджетної сфери та державного управління (42,5% від загальної чисельності найманих працівників в області), де вплив профспілкових організацій є обмеженим.

Федерації профспілок області при укладанні Територіальної угоди на новий строк необхідно наполегливо відстоювати свою позицію по прискоренню темпу росту зарплати вищому, ніж передбачено Програмою економічного і соціального розвитку області на 2019 рік,  взявши за основу Меморандум Федерації профспілок України та Федерації роботодавців України від 20.11.2018 р., яким сторони узгодили взаємні прагнення про підвищення рівня оплати праці   з метою наближення його до європейських стандартів.

Президія ФПО тримала на постійному контролі питання погашення заборгованості з виплати заробітної плати. З цією метою проводився щомісячний моніторинг заборгованості із зарплати працівникам підприємств, установ і організацій, де діють профспілкові організації.

За результатами моніторингу вживались відповідні дії по погашенню заборгованості. Так, спільно з обласною організацією профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості направлялись відповідні звернення, подання безпосередньо до власників підприємств енергетики.

За наполяганням Голови ФПО ситуація з виплати зарплати на цих підприємствах розглядалась на засіданні обласної комісії з питань виплати заробітної плати.

За зверненням членів профспілки та працівників ТДВ «Світловодське кар’єроуправління» було складено 40 заяв про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати для звернення до суду.

На всіх підприємствах, де мали місце борги із зарплати, складались графіки погашення боргів, виконання яких контролювалось профкомами.

Неодноразово Президією ФПО порушувались питання порушення строків виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, особливо зайнятих в освіті, охороні здоров’я.

Заходи,  які вживалась Президією ФПО, її членськими організаціями по погашенню боргів із заробітної плати, на підприємствах де діють профспілкові організації сприяли їх ліквідації.

Не вдалось погасити борги лише в ТДВ »Світловодське кар’єроуправління», хоча розмір зменшився більше, чим у 7 разів і склав на 01.01.2019 р. - 235,0 тис грн., ситуація  на  якому залишається на контролі.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності Президії ФПО, стан якої постійно перебуває на особливому контролі, є правовий захист профспілкових і трудових прав спілчан.

Президія ФПО, виконуючи постанову Ради ФПУ від 12.12.2012 «Про завдання організацій профспілок щодо забезпечення громадського контролю за дотриманням трудового законодавства», здійснила ряд заходів щодо підвищення ефективності контролю з боку виборних профспілкових органів.

В листопаді 2018 року Президією ФПО розглянуто питання «Про здійснення громадського контролю профспілок за дотриманням законодавства про працю в умовах державного реформування». Профспілковим організаціям рекомендовано:

- посилити захист трудових прав працівників, не допускати в складних умовах реалізації урядових реформ масових скорочень або переведення на скорочений режим роботи, встановлення рівня заробітної плати нижче передбаченого Генеральною, галузевими угодами, затримок виплати зарплати, економії на заходах безпеки та охорони праці;

- не допускати прийняття роботодавцями нормативних актів без дотримання процедури погодження з виборним органом первинної профспілкової організації;

- підвищити вимогливість до роботодавців та їх посадових осіб, які допускають порушення норм трудового законодавства.

Федерація профспілок області  налічує  87 громадських інспекторів праці профспілок. За узагальненою інформацією про правозахисну роботу у минулому році проведено 353 перевірки  додержання законодавства про працю, у тому числі спільно з територіальним управлінням Держпраці - 44.

В результаті проведених перевірок виявлено 1150 порушень трудових прав працівників. Найбільше порушень: при зміні істотних умов праці, в оплаті праці, при звільнень та переведені працівників.

Активну правозахисну роботу проводить обласна організація профспілки працівників освіти і науки, де проведено 202 перевірки, з них 14 спільно с Управлінням Держпраці. За результатами надіслано 20 подань роботодавцям і 23 органам виконавчої влади. Складено 34 позовні заяви за якими винесено 4 судових рішення на користь працівників.

Найбільш численними порушеннями були: недотримання законодавства при звільненні працівників за ініціативою власника або уповноваженого ним органу при утворенні НВК (НВО), недотримання процедури зміни істотних умов праці за два місяці, порушення при виплаті заробітної плати, зокрема, невиплата або виплата не в повній мірі педагогічним працівникам 20% надбавки за престижність педагогічної праці, переведення працівників на контрактну форму трудового договору та на строковий трудовий договір із безстрокового, окремі випадки порушення законодавства при наданні додаткових і соціальних відпусток.

Значна увага захисту трудових прав приділяється обласною організацією профспілки охорони здоровя.

В поточному році правовим інспектором праці проведено 43 перевірки дотримання трудового законодавства про працю у закладах охорони здоров’я, розглянуто 56 письмових звернень членів профспілки.

Особлива увага приділялась несвоєчасній виплаті заробітної плати медичним працівникам. Втручалась в цю ситуацію і Федерація профспілок області, звертаючись до міського голови м.Кропивницького, Міністерства освіти і науки України.

З метою захисту трудових прав працівників інспекторами праці профспілок було підготовлено та надіслано 106 подань – про усунення фактів порушень. За інформацією членських організацій ФПО усунуто роботодавцями 511 порушень трудових прав працівників на вимогу громадських інспекторів праці профспілок.

На вимогу профспілкових органів притягнуто до відповідальності  8  керівників.

Поряд із захистом індивідуальних прав працівників, здійснювався колективний захист трудових та соціально-економічних прав працівників. Так, за участю громадських інспекторів праці розглянуто 2 колективних трудових спорів на виробничому рівні.

За активної участі і підтримки громадських інспекторів праці, які надавали практичну допомогу відбулась акція протесту у формі інформаційного пікетування у місті Кропивницькому у жовтні минулого року.

За даними членських організацій ФПО, проведено правову експертизу проектів нормативно-правових актів, до яких підготовлені аргументовані зауваження та пропозиції. Серед них, проект ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення соціального діалогу», «Про оплату праці», «Про прожитковий мінімум», «Про компенсацію громадянам частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати», Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій.

ФПО та її членськими організаціями надано 998 консультацій членам профспілок. Складено 62 позовні заяви, стягнуто на користь працівників понад 21 тис. грн..

Фахівці ФПО постійно інформують на веб-сайті ФПО профспілковий актив та громадськість про зміни у законодавстві України, надають консультації, роз’яснення через ЗМІ, радіо, щоквартально проводяться «прямі лінії» з Головою ФПО та заступником Голови з профактивом. Заступником Голови ФПО та юрисконсультом через ЗМІ було надано понад 80 роз’яснень з питань трудового законодавства.

Президія ФПО з метою вжиття заходів, направлених на стабілізацію соціально-трудових відносин на підприємствах,  в установах та  організаціях області активно використовувала співпрацю з обласним відділенням Національної служби посередництва і примирення. Важливу роль в цій роботі відіграє Угода про взаємодію, головна мете якої – стабілізація соціально-трудових відносин, попередження виникнення колективних трудових спорів та вирішення розбіжностей між працівниками і роботодавцями.

Упродовж 2018 року відслідковувався стан виплати заробітної плати у ТОВ «Світловодське кар’єроуправління», ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА», ТДВ «Об’єднання «Дніпроенергобудпром», надавалась практична допомога по погашенню боргів із зарплати, практикувались примірні процедури. Як результат, погашено борги із зарплати в ТДВ «Об’єднання «Дніпроенергобудпром», ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА», у 7 разів скорочена заборгованість у ТОВ «Світловодське кар’єроуправління».

Зважаючи на негативні тенденції, пов’язані з відсутністю позитивних структурних змін у діяльності підприємств житлово-комунального господарства області постійно створюються негативні ситуації в цій сфері, погіршуються соціально-трудові відносини. Неодноразово ФПО з обласним відділенням НСПП здійснювались заходи щодо запобігання виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на теплогенеруючих підприємствах міста Кропивницького та ОКВП «Дніпро-Кіровоград».

В стані загострення і ймовірності виникнення конфліктних ситуацій знаходились заклади охорони здоров’я та освіти по причині низького рівня зарплати та несвоєчасної її виплати. І лише заходи вжиті відділенням і відповідними членськими організаціями ФПО надали можливість зняти напругу у трудових колективах.

У взаємодії з обласним відділенням врегулювались випадки дестабілізації стану соціально-трудових відносин на ряді підприємств і організацій області, головними чинниками  яких були:

- застосування на підприємствах режиму неповного робочого дня/тижня та непродуктивна зайнятість працівників (ДП «Дирекція КГЗКОР» м.Долинська);

- порушення процедури вивільнення працівників у зв’язку із зміною організації виробництва і праці та скорочення чисельності штату працівників філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України «Кіровоградська регіональна дирекція».

Не дивлячись на те, що у вересні 2018 року знято з реєстрації колективний трудовий спір між найманими працівниками ливарного цеху ПАТ «Гідросила» і адміністрацією товариства сторони Угоди продовжують моніторинг стану соціально-трудових відносин на цьому підприємстві з метою усунення підстав для виникнення повторного колективного спору. Особлива увага приділяється питанню дотримання законодавства щодо оплати праці на цьому підприємстві.

Враховуючи те, що при вирішенні трудових спорів допускаються багато порушень по причині недостатньої обізнаності представників сторін соціально-трудових відносин із колом власних прав та обов’язків,  встановлених чинним законодавством України,  ФПО та  її членські організації спільно з відділенням проводять роботу по вивченню соціально-трудових відносин, семінари-навчання, консультативно-дорадчі зустрічі.

Зважаючи на те, що в державі впроваджується реформа децентралізації влади, яка передбачає передачу значної кількості повноважень і ресурсів на рівень територіальних громад,  що відбивається на діяльності профспілок, ФПО та її членські організації активно включились в процес реформування влади.

Головним завданням для профспілок визначено:

-                      збереження первинних профспілкових організацій, їх галузевого принципу побудови профспілок, що діють в об’єднаних територіальних громадах;

-                      забезпечення дотримання трудових прав працівників при проведенні реформування, оптимізації установ та організацій бюджетної сфери, зокрема в частині оплати праці та встановлених соціальних гарантій;

-                      збереження трудового потенціалу та забезпечення працевлаштування вивільнених працівників;

-                      недопущення втручання керівництва громад у діяльність первинних профспілкових організацій, зменшення кількості колективних договорів.

Враховуючи проблеми,які виникають в процесі роботи ОТГ, Федерація профспілок області підписала Угоду про співпрацю з Соколівською сільською радою об’єднаної територіальної громади, а в листопаді минулого року Президія ФПО розглянула на своєму засіданні питання  «Про роботу первинних профспілкових організацій бюджетної сфери Соколівської ОТГ в умовах змін підпорядкування бюджетних установ».

Керуючись вказаною Угодою, більшість первинних профспілкових організацій, які діють в Соколівській об’єднаній територіальній громаді домоглися збереження первинок, налагодили соціальний діалог з керівництвом громади.

На разі в області створено 21 об’єднану територіальну громаду  і головне завдання для профспілок налагодити в них дієвий соціальний діалог.

Одним із головних пріоритетів своєї діяльності Президія ФПО визначила розвиток та поглиблення соціального діалогу, а відтак проводила активну роботу спрямовану на розбудову діалогових відносин з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та об’єднаннями роботодавців.

Важливу роль в цій роботі відіграє співробітництво між обласною державною адміністрацією, об’єднаннями роботодавців і профспілок в рамках укладеної Територіальної угоди. Розвитку соціального діалогу сприяла робота тристоронньої соціально-економічної ради.

В звітному році проведено 4 засідання Ради на яких розглянуто 14 питань, що стосуються проблем розвитку області.

Основні з них про:

-                      перспективи реформування галузі охорони здоров’я у 2018 році;

-                      заходи, що вживаються в області щодо виявлення фактів використання праці неоформлених працівників;

-                      розвиток соціального діалогу в умовах децентралізації;

-                      стан вирішення питання зайнятості зареєстрованих безробітних;

-                      Програма економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2019 рік.

Налагоджена співпраця ФПО та її членських організацій з органами виконавчої влади в частині залучення представників організацій профспілок до розроблення програмних документів економічного та соціального розвитку області.

Взаємодія партнерів соціального діалогу здійснювалась через обмін інформацією, як то передбачено Територіальною угодою, проведення консультацій і переговорів, спільних заходів.

Посилено контроль сторін соціального діалогу за виконанням зобов’язань за Територіальною угодою. Питання про стан її виконання розглядалося в 2018 році на засіданні тристоронньої соціально-економічної ради. За рішенням ради рекомендовано органам виконавчої влади та органам самоврядування здійснити конкретні заходи щодо активізації реалізації окремих зобов’язань органів влади щодо розвитку виробництва, забезпечення зайнятості населення. Це питання взято на контроль.

Забезпечено представництво керівництва ФПО та її членських організацій у колегіальних органах обласної державної адміністрації, її управлінь та департаментів, що дозволяє оперативно ставити і вирішувати проблемні злободенні питання,  що стосуються економічного та соціального захисту працівників.

Одним із напрямків діяльності ФПО щодо розвитку соціального діалогу є співпраця на основі угод про взаємодію з обласними представництвами органів влади в області: відділенням Національної служби посередництва і примирення, Головним управлінням Пенсійного Фонду України, обласним центром зайнятості, Управлінням Держпраці. Шляхом участі в роботі колегіальних органів вказаних організацій, проведення спільних засідань Президією ФПО вдається вирішувати немало проблем, які торкаються порушення трудових прав працівників, уникнення колективних трудових спорів (конфліктів).

У звітному році певною мірою активізувалась співпраця з народними депутатами України від Кіровоградщини. Більше 10 раз зверталась до них Федерація профспілок області із зверненням стосовно підтримки пропозицій профспілок щодо забезпечення економічних і соціальних прав працівників.

Зокрема, аргументоване звернення надсилалось у вересні 2018 року щодо підтримки пропозицій профспілок, які торкаються соціального блоку питань у проекті Державного бюджету на 2019 рік.

Головна увага зверталась на недопущення прийняття Верховною Радою України  пропозиції уряду залишити прожитковий мінімум на І півріччя 2019 року  у розмірі,  який діє з грудня 2018 року, так як це призведе до зниження купівельної спроможності громадян, погіршення рівня їх життя. На жаль,  пропозиція ФПО не отримала позитивного рішення, більш того,  депутати не надали відповіді на це звернення ФПО, не оприлюднили свою позицію стосовно цієї норми.

На забезпечення конституційних прав працівників Федерацією профспілок області направлялись звернення до Президента України, Прем’єр-міністра України, Верховної Ради України. В минулому році ФПО ініціативно надіслала до цих органів державної влади близько 20 листів і звернень з питань:

-                      перегляду ціни на природний газ для населення;

-                      посилення соціально-економічного захисту громадян;

-                      про захист права осіб, зайнятих на роботах з важкими й шкідливими умовами праці;

-                      фінансового забезпечення закладів охорони здоров’я, освіти;

-                      про недопущення ліквідації держлісгоспів при реформуванні лісової галузі;

-                      стосовно недопущення зниження рівня життя громадян в умовах підвищення цін і тарифів;

-                      втручання в діяльність профспілкових організацій в результаті створення об’єднаних територіальних громад;

-                      про поновлення державного контролю за цінами на соціально значущі товари.

Зважаючи на масові порушення прав працівників 17 жовтня 2018 року у Міжнародний день боротьби з бідністю, представники профспілкових організацій Кіровоградщини, за рішенням Президії ФПО взяли активну участь у 15-ти тисячній Всеукраїнській акції протесту профспілок в м. Києві.

Цій акції передувала попереджувальна акція в районах і містах області. Зокрема, у м.Кропивницькому 9 жовтня було проведено інформаційне пікетування на площах міста  та обласні збори профспілкового активу за участю Голови ФПУ Осового Г.В. та обласних соціальних партнерів.

Відзначаючи дії уряду, як такі,  що не забезпечують гарантовані конституційні права громадян, збори висловили протест з приводу систематичного їх порушення.  Збори звернулися до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України  з вимогою припинити економію на людині праці та привести основні соціальні стандарти відповідно до норм вітчизняного законодавства та міжнародних конвенцій, не допустити підвищення тарифів на енергоносії.  Конкретні вимоги були направлені також органам місцевої виконавчої влади.

Всі адресати,  до яких звернулась ФПО від імені обласних зборів профспілкового активу  надали ґрунтовні відповіді  щодо поставлених вимог та шляхи їх вирішення.  Проте, практичного виконання поки що не здійснено.

 Тому,  Президії ФПО необхідно тримати на контролі реалізацію вимог учасників Зборів, домагатись їх обов’язкового виконання.

На виконання рішення Ради ФПО від 22.02.2018 №Р-V-6 посилено співпрацю ФПО та її членських організацій із соціальними партнерами у частині захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників через найбільш результативну форму соціального діалогу – укладення і виконання колективних договорів і обласних галузевих угод, під захистом яких за останніми статистичними даними перебуває 158 тисяч працівників або 88,5 відсотка працюючих (в Україні  75,6%).

Кількість працівників, які охоплені колдоговорами в області зросла майже на 5 відсотків (в Україні зменшилась на 2,2 відсотка).

Федерацією профспілок області, її членськими організаціями щорічно надаються профспілковим організаціям основні завдання колдоговірної роботи на поточний рік, розробляються макети колективних договорів, які використовуються в ході колективних переговорів при укладенні колдоговорів.

Зважаючи на високий рівень інфляції, зниження платоспроможності працівників профспілкові організації представляючи інтереси трудових колективів у колдоговірних переговорах, добивались підвищення суми витрат, спрямованих на соціальний розвиток працівників, на запровадження непередбачених законодавством пільг та виплат працівникам і членам їх сімей. Більше 7 млн.грн. витрачено у 2018 році на ці цілі на підприємствах профобслуговування обласної організації профспілки працівників автомобільного і сільськогосподарського машинобудування.

Використовуючи права, надані профспілкам законодавством у сфері  охорони праці,  Президія ФПО систематично аналізувала стан травматизму в області, сприяла підвищенню уваги роботодавців і профкомів до створення безпечних і нешкідливих умов праці, збільшення витрат на охорону праці.

Традиційно значно вищі законодавчої норми витрати, спрямовані на охорону праці на підприємствах сільгоспмашинобудування. Так,  при законодавчій нормі 0,5% від фонду оплати праці, за попередній рік у АТ «Ельворті» витрачено - 3,1%,  АТ «Гідросила» - 1,9%.

З метою надання практичної допомоги членським організаціям фахівцями ФПО надавались методичні рекомендації  щодо формування розділу «Охорона праці» колективних договорів, зокрема, однієї з найважливіших частин колективного договору – комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці, та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам.

У квітні минулого року проводилися заходи з нагоди Всесвітнього Дня охорони праці з метою привернення уваги громадськості до проблем охорони праці та виробничого травматизму. В рамках тижня охорони праці спільно з соціальними партнерами проведено круглий стіл, присвячений проблемам охорони праці.

Налагоджена співпраця у цьому напрямі з Управлінням Держпраці в області в рамках підписаної угоди. Головна мета - здійснення державного нагляду і громадського контролю профспілок за дотриманням гарантованих Конституцією та іншими законами України трудових прав працівників, виявлення порушень законодавства про працю, вжиття заходів до усунення таких порушень, проведення профілактичної роботи щодо їх попередження.

Голова ФПО є членом Колегії Управління Держпраці, що дає можливість реалізовувати через цей керівний орган проблеми, які виникають у роботі профспілкових організацій.

Представник ФПО з питань охорони праці Козинець Л.О. є постійним делегованим представником у складі спільної комісії Управління Держпраці у Кіровоградській області з розслідування нещасних випадків на підприємствах.

За звітний період ним було взято участь у  83 розслідуваннях.

Всього в області 2 представника ФПО з питань охорони праці на громадських засадах. За їх участі проведено навчання  для 43   профспілкових  активістів  з питань  охорони праці.

Заходи, здійснені профспілковими організаціями спільно з соціальними партнерами сприяли зниженню у 2018 році кількості нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом - на 18 відсотків,  зі смертельним наслідком - на 17 відсотків.

Президія ФПО вживала усі можливі заходи для збереження існуючої системи соціального страхування та її поступового вдосконалення, забезпечення своєчасного надання страхових виплат і соціальних послуг.

В умовах постійного наступу на права застрахованих осіб, Президія Федерації профспілок області приймає активну участь у всеукраїнських заходах профспілок щодо відновлення фінансування санаторно-курортного лікування, оздоровлення дітей, часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів соціального страхування.

Виконуючи статутні завдання щодо оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2018 року ФПО провела відповідну роботу по організації та проведенні оздоровчої кампанії.

В області працювало 7 позаміських оздоровчих таборів різних форм власності, у тому числі 1  за організаційною та фінансовою участю профспілок. Всього оздоровлено 2755 дітей, що є вище показника попереднього року.

Як і раніше, особлива увага приділялася оздоровленню та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Організаціями профспілок області у 2018 році із загальної кількості оздоровлених дітей оздоровлено 367 дітей соціально незахищених категорій населення та дітей учасників АТО.

Щорічно організації профспілок розширюють мережу оздоровлення дітей. В практику увійшло оздоровлення дітей за межами регіону: в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. В 2018 році за межами області оздоровлено 839 дітей.

Незважаючи на зростання вартості путівок та високої батьківської доплати, завдяки виділенню на оздоровлення дітей з бюджетів обласних галузевих організацій профспілок у 2018 році спостерігалося збільшення чисельності дітей, оздоровлення яких здійснювалося 18 та 21 день (874 чол.).

Членські організації ФПО доклали максимум зусиль для залучення коштів на оздоровлення. Загалом за рахунок усіх джерел фінансування залучено на ці цілі коштів у сумі  8348,78 тис.грн.

Через систему колективних договорів на оздоровлення дітей щорічно виділяються кошти від роботодавців. У 2018 році – це 2430,83 тис. грн., що на 127,73 тис.грн. більше, ніж у минулому році.

Активно використовувались для оздоровлення дітей не тільки дитячі оздоровчі заклади, а й відомчі бази відпочинку підприємств і організацій області.

Позитивних результатів в оздоровленні дітей досягли обласні організації профспілок працівників охорони здоров’я, лісового господарства, освіти і науки, енергетики і електротехнічної промисловості,  первинні профспілкові організації ПАТ НВП «Радій», ТОВ «Побузький феронікелевий комбінат» та єдина профспілкова організація ПАТ «Гідросила».

Хід оздоровчої кампанії постійно висвітлювався в засобах масової інформації, розглядався на засіданнях колегіальних органів членських організацій ФПО.

Значно активізувалась робота Молодіжної ради ФПО.  Урізноманітнились форми її роботи.

Профспілкова молодь вирішила проводити засідання Молодіжної ради не лише у  ФПО, а й у різних закладах і установах  міста та області у формі  тематичних профспілкових уроків. Так, відбулося засідання ради  в обласній бібліотеці для юнацтва ім. Маланюка, на якому презентувалось цікаве дослідження про незвичні досягнення українців, які увійшли до Національного реєстру рекордів. А у будівельному коледжі члени Молодіжної ради з нагоди Дня студента взяли участь у студентському самоврядуванні та провели для викладачів квест.

Після минулорічної Всеукраїнської акції протесту профспілок  члени Молодіжної ради обговорили її підсумки та виконали творчу роботу на тему: «Влада нас не чує. Який вихід бачиш ти?».

Члени Молодіжної ради на своїх засіданнях  обговорювали питання про роль профспілок у сучасному житті,  щодо ролі молоді у розвитку профспілкового руху,  формуванні сучасного  погляду  на діяльність профспілок..

За ініціативи голови Молодіжної Ради ФПО та за підтримки членських організацій ФПО у гематологічному відділені обласної дитячої лікарні відбулася благодійна акція «Добро починається з тебе», присвячена новорічним святам.

Протягом звітного року здійснював свою  роботу по активізації інформаційної діяльності прес-центр ФПО.  Реалізовано комплекс заходів організаційного, аналітичного характеру, спрямованих на висвітлення діяльності Федерації профспілок області, її членських організацій через засоби масової інформації, щотижневу радіопередачу на обласному радіо «Профспілковий меридіан» та мережу Інтернет (офіційні сайти ФПУ та ФПО). Ці заходи сприяють поширенню ідей та пріоритетних завдань ФПО, формуванню позитивного іміджу профспілкового руху, популяризації передового досвіду.

Для систематичного висвітлення важливих проблем соціально-економічного, правового захисту, охорони праці, розвитку соціального діалогу прес-центр співпрацює з виданнями Профінформу – «Профспілкові вісті» і «Бібліотечка голови профспілкового комітету», з обласними виданнями «Кіровоградська правда», «Народне слово», у якій щомісячно розміщується сторінка «Соціальне партнерство». Протягом року публікується близько сотні матеріалів різної тематики. Слід зазначити, що усі заходи ФПО відбуваються за участю представників засобів масової інформації. Яскравим прикладом реагування преси було широке висвітлення минулорічної Всеукраїнської акції протесту.

Популярними стали «Прямі лінії» з читачами обласних газет  за участі керівництва ФПО,  керівників членських організацій, фахівців ФПО. Практикуються «Прямі лінії» також і у радіоефірі.

Широко використовуються можливості радіопередачі «Профспілковий меридіан», яка працює у новому форматі: протягом 15 хвилин висвітлюється три теми. Всього у 2018 році вийшла в ефір 51 передача. До знакових подій готуються спеціальні або тематичні випуски. Тобто, висвітлюються всі важливі події з життя ФПО та її членських організацій.