Архів новин
2022
Травень
ПнВтСрЧтПтСбНд
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Статут ФПО

                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО         

                                                                                                  із змінами в новій редакції

                                                                                                  Постанова Конференції  ФПО

                                                                                                 27.11.2019  № К-VII-6

                                                                                                  Протокол № К-VII  

                                                                                                  Голова ФПО  М. Баланенко 

 

 

 

 

 

 

 

                                 С  Т  А  Т  У  Т

                    Федерації професійних спілок

                         Кіровоградської області

 

                            (нова редакція)

                                                        м. Кропивницький

                                                                 2019 рік

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Федерація професійних спілок Кіровоградської області є  об’єднанням організацій Всеукраїнських  профспілок та інших профспілок, створеним на добровільних засадах  на основі Угоди, укладеної 14 вересня 1990 року і має статус обласного об’єднання та є правонаступником Кіровоградської обласної ради професійних спілок.

                                   

Стаття 2.Федерація професійних спілок Кіровоградської областідіє згідно з Конституцією України, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Кодексом Законів України про працю, інших законіві нормативно-правових актівУкраїни, норм міжнародного права та цього Статуту.

Стаття 3.  Найменування об’єднання:

повне: українською мовою - Федерація професійних спілок Кіровоградської області, скорочене - ФПО;

російською мовою – Федерация профессиональных союзов Кировоградской  области, сокращенное - ФПО;

англійською мовою -  The Federation of Trade Unions of Kirovograd the field,  FPO.

         Найменування ФПО є невід’ємною ознакою і може використовуватися лише членськими організаціями ФПО та юридичними особами, створеними чи заснованими ФПО.

 

Стаття 4.  ФПО діє на території Кіровоградської області. 

 

Стаття 5. ФПО є юридичною особою, має самостійний кошторис, рахунки в банках; печатки, штампи, бланки зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Розпорядженням Голови ФПО.

         Самостійно визначає структуру, формує виборні органи, організовує свою діяльність, проводить збори профспілкового активу, конференції,  засідання виборних органів, інші заходи, які не суперечать законодавству.

         Федерація професійних спілок Кіровоградської області входить до складу Федерації професійних спілок України, код ЄДРПОУ 000 14479.

 

Місце  знаходження виборних органів ФПО: м. Кропивницький, вул. Преображенська, 4.

РОЗДІЛ II

МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ФПО

 

Стаття 8.  Метою діяльності  ФПО  є вираження, представлення інтересів і захист прав  членських організацій, координація і об’єднання їхніх дій на захист трудових і соціально-економічних прав і гарантій працівників; сприяння єдності профспілкового руху, представництво й захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок, яких вони об’єднують, в органах державної влади, інших державних установах та організаціях, в органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, а також з іншими громадськими об’єднаннями.  

 

Стаття 9.Основними завданнями Федерації  професійних спілок Кіровоградської області  є:

1) визначення та відстоювання  узгодженої позиції   членських організацій щодо соціально-економічної ситуації, суспільно-політичних подій в області;

2) представництво та  захист інтересів членських організацій і членів профспілок  в органах державної влади  і місцевого самоврядування, судах,  організаціях роботодавців і   їх об’єднаннях, в інших об’єднаннях громадян;

3)розробка стратегії і тактики діяльності, сприяння підвищенню ефективності діяльності  членських організацій;

4)участь у розгляді проектів законів та інших нормативних актів, які стосуються прав та інтересів  працівників, внесення до них пропозиції і доповнення;

5) переговори з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, об’єднаннями роботодавців і здійснення укладання угод та контроль за їх виконанням;

6)внесення пропозицій до органів державної влади і місцевого самоврядування, об’єднань роботодавців  щодо реалізації своїх цілей і завдань;

7)сприяння вдосконаленню практики укладання колективних договорів і угод    як головного механізму регулювання соціально-трудових відносин найманих працівників з роботодавцями, надання практичної допомоги в цій роботі членським організаціям;

 8)прогнозування соціальних наслідків рішень і дій органів державної влади й органів місцевого самоврядування, організацій роботодавців та їх об’єднань, відповідно до цього визначення стратегії і тактики дій;

9) організація і здійснення громадського контролю та сприяння членським організаціям в його здійсненні за додержанням законодавства про працю, створенням належних виробничих та санітарно-побутових умов,  реалізацію прав членів профспілок у сфері охорони здоров’я, медико-соціальної допомоги, участь в охороні довкілля;

10) участь у розробці територіальних програм щодо соціально-економічного розвитку області, сприяння зайнятості населення, охорони праці,  пропонування заходів щодо соціального захисту вивільнюваних працівників, здійснює контроль за виконанням законодавства про зайнятість;

11) участь у розробці та  здійсненні заходів,  спрямованих на розвиток житлового будівництва, поліпшення використання  й  збереження житлового фонду, у захисті економічних та соціальних прав громадян, пов’язаних з одержанням, утриманням і збереженням житла;

12) участь в управлінні державним соціальним страхуванням, як представник застрахованих осіб;

13) сприяння задоволенню духовних потреб трудящих, розвитку лікувально-оздоровчої і культурно-спортивної бази;

14) представництво інтересів  членів профспілок при реалізації ними конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів;

15) представництво інтересів працівників при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у порядку, встановленому законодавством;

16) в межах своїх повноважень володіння, користування, розпорядження майном ФПО, здійснення заходів по ефективному його використанню, здійснення керівництва  підприємствами та організаціями, створеними на власності організаційпрофспілок;

17) регулярне інформування членських організацій та членів профспілок про свою діяльність, здійснення інформаційного забезпечення діяльності профспілок на обласному рівні;

18) надання безоплатної правової, методичної та практичної допомоги членським організаціям та членам профспілок.

 

Стаття 9-1.Для досягнення своєї мети  Федерація  професійних спілок Кіровоградської області: 

1)бере участь у розгляді проектів законів та інших нормативних актів, які стосуються прав та інтересів  працівників, вносить до них пропозиції і доповнення;

2)  веде переговори з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, об’єднаннями роботодавців, іншими громадськими організаціями  і здійснює укладання угод та контроль за їх виконанням;

3) вносить  пропозиції до органів державної влади і місцевого самоврядування, об’єднань роботодавців  щодо реалізації своїх цілей і завдань;

4) здійснює фінансову та господарську некомерційну діяльність  для виконання своїх статутних  завдань відповідно до законодавства України та Статуту ФПО;

5)  здійснює заходи з організаційного та фінансового зміцнення  ФПО, посилення мотивації профспілкового членства;

6) створюєспеціальні фонди (солідарності, страйкові, пенсійні, підготовки кадрів тощо);

7) організовуєнавчання, підвищення кваліфікації профспілкових кадрів та активу;

8) взаємодіє з органами державної влади і органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями (спілками, асоціаціями, фізкультурно-спортивними товариствами тощо) з питань розвитку санаторно-курортного лікування, туризму, дитячого й студентського

 

оздоровлення та відпочинку, масової фізичної культури і спорту, збереження мережі та вдосконалення роботи  культурно-освітніх, позашкільних, спортивних і фізкультурно-оздоровчих закладів, сприяє розв’язанню молодіжних і гендерних проблем;

 9) здійснює інформаційно-пропагандистську, культурно-освітню, видавничу діяльність, засновує засоби масової інформації;

10) співпрацює  з іншими профспілками, їх об’єднаннями, які не є членськими організаціями ФПО, з іншими громадськими об’єднаннями,  укладає з ними договори ( угоди);

11) взаємодіє з політичними партіями й рухами, юридичними та фізичними особами, дії яких не суперечать її  статутним завданням, програмним цілям.

 

 

Стаття 10.У своїй діяльності ФПО використовує всі форми та методи профспілкової роботи  - консультації, переговори, узгоджувальні процедури, укладення  договорів, угод, меморандумів та інших документів про співпрацю, звернення та заяви до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, народних депутатів України, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Міжнародної організації праці, міжнародних профспілкових об’єднань, судових органів,  проведення зборів (конференцій) профспілкового активу, пікетів, вуличних походів, демонстрацій, мітингів, страйків та інших колективних дій.

 

 

Стаття 11.У своїй діяльності ФПО керується принципами добровільності, самостійності прав та обов’язків  членських організацій, їх виборних органів, демократії та самоврядності, відкритості й гласності, колегіальності розгляду й вирішення питань, обов’язковості виконання рішень, прийнятих у межах, визначених цим Статутом.

 

 

Стаття 12.ФПО самостійно організовує свою діяльність, є незалежною від органів державної влади й органів місцевого самоврядування, роботодавців, їх організацій та об’єднань, громадських об’єднань, політичних партій, їм не підзвітна і не підконтрольна. 

 

 

Стаття 13. ФПО взаємодіє з профспілками, об’єднаннями профспілок зарубіжних держав, може укладати з ними договори про співпрацю, вступати до міжнародних профспілкових та інших громадських  об’єднань, набувати прав та обов’язків відповідно до їх статутів. Сприяє членським організаціям у встановленні зв’язків із міжнародними профспілковими об’єднаннями та організаціями. 

 

РОЗДІЛ ІІІ

ЧЛЕНСТВО В ФПО,  ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ

ЧЛЕНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

 

Стаття 14.  Членство у Федерації є колективним, членами ФПО можуть бути  організації всеукраїнських та регіональних  професійних спілок та обласні, місцеві, первинні профспілки, які визнають і виконують цей Статут.

Стаття 15.  Організація,  що вступає до ФПО, подає  до Контрольно-статутної комісії ФПО:

1) рішення виборного органу, відповідно до її Статуту  та письмове звернення про вступ  до ФПО;

2)  Статут (Положення) профспілки;

3) копію Свідоцтва про легалізацію;

4) статистичні дані про чисельність і структуру;

5) дані про юридичну адресу та місцезнаходження своїх виборних органів;

6) зобов’язання щодо виконання Статуту ФПО, сплати внесків;

7) інформацію про свою діяльність протягом року;

8) інші документи, які стосуються  питань вступу, на вимогу  Контрольно-статутної комісії.

         Контрольно-статутна комісія ФПО в термін не більше трьох місяців розглядає подані документи та готує  рекомендації Президії ФПО.

 

Стаття 16. Рішення про прийняття до ФПО нових організацій  приймається Президією, якщо за нього проголосувало  більш як половина  членів Президії і набирає чинності з дня його прийняття. Рішення можливе за умови, якщо жодна споріднена членська організація не заперечує проти нього.

         Про прийняте рішення інформується Рада ФПО.

 

Стаття 17.  Відмова у прийнятті до ФПО повинна бути аргументована та може бути оскаржена  до Ради ФПО, рішення якої є остаточним. 

 

Стаття 18.Членство у ФПО припиняється у зв’язку з:

1)рішенням членської організації про вихід зі складу ФПО за власною ініціативою.

Вихід членської організації ФПО за власною ініціативою  вважається таким, що відбувся, з дня надходження до ФПО рішення  її виборного органу про вихід;

  2)припиненням діяльності членської організації відповідно до законодавства України.

  3) виключенням членської організації зі складу  ФПО, зокрема за:

- невиконання вимог  Статуту  ФПО  та  рішень її виборних органів;

- вчинення дій, що завдають шкоди авторитету ФПО;

- недодержання встановленого порядку щодо своєчасної та в повному обсязі сплати членських внесків;

- втрату зв’язку  з ФПО.

 Виключенням членської організації зі складу ФПО у таких випадках (крім недодержання встановленого порядку щодо своєчасної та в повному обсязі сплати членських внесків) може здійснюватися на підставі відповідного висновку Контрольно-статутної комісії ФПО  за поданням  Голови ФПО, Президії ФПО, Контрольно-ревізійної комісії ФПО або за власною ініціативою.

   Виключення  членської організації зі складу ФПО за недодержання встановленого порядку щодо своєчасної та в повному обсязі сплати членських внесків здійснюється на підставі відповідного висновку Контрольно-ревізійної комісії ФПО.

   Комісія/комісії  можуть вносити пропозиції членській організації щодо усунення виявлених порушень. Якщо протягом встановленого ними терміну пропозиції не будуть виконані, Президія за поданням зазначених комісій  розглядає питання про виключення членської організації з ФПО.

   Рішення про це приймається двома третинами голосів членів Президії, які мають право голосу. Рішення Президії може бути оскаржено членською організацією до Ради, рішення якої є остаточним. 

   При виході з ФПО членська організація не має права на повернення коштів, які вона вносила на статутну діяльність ФПО, майна, що було передано  у власність ФПО. Спірні питання виходу з ФПО розглядає Контрольно-статутна комісія, а остаточне рішення приймає Президія ФПО.

Стаття 19. Членська організація ФПО має право:

1) делегувати своїх представників до складу виборних органів ФПО, відкликати  або замінювати їх;

2)брати участь через своїх представників у засіданнях   виборних  органів ФПО;

3) в порядку власної ініціативи вносити пропозиції щодо порядку денного Конференції, засідань Ради, Президії, підготовки спільних програм, акцій,а також інші пропозиції з поданням проектів відповідних документів та отримувати інформацію про результати їх розгляду;

4) звертатись в виборні органи ФПО і до працівників її виконавчого апарату з питань профспілкової діяльності та одержувати відповідні консультації, допомогу і підтримку;

5) захищати через  виборні органи ФПО або разом з ними свої права й  інтереси, трудові соціально-економічні права членів профспілок  в органах державної влади, інших державних установах і організаціях, органах місцевого самоврядування, організаціях роботодавцівта їх  об’єднаннях,   громадських об’єднаннях, міжнародних профспілкових та інших організаціях; судових органах;

6) вносити пропозиції і брати участь у діяльності ФПО з розробки й укладення територіальної Угоди на обласному рівні, інших угод і договорів;

7) подавати запити до виборних органів ФПО  і отримувати конкретні відповіді;

8) використовувати можливості ФПО для навчання профспілкових кадрів та активу;

9) брати участь у створенні, використанні спеціальних фондів ФПО та в управлінні ними;

10) у порядку і на умовах, визначених Радою ФПО, брати участь в управлінні та користуванні майном ФПО;

11) висувати кандидатури на посаду Голови ФПО з дотриманням вимог, передбачених ст. 40 цього Статуту;

12) брати участь у переговорах ФПО з органами державної влади і органами місцевого самоврядування, організаціями роботодавців, їх об’єднаннями, іншими суб’єктами соціально-трудових відносин;

13) вносити пропозиції ФПО щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів, які стосуються трудових, соціально-економічних прав членів профспілок;

14) отримувати експертні висновки, консультативну, юридичну, методичну допомогу, інформаційні, методичні, довідково-аналітичні матеріали та іншу інформацію;

15) вносити пропозиції про відзначеннями нагородами ФПО та ФПУ, профспілкових активістів  і штатних працівників, організацій профспілок та про підтримку  клопотань щодо  нагородження державними нагородами;

16) утворювати асоціації, координаційні ради тощо у рамках ФПО.

17)  подавати проекти змін до Статуту ФПО.

 

Стаття 20. Членські організації ФПО зобов’язані: 

1) визнавати і виконувати Статут та  рішення  виборних органів ФПО, прийняті відповідно до Статуту;

2) домагатись єдності  дій організацій профспілок, об’єднаних у ФПО, проявляти  солідарність у відстоюванні прав та інтересів членських організацій ФПО та членів профспілок;

3) організаційно й фінансово зміцнювати ФПО, підвищувати її роль у профспілковому русі, не  допускати дій, що підривають авторитет ФПО, завдають їй моральної і матеріальної шкоди або перешкоджають здійсненню статутної діяльності;

4) сприяти ФПО у переговорах з органами державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаннями роботодавців щодо захисту інтересів і прав працюючих;

5) надавати інформацію з питань і в строки, визначені виключно виборними органами ФПУ та ФПО, та інформувати у разі зміни керівників, Статуту та юридичної адреси;

6) сплачувати членські та інші внески на статутну діяльність  ФПО в порядку, строках і розмірах встановлених рішеннями виборних органів ФПО;

7) надавати  дані щодо повноти надходжень та правильності перерахування сум членських внесків;

8) систематично та оперативно інформувати членів профспілок  про діяльність ФПО, організовувати виконання рішень  її виборних органів;

9) сприяти розвитку профспілкових засобів масової інформації;

10) узгоджувати між собою дії, що викликають спільний інтерес, здійснювати організаційне, фінансове й матеріально-технічне забезпечення  таких дій на корпоративних засадах спільно з ФПО;

11) оперативно інформувати ФПО про рішення  щодо проведення  страйку або іншої масової акції протесту та їх результати;

12) інформувати ФПО про факти втручання  органів державної влади  та органів місцевого самоврядування, роботодавців, їх організацій та об»єднань, інших юридичних та фізичних осіб у діяльність    профспілок, їх організацій, про спроби заволодіти  їх майном, використати їх найменування, печатку, статутні документи, а також про конфлікти, що виникають у стосунках між членськими організаціями.

 

Стаття 21. Відповідальність за виконання членськими організаціями обов’язків, визначених Статутом ФПО покладається на виборні органи цих організацій та їх керівників.

У разі невиконання цих обов’язків виборний орган ФПО має право внести членській організації відповідне подання щодо усунення  допущених нею порушень.Виборний орган членської організації зобов’язаний розглянути подання і вжити належних заходів, про що повідомити Президію ФПО у встановлений нею термін, але не більше одного місяця.

 

Стаття 22.Спірні питання, що виникають між членськими організаціями або окремими  членськими організаціями  і виборним органом ФПО, розглядаються за зверненням однієї зі сторін Контрольно-статутною/Контрольно-ревізійною  комісіями ФПО в порядку й терміни, визначені Положеннями про ці комісії.

 У разі не врегулювання спірного питання відповідні комісії вносять свої пропозиції на розгляд Президії ФПО. Прийняте Президією ФПО рішення може бути оскаржене зацікавленою стороною до Ради ФПО, рішення якої є остаточним.

                                                     РОЗДІЛ  IV

ВИБОРНІ ОРГАНИ ФПО

Стаття 23.  Виборними органами ФПО є:

- Конференція Федерації професійних спілок області (далі - Конференція);

- Рада Федерації професійних спілок області (далі - Рада);

- Президія Федерації професійних спілок області (далі - Президія).      

Стаття 24.  Вищим виборним органом ФПО є Конференція, яка скликається Радою не рідше  одного  разу  на п’ять років.

 Конференція  скликається Радою  за власною ініціативою або на вимогу не менш як третини членських організацій згідно з рішеннями їх виборних органів за умови, якщо вони об’єднують понад третину членів  профспілок членських організацій ФПО.

При прийнятті рішення про скликання Конференції  на вимогу членських організацій Рада зобов’язана прийняти рішення про скликання Конференції.

Про скликання і порядок денний  Конференції оголошується, як правило, за три місяці, але не пізніш як   за  місяць до її відкриття. Норма представництва визначається Радою, а порядок обрання делегатів Конференції – членськими організаціями. 

Делегатом Конференції за посадою є Голова ФПО, штатний заступник Головита голови Контрольно-статутної і   Контрольно-ревізійної комісій ФПО.

Перевірку правомочності обрання делегатів  Конференції здійснює Контрольно-статутна комісія, а підтвердження їх повноважень – Конференція.

Позачергова Конференція скликається в такому ж порядку.  

Стаття 25. Повноваження Конференції:

1)  затверджує регламент Конференції;

2) затверджує і вносить зміни  до Статуту ФПО;

3) визначає перспективні цілі і завдання, основні напрямки з найважливіших питань діяльності ФПО та її виборних органів, приймає відповідні рішення, резолюції, заяви, звернення з цих питань;

4) заслуховує звіти про діяльність:

- Ради ФПО та дає їй оцінку;

- Контрольно-статутної та Контрольно-ревізійної комісій ФПО і затверджує їх;

5) затверджує Положення про Контрольно-ревізійну та контрольно-статутну комісії ФПО, вносить зміни до них;

6) приймає рішення про перейменування, реорганізацію чи  ліквідацію ФПО у порядку, встановленому законодавством України та цим Статутом;

       7) обирає  Голову ФПО, заступників Голови ФПО з числа кандидатур, які попередньо висуваються та обговорюються  у членських  організаціях та на засіданні Президії ФПО. Припинення їх повноважень здійснюється  відповідно до цього Статуту;

8) обирає голів та персональний склад  Контрольно-статутної та Контрольно-ревізійної  комісій ФПО;

9) за рішенням Контрольно-статутної комісії ФПО приймає рішення про:

- підтвердження повноважень делегатів Конференції;

- набуття  статутних повноважень членів Ради, Президії  ФПО  (між Конференцією – Рада)  відповідно до частини 6  статті 28 цього Статуту;

10) розглядає та приймає рішення з приводу скарг, звернень та апеляцій  членських організацій  до Конференції.  Обов’язковою умовою розгляду оскарження рішень, дій, бездіяльності є письмова скарга скаржника; 

11) вирішує питання, пов’язані із здійсненням права власності на профспілкове майно та  використання коштів і майна при припиненні та ліквідації  ФПО;

12) визначає  повноваження виборних органів ФПО щодо володіння, користування й розпорядження  її майном;

13) розглядає інші питання  статутної діяльності ФПО.

Конференція має право делегувати  окремі свої повноваження Раді ФПО. 

Стаття 26. Конференція вважається правомочною, якщо в ній бере участь не менше двох третин  обраних делегатів.

Рішення Конференції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини делегатів, присутніх на її  засіданні. Форму голосування (відкрите, таємне)  визначає Конференція.

Рішення з питань затвердження Статуту ФПО, внесення змін до нього вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин делегатів, присутніх на Конференції.

Рішення з питань ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) ФПО вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало  не менше  трьох четвертих  делегатів, обраних  на засіданні Конференції.

Рішення про припинення ФПО  вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало  не менше трьох четвертих  делегатів, обраних  відповідно до цього Статуту.

Рішення Конференції  приймаються (ухвалюються)  у формі постанов, заяв, резолюцій тощо, які підписуються Головою ФПО. Хід  розгляду питань оформлюється протоколом Конференції, який підписується  Головою ФПО або  одним із головуючих на Конференції та головою секретаріату за дорученням Конференції.

Стаття 27. Виборним органом Федерації професійних спілок області в період між Конференціями  є  Рада ФПО, яка підзвітна Конференції та має термін повноважень п’ять  років.

Засідання Ради  скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. 

Стаття 28. Рада ФПО формуєтьсячленськими організаціями за принципом прямого делегування:

         - кожна обласна організація Всеукраїнських  профспілок обирає (делегує)  до складу Ради по три представники;

 - організації, які виходять безпосередньо на ФПО, з кількістю членів профспілки  не менше 100 чоловік, обирають (делегують)  до складу Ради - по одному представнику.

Членами  Ради за посадами  є Голова  ФПО,  штатний заступник Голови ФПО, керівники членських організацій.

Рада набуває статутних повноважень після підтвердження Конференцією повноважень і здійснює свої повноваження до формування нового складу Ради.

          Персональний склад Ради затверджує Конференція (між Конференціями - Рада) за рішенням Контрольно-статутної комісії, яка підтверджує повноваження делегованих членів Ради.

          Затвердження повноваження нового члена Ради  в період між Конференціями, у тому числі у випадках відкликання (заміни) членською організацією свого представника у складі Ради, здійснюється Радою за рішенням Контрольно-статутної комісії після перевірки нею правомочності його обрання.

        

Стаття 29. Членські організації, відповідно до своїх Статутів, самостійно визначають порядок делегування і відкликання (заміни) своїх членів Ради.

Стаття 30.  Засідання Ради, в тому числі і позачергові, скликаються рішенням Президії ФПО за власною ініціативою  або на вимогу не менше як третини членських організацій згідно з рішеннями їх виборних органів.

Стаття  31. Рішення про скликання засідання Ради, дату проведення, проект порядку денного приймається Президією ФПО не пізніше як за 30 днів до його проведення.

У разі скликання засідання Ради на вимогу членських організацій Президія ФПО зобов’язана прийняти  рішення про  скликання засідання Ради.

         Членам Ради за 20 днів надсилається лист-запрошення, в якому повідомляється про час і місце проведення засідання та інші дані інформаційно-довідкового характеру.

Стаття 31. Засідання Ради вважається правомочним, якщо в його роботі беруть участь більше половини членів Ради.

Стаття 32. Рішення  Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ради, присутніх на засіданні, за винятком  рішень про внесення змін до Статуту, апеляцій з питань прийняття членів до ФПО або виключення членської організації з ФПО - не менше, ніж  дві третини голосів членів Ради, присутніх на її засіданні. Форму голосування  (відкрите, таємне) визначає Рада.

  Рішення Ради приймаються (ухвалюються) у формі постанов, заяв, резолюцій, звернень тощо,  які підписуються Голово ФПО. Хід розгляду питань оформлюються протоколом Ради, який підписується Головою ФПО або одним із головуючих на Раді та головою  секретаріату Ради  за дорученням Ради.

Стаття 33.  Повноваження Ради:

1) організовує  та контролює  виконання статутних норм, рішень та резолюцій Конференції  та власних рішень;

2) коригує стратегію і визначає тактику дій ФПО щодо представництва та захисту інтересів членських організацій в органах державної влади та місцевого самоврядування, організаціях роботодавців та їх об’єднаннях, використовуючи при цьому передбачені законодавством і даним Статутом форми і методи роботи, визначає основні напрями діяльності ФПО на поточний період;

3) розглядає та приймає  постанови, резолюції, заяви з актуальних питань профспілкової роботи, питань трудового, соціально-економічного захисту населення та інших проблем; 

4) затверджує бюджет ФПО на поточний рік і звіт про виконання бюджету ФПО за минулий рік;

5) встановлює розмір і затверджує порядок перерахування внесків членськими організаціями ФПО на забезпечення її статутної діяльності;

6) приймає постанову про скликання Конференції, затверджує дату її проведення,  проект порядку денного, норму і умови представництва;

7) приймає постанову про утворення постійних та тимчасових комісій Ради, затверджує положення про них,  формує їх персональний склад і визначає  повноваження;

8) попередньо розглядає та затверджує проекти документів, що виносяться на розгляд Конференції;

9) звітує про свою діяльність перед Конференцією;

10) заслуховує інформації посадових осіб ФПО про виконання ними рішень виборних органів ФПО, дає оцінку їхній діяльності;

11) щорічно заслуховує інформації про роботу Президії;

12)  затверджує Регламент Ради ФПО;

13) заслуховує повідомлення  Контрольно-статутної комісії та розглядає її рішення про повноваження членів Ради ФПО  та приймає  рішення про їх визнання або припинення;

14) обирає делегатів на з’їзди Федерації профспілок України;

15) у разі необхідності розглядає матеріали ревізій та перевірок Контрольно-ревізійної комісії ФПО;

16)  згідно повноважень  Конференції ФПО вносить зміни до Статуту  ФПО з метою приведення його положень у відповідність із законодавством України, а також змінами до Положень про Контрольно-статутну та Контрольно-ревізійну  комісії ФПО;

17) затверджує символіку, встановлює відзнаки ФПО та затверджує положення про них;

18)  затверджує статус члена Ради ФПО;

19) здійснює інші повноваження, необхідні для забезпечення діяльності ФПО, якщо вони не є виключною компетенцією Конференції;

20) визначає порядок володіння, користування й розпорядження  майном ФПО, затверджує відповідні положення;

21) за рішенням Контрольно-статутної комісії приймає рішення про набуття статутних повноважень членів Президії ФПО  із числа представників, делегованих членськими організаціями ФПО, відповідно до частини 5  статті 36 цього Статуту;

22)  обирає Голову ФПО у разі  звільнення  згідно з абзацом 2 статті 45 цього Статуту  за поданням Президії ФПО, на строк до наступної Конференції;

23) розглядає та приймає рішення з приводу скарг, звернень та апеляцій  членських організацій  до Ради.  Обов’язковою умовою розгляду оскарження рішень, дій, бездіяльності є письмова скарга скаржника.

       24) розглядає питання про дострокове припинення повноважень голови або члена Контрольно-статутної та/або Контрольно-ревізійної комісій за поданням Голови ФПО чи цих  Комісій.

      25) у разі дострокового припинення повноважень голови, членів Контрольно-статутної та/або Контрольно-ревізійної комісій обирає нового голову та членів цих Комісій на строк до проведення Конференції.

Стаття  34. Рада делегує окремі свої повноваження  Президії  та Голові ФПО.

Стаття 35. Виборним органом ФПО в період між засіданнями Ради є Президія ФПО, яка формується на період повноважень Ради ФПУ, підзвітна і підконтрольна Раді.

Стаття 36. Президія формується членськими організаціями  шляхом делегування до їх складу за таким принципом:

- від кожної  обласної  організації Всеукраїнської профспілки, що входять до складу ФПО, обирається (делегується) по одному представнику;

- всі інші організації, що входять до складу ФПО обирають (делегують) свого представника при наявності не менше п’ятисот членів профспілки.

 Порядок делегування до складу Президії ФПО та порядок відкликання її членів визначають членські організації.

  До  складу Президії  за посадою входять  Голова ФПО та   його штатний заступник.

  Президія набуває статутних повноважень після підтвердження Конференцією  повноважень і здійснює свої повноваження до формування нового складу Президії. Підтвердження повноважень членів Президії здійснюється Конференцією за рішенням Контрольно-статутної комісії після перевірки нею правомочності їх обрання.   

  Підтвердження повноваження нового члена Президії в період між засіданнями Конференції, в тому числі у випадках відкликання (заміни) членською організацією свого представника у складі Президії, здійснюється Президією за пропозицією (поданням)  Контрольно-статутної  комісії після перевірки нею правомочності його обрання.

        Членські організації мають право делегувати постійного заступника (заступників) члена Президії ФПО, повноваження якого (яких) підтверджує Президія за пропозицією (поданням) Контрольно-статутної комісії.    

Стаття 37.  Засідання Президії проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал  за рішенням Голови ФПО або на вимогу не менш як однієї третини членів Президії. Засідання вважаються правомочним,  якщо в ньому беруть участь не менше двох третин членів Президії.

  Рішення приймаються більшістю голосів  членів Президії, присутніх на її засіданні,  якщо інше не передбачено цим Статутом.

  Рішення Президії приймаються (ухвалюються) у формі постанов, заяв, звернень, резолюцій, тощо, які підписуються Головою ФПО. Хід розгляду питань оформляється протоколом Президії, який підписується  Головою ФПО або головуючим на Президії.    

  Засідання Президії ФПО може проводитись як за безпосередньої участі членів Президії,  так і за допомогою інтернет-зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн засідань. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Президія ФПО та повідомляє членів Президії не пізніше ніж за 15 днів до визначеної дати проведення засідання Президії ФПО. При цьому у  протоколі обов’язково вказується, що  засідання відбувалось за допомогою інтернет-зв’язку за допомогою якої саме комп’ютерної програми відбувалось засідання.

Стаття 38. Повноваження Президії:

  1) спрямовує свою діяльність на організацію виконання Статуту,  постанов, резолюцій, основних напрямів  Конференції,  Ради ФПО;

  2) підтримує та консолідує дії, визначає тактику дій членських організацій відповідно до поточної соціально-економічної  ситуації по захисту трудових, соціально-економічних прав і  інтересів членів профспілок в органах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з іншими об’єднаннями громадян, приймає самостійно рішення з цих питань та  готує відповідні пропозиції для розгляду Радою, Конференцією;

 3) розглядає проекти, вносить пропозиції і дає доручення про  підписання угод між ФПО, організаціями роботодавців і їх об’єднаннями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, спрямованих на соціально-економічний  і  правовий захист членів профспілок;

 4) приймає рішення про проведення масових акцій протесту ФПО відповідно до законодавства, в тому числі  зборів, мітингів, демонстрацій, пікетування та інших колективних дій.  За умови, якщо відповідне рішення прийнято не менше двох третин членських організацій оголошує територіальний страйк;

5) приймає заяви і  звернення до органів державної влади і органів місцевого самоврядування, домагається реалізації висунутих вимог та пропозицій;

6) затверджує представників ФПО в комісіях, інших робочих органах, які утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, роботодавців та їх об’єднань відповідно до законодавства та за домовленістю сторін;

       7) приймає рішення про скликання засідання Ради, вносить пропозиції  щодо порядку денного засідання і дати його проведення;

8) попередньо розглядає та затверджує проекти документів, що виносяться на розгляд Ради  та Конференції;

        9) за поданням Голови ФПО затверджує структуру,  граничну чисельність виконавчого апарату ФПО;

       10) приймає рішення про:

       - дострокове звільнення Голови ФПО у випадках,  передбачених  абзацом 2 статті 45 цього Статуту, а також про відсторонення його від роботи  у випадках, передбачених  законодавством України;

      - щодо кандидатур на посаду Голови ФПО та його заступників; 

11) приймає рішення про заохочення за особливі трудові заслуги Голови ФПО,  штатного заступника Голови ФПО;

12) приймає звернення і заяви до Президента України, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців та їх об’єднань, домагається реалізації  висунутих вимог і пропозицій;

13) розглядає проекти законів та інших нормативно-правових актів з трудових, соціально-економічних питань, профспілкової  діяльності і приймає відповідні рішення;

14)  приймає рішення про прийняття чи відмову в прийнятті нових членських організацій ФПО   та вихід і виключення з неї;

15) створює спеціальні фонди (солідарні, страйкові, пенсійні,  підготовки кадрів, тощо);

16) делегує представників ФПО  до комісій, рад, комітетів, створених відповідно до Закону України «Про соціальний діалог» та органів управління фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

17) подає у встановленому порядку клопотання про відзначення членів профспілок державними і профспілковими нагородами, присвоєння  їм почесних звань України, удостоєння відзнак міжнародних профоб’єднань;

18) приймає рішення про присвоєння почесних звань та відзначення нагородами ФПО та ФПУ;

19) встановлює загальні умови використання майна ФПО та  розмір  плати за таке використання;  

20) організовує й координує роботу з питань навчання профспілкових кадрів та активу;

21) приймає рішення про проведення й підведення підсумків обласних оглядів, конкурсів, змагань, які організовує ФПО або  проводить за участю інших організацій;

22)  скасовує розпорядження Голови ФПО, якщо вони суперечать законодавству України, Статуту ФПО;

23) приймає рішення щодо створення Молодіжної ради ФПО  чи інших консультативних органів при ФПО;

24) встановлює умови оплати праці Голови ФПО;

25) звітує про свою діяльність  перед Радою  ФПО;

26) приймає рішення щодо членських організацій, які не виконують  обов’язків зі сплати  членських внесків;

27) визначає функціональні напрями роботи заступників голови на громадських засадах  та затверджує  функціональні напрями роботи  всіх заступників Голови;

28) виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності ФПО,  якщо вони не є виключною компетенцією Конференції або Ради ФПО;

29) делегує окремі свої повноваження Голові ФПО.

        

Стаття 39. Вищою посадовою особою ФПО є Голова ФПО, який обирається  на 5 років.

Стаття 40. На посаду Голови ФПО може бути обраний  громадянин України, який має вищу освіту, є членом профспілки, організація якої входить до  складу ФПО, і має стаж профспілкової роботи на штатних посадах  у ФПО або її членських організаціях не менше трьох  років  та не старший 65 років. 

Стаття 41. Голова ФПО має трьох заступників:  штатного заступника  та двох - на громадських засадах.

Заступники Голови ФПО обираються Конференцією, кандидатури яких   попередньо висуваються та    обговорюються   у членських організаціях та на засіданні Президії ФПО.

      Кандидатура на посаду штатного заступника Голови ФПО за поданням Голови ФПО попередньо обговорюється у членських організаціях  ФПО та на засіданні Президії ФПО  і  обирається на Конференції ФПО.

Стаття 42. Повноваження Голови ФПО та його заступників починаються з моменту оголошення рішення про їх обрання або з іншої дати, визначеної рішенням, і закінчуються з дня вступу на ці посади іншої обраної відповідно до цього Статуту, особи, за винятком дострокового припинення їх повноважень або  дострокового звільнення з основного місця роботи. У такому разі  -  згідно з датою, визначеної  органом, який приймає рішення про дострокове припинення повноважень або дострокове звільнення.

         Штатний заступник є членом Ради і Президії ФПО за посадою.

Стаття 43.  Повноваження Голови ФПО:

1) представляє ФПО без довіреності  в органах державної влади, інших державних установах та організаціях,  органах  місцевого самоврядування, судових органах, організаціях роботодавців та їх об’єднаннях, засобах масової інформації,  громадських об’єднаннях,  в інших юридичних особах, а також у міжнародних та інших організаціях;

2)   спрямовує свою діяльність на виконання статутних завдань, рішень та резолюцій Конференції, Ради та Президії;

3) підзвітний і підконтрольний Конференції, а в період між Конференціями – Раді і Президії;

4) головує на засіданнях Ради, Президії ФПО та Конференції (до складання  повноважень);    

5) організовує  надання практичної допомоги членським організаціям в їх діяльності;

6) приймає рішення з питань діяльності ФПО,  які делеговані йому Радою та Президією;

7) скликає Президію, організовує підготовку необхідних матеріалів та документів на розгляд Конференції, Ради, Президії ФПО;

 8) подає, у разі необхідності,  заяви, звернення і клопотання  від імені ФПО до органів державної влади, виконавчої та законодавчої влади, народних депутатів, органів місцевого самоврядування, інших громадських об’єднань та організацій, про що інформує Президію;  

          9) проводить консультації, наради з представниками членських організацій, інформує про прийняті ним рішення з поточних питань;

         10) розпоряджається коштами ФПО в межах асигнувань, передбачених бюджетом, здійснює необхідну фінансову діяльність, має право розпорядчого  (першого) підпису документів від імені ФПО.

        Право другого  розпорядчого підпису надається ним штатному заступнику Голови ФПО на підставі відповідного розпорядження;

        11) здійснює контроль за ефективністю використанням майна ФПО;

        12) укладає договори оренди нерухомого майна, окремих об’єктів у відповідності  до  рішень Президії, Ради ФПО;

13) підписує рішення Конференції, Ради, Президії ФПО та інші  документи, що стосуються  діяльності ФПО;

14) забезпечує гласність в роботі  ФПО;

15) від імені ФПО укладає договори й угоди, що стосуються діяльності ФПО,  організовує контроль за їх виконанням;

16) вносить Президії ФПО пропозиції щодо кандидатури на посаду штатного заступника Голови ФПО. Кандидатура на посяду штатного заступника Голови ФПО попередньо обговорюється в членських організаціях та на засіданні Президії ФПО і обирається на Конференції ФПО.

17) визначає функціональні напрями роботи штатного  заступника Голови  ФПО і  подає їх на затвердження Президії ФПО та здійснює керівництво діяльністюштатного заступника;

18) затверджує штатний розпис, посадові обов’язки  працівників виконавчого апарату ФПО, інші документи, що регламентують  його роботу;

19) формує виконавчий апарат ФПО в межах асигнувань, передбачених бюджетом ФПО, організовує роботу виконавчого апарату і несе відповідальність за її ефективність;

20) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників виконавчого апарату ФПО;

21) укладає колективний договір відповідно до законодавства України;

22) укладає цивільно-правові договори й угоди, організовує контроль за їх виконанням, видає довіреності; контролює виконання членськими організаціями  рішень виборних органів ФПО, дотримання норм Статуту ФПО, зокрема в частині сплати членських внесків;

 23)  веде особистий прийом  членів профспілок та інших громадян;

 24) видає розпорядження та доручення з питань, віднесених до повноважень Голови ФПО, які є обов’язковими для виконання;

 25) виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності, якщо вони не є виключною компетенцією Конференції, Ради або Президії;

  Голова ФПО  несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому цим Статутом повноважень.

  У разі відсутності Голови ФПО його повноваження виконує  штатний заступник, а у разі його відсутності -  один із заступників на громадських засадах за  рішенням Президії ФПО з визначенням відповідних повноважень.

Стаття 44. Голова ФПО, його заступники не можуть бути членами виборних органів будь-якої партії, входити до складу виконавчого органу  юридичної особи, що має на меті одержання прибутку, займатися підприємницькою діяльністю,   працювати на керівних посадах за сумісництвом.

Стаття 45. Звільнення Голови ФПО  проводиться за рішенням виборного органу, який його обрав   відповідно до  норм трудового законодавства.

Звільнення Голови ФПО з підстав:

- призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім випадків, коли за працівником зберігаються місце роботи, посада відповідно до положень трудового законодавства;

- переведення, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію  або перехід  на іншу виборну посаду;

- набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи;

- неможливість продовження  або виконання роботи за станом здоров’я здійснюється  за рішенням Президії ФПО відповідно до  норм трудового законодавства.

У разі звільнення Голови ФПО відповідно до частини 2 цієї статті,  вибори Голови ФПО проводяться Радою ФПО за поданням Президії ФПО, на строк до наступної Конференції.

Припинення повноважень  заступників Голови ФПО на громадських засадах за власним бажанням та у разі звільнення з основного місця роботи   здійснюється  за рішенням Президії ФПО.

Стаття 46. Виконавчий апарат  ФПО створюється для здійснення організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного, господарського забезпечення діяльності виборних  органів ФПО з числа спеціалістів, які мають відповідну освіту, професійну підготовку та достатній досвід  роботи. 

Стаття 47.  Повноваження заступників Голови ФПО:

Організовують виконання рішень Конференції, Ради, Президії ФПО  з питань, які входять до  їх напрямів роботи.

  Штатний заступник Голови ФПО має право підпису  документів у межах  затверджених функціональних  обов’язків, а у разі – відсутності Голови ФПО – у межах   повноважень Голови ФПО, визначених Статутом ФПО. Повноваження штатного заступника Голови ФПО регламентуються функціональними обов’язками,  затвердженими Президією ФПО.

Напрями роботи заступників Голови ФПО на громадських засадах визначає та затверджує   Президія ФПО.

РОЗДІЛ V

КОШТИ, МАЙНО І ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ

ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФПО

 

Стаття 48.  Федерація  професійних спілок Кіровоградської області як  юридична особа набуває цивільних прав і обов’язків і здійснює їх через виборні органи, які діють у межах прав, наданих їй законодавством та цим Статутом.

 ФПО має повну фінансову самостійність, є власником коштів, цінних паперів та іншого майна, необхідно для здійснення статутної діяльності.

Стаття 49. ФПО є власником майна, набутого в порядку правонаступництва від Кіровоградської обласної ради професійних спілок.

  Право власності ФПО також виникає на підставі:

  - набуття майна за рахунок власних коштів, відрахувань  внесків членськими організаціями, пожертвувань громадян, безповоротної фінансової допомоги підприємств, установ, організацій чи інших підставах, не заборонених законодавством;

  - набуття права власності на майно та кошти, придбані в результаті господарської діяльності створених нею підприємств та госпрозрахункових організацій, які мають на меті одержання прибутку.

  Джерелами формування майна та коштів ФПО є членські внески членських організацій, внески (дольова участь) на проведення  заходів ФПО, безповоротна фінансова допомога, добровільні майнові внески й пожертвування, благодійна допомога, кошти, отримані від використання  корпоративних прав ФПО та інших статутних напрямів її діяльності, гранти на проведення  профспілкових заходів, відсотки банку та надходження від комерційної діяльності (орендна плата, продаж основних фондів, пасивні доходи) та  інші надходження  від комерційної діяльності,  не заборонені законодавством.

  Доходи (прибутки) ФПО використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Федерації професійних спілок Кіровоградської області, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

  Забороняється  розподіл отриманих  доходів, майна та активів ФПО або їх частини  між членськими організаціями, членами профспілок, членами виборних органів та іншими пов’язаними з ними особами і використовуються для забезпечення виконання статутних завдань ФПО  в інтересах членських організацій та членів профспілок.

  Право володіння, користування й розпорядження майном, активами та коштами ФПО здійснюють її виборні органи відповідно до цього Статуту.

 Стаття 50.  ФПО для вирішення  статутних завдань здійснює необхідну  господарську некомерційну  діяльність шляхом створення, заснування в установленому законом порядку юридичних осіб з обов’язковим використанням символіки ФПО,  формує відповідні фонди, займається  видавничою діяльністю  в порядку, встановленому законодавством України.

Стаття 51.  ФПО має самостійний баланс, поточні та інші банківські рахунки відповідно до законодавства України.

   Кошти можуть витрачатися на підставі бюджету ФПО, що затверджується рішенням Ради ФПО, на:

  - загально профспілкові заходи, у т.ч. проведення Конференцій ФПО, засідань Ради та Президії ФПО, зборів, діяльність постійних комісій Ради ФПО, Контрольно-ревізійної та Контрольно-статутної комісій Ради ФПО, Молодіжної Ради ФПО, загально профспілкові правові та фінансові витрати, фінансову допомогу членським організаціям, суб’єктам господарювання ФПО та іншим організаціям, фінансування спільних культурно-масових, спортивних та інших заходів, грошові винагороди до встановлених відзнак, матеріальну допомогу, заохочення та соціальний захист членів профспілок, соціально-страхові заходи, фінансування цільових програм, спеціальних фондів, профспілкових заходів за отриманими грантами, фінансові вкладення до статутного капіталу юридичних осіб, заснованих за участю ФПО;

- профспілкову освіту, в т.ч.  фінансування  навальних семінарів, науково-практичних конференцій, атестацію технічних та правових інспекторів, довірених лікарів, видання методичних, довідкових, наукових, дослідницьких матеріалів, матеріальну підтримку навчальних закладів, оплату за навчання та стипендії ФПО;

  -  міжнародну роботу, у т.ч. участь у роботі міжнародних організацій, двосторонні зв’язки з національними профцентрами, членські внески в міжнародні організації;

-  соціально-економічний та правовий захист, у т.ч. ведення переговорів з укладення  обласної  територіальної  угоди;

-  інформаційно-пропагандистську роботу;

-  забезпечення нарахування та виплати  заробітної плати, преміювання, соціально-побутових виплат, фінансування експлуатаційних, комунальних, транспортних, канцелярських, поштових, друкарських та інших витрат із  забезпечення діяльності  апарату ФПО.

Звіт про виконання бюджету ФПО подається  Раді щорічно.

Контроль за повним і своєчасним  надходженням і  витрачанням членських внесків здійснює Контрольно-ревізійна комісія ФПО.

Фінансовий контроль за коштами ФПО  органами державної влади й місцевого самоврядування не здійснюється.

Стаття 52. Розмір і порядок сплати членськими організаціями внесків на статутну діяльність ФПО, фінансування спеціальних фондів встановлюються  рішенням Ради.

 Правильність, повноту та строки сплати членських внесків контролює та перевіряє Контрольно-ревізійна комісія ФПО із залученням фахівців ФПО та інших спеціалістів – у разі необхідності та подає інформацію на розгляд Президії ФПО.

 У разі неповної сплати  членських внесків, відповідно до розміру, встановленого рішенням Ради ФПО, членській організації  рішенням Президії надається  термін для її погашення.

 У разі несплати  членських внесків протягом  трьох місяців членська організація  позбавляється права  голосу на засіданні  виборних органів за рішенням відповідного виборного органу ФПО та права отримувати відповідну допомогу.

 Після погашення заборгованості ці права поновлюються автоматично. В разі заборгованості у сплаті членських внесків без поважних причин протягом шести місяців членська організація виключається з ФПО рішенням  Ради ФПО  за поданням Президії.

Стаття 53.  Членські організації  не відповідають своїми коштами та іншим майном  за зобов’язаннями  ФПО, а ФПО не відповідає за зобов’язаннями членських організацій.

 Недоторканність  і захист прав  власності та незалежність  фінансової діяльності  ФПО гарантується  законодавством України.

         Позбавлення права власності  ФПО, а також  права володіння, користування майном, переданим у господарське відання, може мати  місце лише за рішенням суду, з підстав, визначених Конституцією та законами України. 

                                          РОЗДІЛ VI

 

                                   КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА ТА

                               КОНТРОЛЬНО-СТАТУТНА КОМІСІЇ

 

Стаття 54. Контрольно-ревізійна комісія ФПО  створюється для контролю за виконанням положень цього Статуту рішень виборних  органів ФПО, проведення документальних ревізій фінансово-господарської діяльності  виборних органів ФПО, а також створених нею  юридичних осіб,  здійснення контролю за виконанням  бюджетів  ФПО, повнотою відрахувань членських внесків і від членських організацій до ФПУ, використанням профспілкової власності, майна, збереженням грошових і матеріальних цінностей, достовірністю бухгалтерського обліку, фінансової і статистичної звітності, веденням діловодства, фінансовою і штатною дисципліною, реалізацією критичних зауважень і пропозицій, висловлених делегатами Конференції.

  Контрольно-ревізійна комісія ФПО обирається  Конференцією за пропозиціями членських організацій і підзвітна їй.  

Стаття 55. Контрольно-статутна комісія ФПО створюється для здійснення  повноважень, визначених Статутом,   роз’яснення  положень Статуту ФПО.

  Контрольно-статутна комісія ФПО обирається Конференцією за пропозиціями членських організацій і підзвітна Конференції та Раді ФПО.

 

Стаття 56. Повноваження Контрольно-ревізійної та Контрольно-статутної комісій ФПО визначаються положеннями, які затверджуються Конференцією ФПО

                                                                                             РОЗДІЛ VII

                                                                                     ПРИПИНЕННЯ ФПО

 

Стаття 57. ФПО припиняється у зв’язку з ліквідацією (саморозпуском, примусовим розпуском).

 

Стаття 58.  Питання припинення ФПО підлягає обговоренню в усіх членських організаціях з прийняттям рішення їх виборних органів і вносить на розгляд Конференції, якщо за припинення  ФПО висловилися не менше  трьох четвертих членських організацій.

 

Стаття 59.Рішення про припинення ФПО  вважається прийнятим,  якщо  за нього проголосувало не менше трьох четвертих

делегатів, обраних  відповідно до цього Статуту.

  Одночасно Конференція ФПО приймає рішення про передачу майна, прав та обов’язків  правонаступникам, а у разі  ліквідації – про передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або про їх зарахування до доходу бюджету, призначає ліквідаційну комісію, яка діє відповідно до законодавства та рішень Конференції ФПО.

 

Стаття 60.  Припинення ФПО не тягне за собою припинення її членських організацій.

                                            РОЗДІЛ VIII

 

                 ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ФПО

 

Стаття 61. Затвердження і внесення змін  до Статуту ФПО є компетенцією Конференції ФПО.

   Конференція має право надати повноваження Раді ФПО вносити зміни до Статуту  ФПО з метою приведення його положень у відповідність із законодавством України, а також змінами до Положень про Контрольно-статутну та Контрольно-ревізійну  комісії ФПО.

 

Стаття 62.Зміни доСтатуту ФПО  подають членські організації ФПО.

 

Стаття 63.Зміни, що вносяться  до Статуту ФПО, обговорюються на засіданнях виборних органів членських організацій. Після узагальнення пропозицій Контрольно-статутна комісія ФПО вносить проекти постанов з цих питань на розгляд Президії, Ради та Конференції ФПО.   

Стаття 64.  Рішення Конференції  ФПО з питань внесення змін до Статуту ФПО приймається двома третинами голосів делегатів,  які  беруть участь у роботі Конференції.               

Рішення  Ради ФПО про внесення змін до Статуту ФПО вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше, ніж дві третини голосів членів Ради, присутніх на її засіданні.

Стаття 65. Цей Статут набирає чинності з моменту його затвердження.

Голова Федерації професійних спілок

Кіровоградської області                                                          М.О. Баланенко

Голова Секретаріату                                                              Р.І. Анікієць

Останнє оновлення (Понеділок, 17 лютого 2020, 10:33)