Архів новин
2019
Листопад
ПнВтСрЧтПтСбНд
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301

Постанова Ради ФПО від 28.02.2019 №Р-VI-4

Р А Д А 

 ПОСТАНОВА

м. Кропивницький

                              28.02.2019                                                                                                                      № Р-VI-4

                                                                                            

Про реалізацію стратегічних

напрямів діяльності ФПО  

на 2014-2019 роки щодо розвитку

соціального діалогу

 

Визначаючи одним із головних пріоритетів своєї діяльності  розвиток та поглиблення соціального діалогу, Федерація професійних спілок Кіровоградської області та її членські організації проводять активну роботу  спрямовану на розбудову діалогових відносин з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та об’єднаннями роботодавців.

Важливу роль в цій роботі відіграє співробітництво  між обласною державною адміністрацією, об’єднаннями роботодавців і профспілок в рамках укладеної Територіальної угоди. Розвитку соціального діалогу сприяє робота тристоронньої соціально-економічної ради.

В звітному році проведено 4 засідання, на яких розглянуто 14 питань, які стосуються проблем розвитку області.

Основні з них про:

- перспективи реформування галузі охорони здоров’я у 2018 році;

- заходи, що вживаються  в області щодо виявлення фактів використання праці неоформлених працівників;

- розвиток соціального діалогу в умовах децентралізації;

- стан вирішення питання зайнятості зареєстрованих безробітних;

- Програму економічного та соціального розвитку Кіровоградської області на 2019 рік.

Налагоджена співпраця ФПО та її членських організацій з органами виконавчої влади в частині залучення представників організацій профспілок до розроблення програмних документів економічного і соціального розвитку області.

Взаємодія партнерів соціального діалогу здійснюється через обмін інформацією як то передбачено Територіальною угодою, проведення консультацій і переговорів, спільних заходів.

Посилено контроль сторін соціального діалогу за виконанням зобов’язань за Територіальною угодою. Питання про стан її виконання розглядалося  в минулому році на засіданні тристоронньої соціально-економічної ради. За рішенням ради  рекомендовано органам виконавчої влади та органам самоврядування здійснити конкретні заходи  щодо активізації  реалізації окремих зобов’язань органів влади щодо  розвитку виробництва, забезпечення зайнятості населення.

Забезпечено представництво керівництва ФПО та її членських організацій у колегіальних органах обласної державної адміністрації, її управлінь і департаментів, що дозволяє оперативно ставити і вирішувати проблемні злободенні питання що стосуються  економічного і соціального захисту працівників.

Конструктивний діалог  склався між управлінням освіти і науки, департаментами соціального захисту  населення, культури і туризму та культурної спадщини, охорони здоров’я і відповідними обласними організаціями профспілок.

Розширенню мережі  соціального діалогу сприяє створення тристоронніх соціально-економічних рад у всіх районах області, укладення районних угод.

Посилено співпрацю  ФПО та її членських організацій із соціальними партнерами у частині захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників через найбільш результативною формою соціального діалогу – укладення і виконання колективних договорів і  обласних галузевих угод, під захистом яких за останніми статистичними даними перебуває  158 тисяч  працівників або 88,5  відсотка працюючих  (в Україні 75,6%).

Кількість працівників, які охоплені колдоговорами в області зросла майже на 5 відсотків (в Україні зменшилась на 2,2 відсотка).

Федерацією профспілок області, членськими організаціями щорічно  надаються профспілковим організаціям основні завдання колдоговірної роботи на поточний рік, розробляються макети колективних договорів, які використовуються в ході колективних переговорів при укладенні колдоговорів.

Розвитку колективно-договірного регулювання  трудових відносин  сприяє проведення Федерацією профспілок обласні обласного конкурсу на кращий колективний договір.

Здійснення основних принципів  соціального діалогу:  прийняття узгоджен7их рішень, дотримання досягнутих домовленостей сторонами, в значній мірі сприяло в поточному році індексу промислової продукції і обсягу сільськогосподарського виробництва, номінальної і реальної зарплати, стабілізації ситуації на ринку праці.

У звітному році певною мірою активізувалась співпраця з народними депутатами України від Кіровоградщини. Більше десяти раз зверталась Федерація профспілок області із зверненнями  стосовно підтримки пропозицій  профспілок  щодо забезпечення економічних і соціальних  прав працівників.

На забезпечення конституційних прав працівників Федерації профспілок області направлялись  звернення до Президента України, Прем’єр-міністра України, Верховної Ради України. В минулому році ФПО ініціативно надіслала до цих органів  державної влади близько 20 листів і звернень.

Одним із напрямів діяльності  ФПО щодо розвитку соціального діалогу є співпраця на основі угод про взаємодію з обласними  представництвами  органів влади в області: відділенням Національної служби посередництва і примирення, Головним управлінням Пенсійного Фонду України, обласним центром зайнятості, Управлінням Держпраці. Шляхом участі в роботі колегіальних органів  вказаних організацій, проведення спільних засідань з Президією ФПО вдається вирішувати  немало проблем, які торкаються                            порушення трудових прав працівників, уникнення колективних  трудових спорів (конфліктів).

Водночас Рада ФПО вважає, що в області  не повністю  використовуються можливості соціального діалогу для захисту соціально-економічних інтересів працівників. Насамперед це пов’язано  з неповним виконанням зобов’язань за колективними договорами та угодами, ігноруванням трудових  прав працівників. Зокрема мають місце  випадки недотримання  норм законодавства щодо розміру зарплати, несвоєчасність її виплати, тіньова зайнятість.  Саме через це виникають колективні трудові спори, передстрайкові ситуації.

Враховуючи зазначене, Рада Федерації професійних спілок Кіровоградської області ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Вважати головним завданням профспілкових організацій області, виборних профспілкових органів усіх рівнів використовуючи в повній мірі інструменти соціального діалогу домагатись забезпечення  економічних, трудових, правових, професійних, соціальних прав і гарантій працівників.

З цією метою  рекомендувати Президії ФПО, членським організаціям ФПО, районним координаційним радам профспілок:

- вимагати від сторін соціального діалогу  реалізації заходів, направлених на розвиток активної політики зайнятості, яка б захищала членів профспілок від безробіття та його негативних наслідків у процесі структурної перебудови економіки, забезпечення достойного рівня оплати і охорони праці,  підвищення ролі в цьому процесі угод всіх рівнів;

- забезпечити обов’язкове укладання та внесення відповідних змін до колективних договорів на всіх підприємствах, в установах і організаціях області, удосконалення їх змісту, передбачення в них преференцій для членів профспілки, врегулювання через них питань організації і оплати праці, охорони праці, захисту економічних інтересів, відповідність нормам Генеральної, галузевих та територіальної угод. Добиватись обов’язкового виконання зобов’язань сторін за колдоговорами і угодами;

- домагатись запровадженню роботодавцями міжнародних стандартів соціальної відповідальності бізнесу, додаткових соціальних пакетів для працівників;

- використовувати в повному обсязі повноваження профспілок щодо активної участі у вирішенні трудових конфліктів з метою прийняття об’єктивних законодавчо врегульованих рішень.

- активізувати практику ініціювання перед відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування здійснення комплексних заходів, спрямованих на забезпечення конституційних прав трудящих області, виходячи з того, що саме влада забезпечує виконання норм Конституції на відповідній території.

2. Президії ФПО, членським організаціям ФПО  активізувати співпрацю з народними депутатами, депутатським корпусом обласної, районних і міських рад з метою недопущення прийняття антисоціальних законів та нормативних актів, участь у законотворчому та нормотворчому процесах.

Представникам  профспілкової сторони під час переговорного процесу  з укладання Територіальної угоди на новий строк домагатися забезпечити координацію з Генеральною тристоронньою  угодою та чинними галузевими угодами, головними програмними документами щодо економічного і соціального розвитку області.

3. Представникам ФПО в обласній тристоронній соціально-економічній раді, обласному координаційному  комітеті зайнятості населення, колегіальних органах виконавчої влади твердо відстоювати стратегічну лінію профспілок на забезпечення гідної праці, захист прав та інтересів спілчан. Домагатися підвищення ефективності  впровадження прийнятих  радою рішень.

4. Федерації професійних спілок Кіровоградської області спільно з соціальними партнерами проводити моніторинг виявлених гострих проблем на підприємствах, організаціях, установах області, які можуть стати причиною конфліктів, страйків. Своєчасно інформувати  партнерів про наміри і дії з подолання конфліктних ситуацій в області та залучати спеціалістів відділення Національної служби посередництва і примирення  в області до врегулювання розбіжностей шляхом прийняття і реалізації компромісних рішень.

5. Керівництву Федерації професійних спілок Кіровоградської області:

- звернутись  до сторін соціального діалогу про забезпечення виконання норми Територіальної угоди щодо сприяння створення і функціонування  профспілкових організацій  на підприємствах, в установах і організаціях  та взаємодію з профспілковими організаціями відповідно до укладених Генеральної, галузевих, Територіальної угод та колективних договорів, в т .ч.  в частині узгодження з відповідними профспілковими органами рішень щодо запровадження змін, перегляду мов праці та її оплати;

- спільно з соціальними партнерами, обласним центром зайнятості активізувати роботу по обласного координаційного комітету сприяння зайнятості населення.

6. Доручити Президії ФПО звернутися з вимогою до Федерації професійних спілок України про повне виконання Стратегії діяльності ФПУ на 2016-2021 роки «Європейський вибір» щодо соціального діалогу.

7. Контроль за виконанням даної постанови покласти на Голову ФПО Баланенка М.О.

                              Голова ФПО                                                    М. Баланенко