Архів новин
2022
Травень
ПнВтСрЧтПтСбНд
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

З В І Т Ради Федерації професійних спілок Кіровоградської області про роботу з грудня 2014 - листопад 2019 року

З В І Т

Ради Федерації професійних спілок

Кіровоградської області

про роботу з грудня 2014 - листопад 2019 року

 

Захист соціально-економічних прав та інтересів працівників.

Збереження та розвиток виробничого потенціалу

         Реалізуючи стратегічні напрями діяльності Федерації профспілок області на 2014-2019 роки, головна увага Ради, Президії ФПО була зосереджена на недопущенні масового безробіття, забезпеченні конституційного права працівників на отримання своєчасної і у повному розмірі заробітної плати, створенні безпечних і нешкідливих умов праці, актуалізації соціального діалогу на територіальному рівні.

         Невідкладним завданням було забезпечення продуктивної зайнятості. З цією метою ФПО та її членські організації відслідковували ситуацію на ринку праці шляхом взаємодії з обласним центром зайнятості. Укладаючи колективні договори, профкоми домагалися включення до них зобов’язань роботодавців щодо недопущення масових звільнень, а у разі їх виникнення – соціальної підтримки працівників, які попереджені про наступне звільнення.

         Обов’язковим для більшості профкомів стало включення до колдоговорів норми щодо забезпечення підвищення кваліфікації працівників, конкретної суми затрат на ці цілі. Ця норма враховувалася і при визначенні переможця обласного конкурсу на кращий колективний договір, який засновано Федерацією профспілок області.

         У випадках ліквідації, реорганізації, часткового зупинення підприємств, що тягнули за собою скорочення чисельності або штату працівників, профспілкові організації вимагали надання інформації про причини наступних звільнень не пізніше трьох місяців. Сприяли цьому і норми галузевих та територіальної угод щодо визначення критеріїв масового вивільнення працівників та порядку проведення консультацій з профспілками щодо пом’якшення наслідків такого вивільнення. З метою забезпечення профспілкових активістів дієвим інструментом для боротьби з подібними процесами фахівцями ФПО були розроблені та широко розповсюджені Рекомендації щодо дій профактиву на упередження масових вивільнень та мінімізації негативних наслідків.

         Зважаючи на особливу соціальну значимість забезпечення конституційного права громадян на працю, за наполяганням профспілкової сторони на засіданнях обласної тристоронньої соціально-економічної ради, у звітному періоді були розглянуті питання:

- «Про заходи, що вживаються в області щодо виявлення фактів використання праці неоформлених працівників»;

- стан вирішення питань зайнятості зареєстрованих безробітних;

- створення умов реалізації прав працівників на продуктивну зайнятість;

- інвестиційні програми області, хід їх виконання та перспективи розвитку регіону у створенні робочих місць;

- стан виконання регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів;

- роботу щодо професійної орієнтації серед учнів та молоді, стан виконання об’єднаними територіальними громадами програм зайнятості населення.

         За результатами розгляду цих питань вирішено сторонами угоди проводити аналіз попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці області з метою приведення обсягів та напрямів підготовки фахівців та спеціалістів, виходячи з реальної потреби роботодавців.

         Сторонами вирішено визначити пріоритетом всіх обласних програм щодо економічного розвитку:  підвищення зайнятості населення, розширення легальної зайнятості, створення високопродуктивних робочих місць, передусім у виробничих сферах, підвищення конкурентоспроможності працівників. Так, обласною програмою зайнятості на 2018-2020 роки, в розробці якої брала активну участь ФПО, планується працевлаштувати 20,7 тис. осіб. Активними заходами політики зайнятості передбачається охопити 30,7-30,9 тис. безробітних громадян.

         За пропозицією ФПО програмою передбачено проведення моніторингу укладання та виконання зобов’язань колективних договорів на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форм власності, які використовують найману працю. Сприяти включенню до колективних договорів взаємних зобов’язань сторін щодо забезпечення продуктивної зайнятості працівників, підвищення їх кваліфікації. Враховано також пропозиції щодо здійснення аналізу причин припинення діяльності підприємств, зменшення обсягів виробництва та порушувати дані питання перед органами, уповноваженими управляти цими підприємствами про вжиття відповідних заходів. Як і передбачалося, рішенням тристоронньої соціально-економічної ради, здійснення заходів щодо зайнятості населення, посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості, спрямовування профорієнтаційної роботи на підвищення мотивації шукачів роботи до легальної праці, започаткування власної справи, до зміни професії, підвищення кваліфікації, професійного навчання відповідно до потреб ринку праці визначено основними завданнями програми економічного і соціального розвитку області на 2019 рік.

         Важливою системою, що поєднує зусилля та співпрацю сторін соціального діалогу у сфері зайнятості є обласний координаційний комітет сприяння зайнятості населення. Представники ФПО та її членських організацій входять до складу обласного координаційного комітету сприяння зайнятості населення, який регулярно розглядав хід виконання програми зайнятості, аналізував стан справ в окремих районах, узгоджував більшість законопроектів із цих питань, вносив пропозиції органам виконавчої влади щодо економічного заохочення підприємств, організацій до створення додаткових робочих місць.

         В останні роки особлива увага соціальних партнерів була зосереджена на таких важливих питаннях, як шляхи підвищення рівня зайнятості сільського населення, демобілізованих, учасників АТО.

         На засіданні комітету під головуванням Голови ФПО було розглянуто питання щодо сприяння зайнятості молоді. За пропозицією ФПО було проведене спільне засідання Президії ФПО та координаційного комітету, на якому розглянуто питання «Про ситуацію на ринку праці області та зайнятості населення». Вирішено посилити вплив організацій профспілок на визначення пріоритетом усіх обласних програм щодо економічного розвитку області – підвищення зайнятості населення, розширення легальної зайнятості, створення високопродуктивних робочих місць, передусім у виробничих сферах, підвищення конкурентоспроможності працівників, широке використання у цій роботі Меморандуму про співробітництво між Федерацією роботодавців України та Федерацією профспілок України щодо збереження трудового потенціалу.

         ФПО брала активну участь у розробці обласної програми зайнятості населення.

         Вжиті соціальними партнерами заходи сприяли поліпшенню стану ринку праці. В І кварталі 2019 року підвищилися рівні економічної активності та зайнятості населення працездатного віку за методологією МОП, збільшився рівень зайнятості населення.

         Поліпшилася ситуація на зареєстрованому ринку праці. Станом на 1. 08. 2019 року у базі даних обласної служби зайнятості налічувалося 2 тисячі вакансій, що майже на 15 відсотків більше, ніж у відповідному періоді минулого року. На 11,3 відсотка зменшилася кількість зареєстрованих безробітних і склала 10,8 відсотка. Навантаження на одне вільне робоче місце складало 4 особи.

    Динаміка основних показників ринку праці у 2015-2019 роках, І кв.

 

2015рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

Економічно активне населення працездатного віку (тис. осіб)

419,7

416,5

416,4

416,0

416,8

Зайняте населення працездатного віку

369,9

363,4

363,8

366,1

364,7

Рівень економічної активності населення працездатного віку

70,9

70,4

71,4

72,5

73,8

Рівень зайнятості населення працездатного віку

62,5,

62,4

62,4

63,8

64,5

Безробітне населення працездатного віку (за методологією МОП)

49,8

53,1

52,6

49,9

52,1

Рівень безробіття населення працездатного віку (за методологією МОП)

11,9

12,4

12,6

11,6

12,5

Динаміка рівня зайнятості та безробіття населення працездатного віку в області 2015-2019 роки

Проте ситуація у сфері зайнятості залишається складною. Чисельність безробітного населення працездатного віку складає 52,1 тисячі осіб, а рівень безробіття (за методологією МОП) – 12,5 відсотка. Майже 60 відсотків безробітних – жінки. Більше чверті безробітних – особи, яким залишилося 10 і менше років до пенсії.

Обсяги створення нових робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях області недостатні для суттєвого зростання рівня зайнятості. Висока тіньова зайнятість населення. Область продовжує втрачати працівників у формальному секторі економіки, що відображає зневіру в офіційному працевлаштуванні. Середньооблікова кількість штатних працівників зменшилася у 1015 році на 15 тисяч осіб. Спостерігається поглиблення міграційних процесів. У першому півріччі п. р. з області вибуло більше 7 тисяч осіб.

Проблемою є незадовільне працевлаштування молоді, на що неодноразово зверталася увага на засіданнях Молодіжної ради ФПО та обласної тристоронньої соціально-економічної ради. Станом на 1. 08. 2019 року із загальної чисельності безробітних молодь у віці до 35 років складала29,9 відсотка.

Зважаючи на зазначене, першочерговим завданням профспілкових організацій залишається обстоювання соціально-економічних та трудових прав працівників на ринку праці, недопущення масових вивільнень.

Одним із основних пріоритетів діяльності ФПО у звітному періоді була активізація дій профспілкових організацій всіх рівнів щодо підвищення розмірів заробітної плати, своєчасності її виплати, забезпечення договірних та державних гарантій. Вже у лютому 2015 року Рада ФПО розглянула на своєму засіданні питання «Про виконання профспілковою стороною Територіальної угоди між обласною державною адміністрацією, обласною організацією роботодавців та Федерацією профспілок області на 2014-2017 роки. Рада визначила конкретні заходи по підвищенню ролі організацій профспілок щодо підвищення рівня договірних гарантій з оплати праці, при проведенні колдоговірної роботи.

Великою проблемою для профспілок стали останні зміни в законодавстві, якими скасовано норму щодо необхідності перевищення  розміру тарифної ставки працівника І розряду розміру мінімальної зарплати.

Питання співвідношення оплати за некваліфіковану та кваліфіковану працю, забезпечення міжкваліфікаційної диференціації, а також визначення конкретного переліку доплат, надбавок, заохочувальних та компенсаційних виплат, що включаються до складу мінімальної заробітної плати, повністю перенесено у площину колективно-договірних відносин.

Запроваджені Урядом законодавчі зміни в оплаті праці, якими зміцнено структуру мінімальної зарплати та порушено принцип автономії колективно-договірного процесу, спровокували виникнення низки проблем під час їх практичної реалізації.

Виникало дуже багато конфліктних ситуацій, які треба було узгоджувати з роботодавцями, а якщо точніше, то як обійти цю та інші недолугі норми законодавства. Зважаючи на це, ФПО у 2017 році зініціювала розгляд питання «Про хід виконання розділу ІІ «Оплата праці» Територіальної угоди між Кіровоградською обласною державною адміністрацією, обласним об’єднанням організацій роботодавців та Федерацією профспілок області» на засіданні обласної тристоронньої соціально-економічної ради. Сторони домовилися вжити термінових заходів щодо темпів зростання середньої зарплати та розміру тарифної ставки робітника першого розряду; підвищення питомої ваги зарплати у валових витратах на виробництво та збільшення частки основної зарплати в структурі фонду оплати праці до 64 відсотків.

Вирішено також питання підвищення рівня оплати праці, у тому числі диференціації заробітної плати працівників здійснювати залежно від складності, відповідальності та умов роботи, що виконується, кваліфікації працівника тощо.

У минулому році Рада ФПО визначила посилення відтворювальної стимулюючої функції заробітної плати у збереженні і розвитку трудового потенціалу, розглядаючи питання «Про дії ФПО та її членських організацій по збереженню та розвитку трудового потенціалу». Рада ФПО обов’язком для профкомів завданням визначила  встановлення колдоговорами мінімальної місячної тарифної ставки на рівні галузевих угод. Аналіз наданої членськими організаціями ФПО інформації про стан виконання колективних договорів за звітний період свідчить про те, що ця норма колдоговорів переважно виконується.

Питання підвищення ролі організацій профспілок області у колективно-договірному регулюванні оплати праці щорічно розглядалося на засіданні Президії ФПО, комісії Ради ФПО з питань захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів трудящих і обласної тристоронньої соціально-економічної ради. Сторонам колективних договорів щорічно направлялися Рекомендації щодо підвищення рівня договірних гарантій з оплати праці при проведенні колдоговірної кампанії.

Реалізація заходів сторін соціального діалогу щодо збільшення оплати праці сприяла у звітному періоді динамічному росту розміру номінальної заробітної плати (із 3282 грн. у 2015 році до

Випереджаючими темпами над державними зростали індекси і реальна заробітна плата.

Розмір номінальної заробітної плати у 2015-2019 роках, грн.

 

2015 р.

2016 р.

2017 р.

2018 р.

2019 р.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників в області

   3282

   3974

   5792

    7191

    7904

Збільшення до попереднього року, у %

  

    117,7

   121,1

    145,8

    124,1

   116,7

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників в Україні

      4195

  

    5183

    7104

   8865

   10027

Збільшення до попереднього року, у %

     

    120,5

   

   123,5

    137,0

    124,8

    119,7

Індекс реальної заробітної плати

         

в області

78,8

107,1

125,6

112,5

101,1

в Україні

90,1

106,5

118,9

109,7

98,3

 

Динаміка номінальної заробітної плати у 2015-2019 роках, %

  

Ст. 26

Завдяки зростанню розміру середньомісячної заробітної плати питома вага заробітної плати в доходах населення за останні три роки зросла з 32,4% у 2015 році до 35,6% у 2017 році.

Проте, незважаючи на те, що середньомісячна заробітна плата в області зростає, її розмір менший ніж в Україні. У липні п. р. за рівнем зарплати область займала п’яте місце знизу серед областей України. Аналіз статистичної інформації про розподіл працівників за розміром заробітної плати показує, що 7% працівників отримують зарплату до 4173 грн., майже 15,7% - від 4173 до 4500 грн., 9% - від 4500 до5000 грн. Тобто загалом зарплату розміром не вище або в межах фактичного прожиткового мінімуму отримують майже третина працівників.

Зберігається значна диференціація розміру середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності. Найбільш оплачуваними в економіці області у січні-червні були працівники державного управління і оборони, обов’язкового соціального страхування, фінансової і страхової діяльності, де зарплата в 1,3-1,5 раза перевищила середній показник по області.

Однією із причин низького рівня зарплати є те, що значна частина працівників працює у закладах бюджетної сфери (42,5% від загальної чисельності найманих працівників в області), де вплив соціальних партнерів практично обмежений. Негативно впливають на цей показник нелегальні трудові відносини та наявність тіньової заробітної плати найманих працівників.

У звітному періоді окремі профспілкові комітети не повною мірою відстоювали обов’язкові норми галузевих угод для підвищення рівня оплати праці працівників. На багатьох підприємствах госпрозрахункової сфери роботодавці скористалися (за погодженням з профкомами) перенесенням строку до 6 місяців введення в дію галузевих гарантій з оплати праці.

Реформи, що сьогодні проводяться в державі, потребують більш активної профспілкової позиції щодо захисту прав працівників на гідну оплату праці. Тому важливим завданням є зміцнення соціального діалогу на всіх рівнях, у тому числі шляхом ініціювання проведення переговорів щодо внесення змін до галузевих (міжгалузевих) та територіальних угод, колективних договорів стосовно підвищення мінімальних рівнів в оплаті праці та темпів зростання середньої заробітної плати, збільшення частки оплати праці в операційних витратах з реалізованої продукції.

          Федерація профспілок області при укладанні Територіальної угоди на новий строк необхідно наполегливо відстоювати свою позицію по прискоренню темпу росту зарплати вищому, ніж передбачено Програмою економічного і соціального розвитку області на 2019 рік, взявши за основу Меморандум Федерації профспілок України та Федерації роботодавців від 20. 11. 2018 р., яким сторони узгодили взаємні прагнення про підвищення рівня оплати праці з метою наближення його до європейських стандартів.

         ФПО тримала на постійному контролі питання погашення заборгованості із виплати зарплати. Здійснювався щомісячний моніторинг заборгованості в розрізі підприємств, результати якого надавалися членським організаціям для вжиття відповідних заходів. За звітний період активізувалася участь представників ФПО та її членських організацій в роботі обласної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної

плати(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат і відповідних робочих груп в містах і районах області.

         В рамках щорічних заходів з реалізації Угоди про співпрацю з головним управлінням Пенсійного фонду України в області здійснювався обмін інформацією щодо підприємств, установ та організацій, які несвоєчасно сплачували єдиний соціальний внесок та виплачували заробітну плату менше мінімального розміру, гарантованого державою. Ця інформація аналізувалася фахівцями ФПО та надавалася членським організаціям для відповідного реагування.

         Керівникам підприємств-боржників із зарплати та сплати єдиного соціального внеску направлялися листи-звернення про недопущення порушення конституційних прав членів профспілок. Спеціалістами ФПО підготовлений Порадник щодо дій на захист соціально-економічних прав працівників, зокрема у випадку виникнення заборгованості з виплати заробітної плати та підстав притягнення до відповідальності посадових осіб за порушення законодавства про працю, методичні матеріали «Звернення до суду за захистом трудових прав та інтересів членів профспілок, оформлено стенд із зразками позовних заяв.

Заборгованість із виплати заробітної плати у 2015- 2019 роках

 

 

На 01.01. 2015 р.

На 01.01.

2016 р.

На 01.01.

2017 р.

На 01.01.

2018 р.

На

01.01. 2019 р.

На

01.08.

2019 р.

Заборгованість по області, млн. грн.

34,5

31,1

32,3

29,8

12,2

12,0

    Динаміка заборгованості з виплати заробітної плати  у 2015-2019 роках

                          (станом на початок року), млн. грн.

         Виконуючи рішення Трудового арбітражу з розгляду колективного трудового спору між СПО об’єднань профспілок і роботодавців, Федерація профспілок області щомісячно інформувала ФПУ про стан погашення заборгованості з виплати зарплати на підприємствах, які є членами організацій СПО роботодавців (ТДВ «Об’єднання «Дніпроенергобудпром») для вжиття заходів з погашення боргів із зарплати.

         Вивчаючи у 2016 році причини затримки заробітної плати на теплогенеруючих підприємствах, було з’ясовано, що головною причиною виникнення заборгованості із зарплати – арешт рахунків підприємств і стягнення коштів НАК «Нафтогаз України» за борги за газ. При цьому вказана заборгованість виникла не внаслідок несумлінного виконання своїх зобов’язань щодо вчасної компенсації збитків теплогенеруючих підприємств, що виникають у зв’язку із встановленням тарифів на житлово-комунальні послуги в економічно необґрунтованих розмірах.

         Подібна ситуація виникла і на підприємствах централізованого водопостачання та водовідведення.

         За дорученням Президії Голова ФПО звернувся до Президента України, Кабінету Міністрів України про вжиття заходів, спрямованих на забезпечення умов для сталого функціонування  теплогенеруючих і централізованого водопостачання та водовідведення об’єктів. Питання вирішено позитивно.

Прийнято відповідний Закон України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання та водовідведення за спожиті енергоносії», введення якого розблокувало роботу підприємств. Як результат – підприємства  централізованого водопостачання та водовідведення змогли погасити борги із зарплати.

         Використовуючи усі важелі впливу профспілок усіх рівнів (колективні трудові спори, звернення до комісій по трудових спорах, розірвання трудового договору з керівником підприємства) удалося повністю погасити борги із зарплати працівникам облавтодору.

         Зважаючи на те, що одним із ефективних способів захисту права на оплату праці, є звернення до суду, Федерація профспілок області направила членським організаціям покроковий порядок стягнення заборгованості із зарплати. Саме таким правом скористалися окремі працівники підприємств шляхового господарства і виграли суди.

                                                          

Соціальний діалог

         Одним із пріоритетних напрямів роботи ФПО та її членських організацій у звітному періоді було ведення ефективного соціального діалогу шляхом координації та консолідації узгоджених дій з обласною державною адміністрацією, обласною радою, об’єднанням роботодавців з метою позитивного вирішення соціально-економічних питань.

         У зв’язку з актуальністю соціального діалогу Радою ФПО у лютому 2019 року розглянуто питання “Про реалізацію стратегічних напрямів діяльності ФПО на 2014-2019 роки щодо розвитку соціального діалогу. Рада відзначила важливу роль у розвитку і поглибленні соціального діалогу співробітництва між обласною державною адміністрацією, об’єднанням роботодавців і профспілок у рамках укладеної Територіальної угоди.       

        Розвитку соціального діалогу сприяла робота тристоронньої соціально-економічної ради. У звітному періоді проведено 18 засідань Ради, на яких розглянуто 40 питань, що стосуються проблем економічного розвитку області. Основні з них про:

-         перспективи реформування галузі охорони здоров’я;

-         заходи, що вживаються в області щодо виявлення фактів використання праці неоформлених працівників;

-         розвиток соціального діалогу в умовах децентралізації;

-         стан вирішення питання зайнятості зареєстрованих безробітних;

-         щорічні програми економічного та соціального розвитку області.

Налагоджена співпраця ФПО та її членських організацій з органами виконавчої влади в частині залучення представників організацій профспілок до розроблення програмних документів економічного і соціального розвитку області.

Взаємодія партнерів соціального діалогу здійснюється через обмін інформацією, як то передбачено Територіальною угодою, проведення консультацій і переговорів, спільних заходів.

Щорічно сторони звітують про виконання власних і спільних зобов’язань за Територіальною угодою. На засіданнях обласної тристоронньої ради і приймають конкретні рекомендації щодо активізації реалізації окремих зобов’язань сторін і в першу чергу стосовно зайнятості населення, підвищення рівня оплати і охорони праці.

Забезпечено представництво керівництва ФПО та її членських організацій у колегіальних органах обласної державної адміністрації, її управлінь і департаментів, що дозволяє оперативно ставити і вирішувати проблемні злободенні питання, що стосуються економічного і соціального захисту працівників.

Конструктивний діалог склався між управлінням освіти і науки, департаментами соціального захисту населення, культури і туризму та культурної спадщини, охорони здоров’я і відповідними обласними організаціями профспілок.

Розширенню мережі соціального діалогу сприяє створенню тристоронніх соціально-економічних рад у всіх районах області, укладення районних угод.

Посилено співпрацю ФПО та її членських організацій із соціальними партнерами у частині захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників через найбільш результативну форму соціального діалогу – укладення і виконання колективних договорів і обласних галузевих угод, під захистом яких за останніми статистичними даними перебуває 86,7% працюючих (в Україні – 74,8%).

Рівень охоплення працівників колективними договорами, у %

    Кількість укладених колективних договорів у Кіровоградській області

Федерацією профспілок області, членськими організаціями щорічно надаються профспілковим організаціям основні завдання колдоговірної роботи на поточний рік, розробляються макети колективних договорів, які використовуються в ході колективних переговорів при укладенні колдоговорів.

Активізації колективно-договірної роботи, посиленню конструктивної взаємодії профспілкових організацій і роботодавців та поширенню передового досвіду цієї роботи сприяє проведення Федерацією профспілок області щорічного обласного конкурсу на кращий колективний договір, започаткованого у 2003 році. У 2019 році у конкурсі кращими визнано 8 підприємств різних галузей, а всього за звітний період – 32.

З метою підвищення соціальної спрямованості колдоговорів ФПО та її членські організації здійснювали громадський контроль щодо виконання роботодавцями ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» шляхом включення цього зобов’язання  до угод та колективних договорів.

За результатами профспілкової звітності 236 первинних організацій профспілок госпрозрахункових підприємств і 158 бюджетної сфери отримують кошти на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу у розмірах, передбачених договорами не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці.

У звітному році певною мірою активізувалася співпраця з народними депутатами України від Кіровоградщини. Більше десятка разів Федерація профспілок області зверталася із зверненнями стосовно підтримки пропозицій профспілок щодо забезпечення економічних і соціальних прав працівників.

На забезпечення конституційних прав працівників ФПО направляла звернення до Президента України, Прем’єр-міністра та  Верховної Ради України. У минулому році за ініціативою ФПО надіслано до органів державної влади близько 20 листів і звернень, а всього за звітний період – 64.

Одним із напрямів діяльності ФПО щодо розвитку соціального діалогу є співпраця на основі угод про взаємодію з обласними представництвами органів влади в області: відділення Національної служби посередництва і примирення, Головним управлінням Пенсійного фонду України, обласним центром зайнятості, Управлінням Держпраці. Шляхом участі в роботі колегіальних органів вказаних організацій, проведення спільних засідань з Президією ФПО вдається вирішувати чимало проблем, які торкаються порушення трудових прав працівників, уникнення колективних трудових спорів (конфліктів).

Так, у звітному періоді у рамках Угоди між ФПО та обласним відділенням Національної служби посередництва і примирення продовжувалася співпраця по здійсненню спільних заходів, зокрема з питань підвищення правової культури та обізнаності членів профспілок з метою розширення функцій профспілок щодо захисту прав найманих працівників, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).

У взаємодії з відділенням врегульовувалися випадки дестабілізації стану соціально-трудових відносин на ряді підприємств і організацій області. Головними чинниками дестабілізації стану соціально-трудових відносин були:

-   застосування на підприємствах режиму неповного робочого дня/тижня та непродуктивна зайнятість працівників (ДП «Дирекція КГЗКОР» м. Долинська Кіровоградської області;

-   складний фінансовий стан зумовлений збитковістю та відсутністю обігових коштів, внаслідок зменшення обсягів виробництва через суттєве падіння попиту на продукцію підприємств, втрати зовнішніх ринків збуту, згортання державних та інших програм (ТОВ «Світловодське кар’єроуправління” м. Світловодська Кіровоградської області);

-   порушення процедури вивільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці та скорочення чисельності та штату працівників філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України «Кіровоградська регіональна дирекція».

Як і передбачено Угодою, сторонами спільно розгядалися  найбільш гострі випадки дестабілізації стану соціально-трудових відносин з метою вироблення пропозицій щодо їх вирішення.

         Зважаючи на те, що врегулюванню протиріч соціально-трудового характеру, розв’язанню розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин на доконфліктній стадії сприяють поглибленню взаємодії з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, роботодавцями, ФПО та відділення НСПП зініційовано у 2018 році розгляд питання “Про взаємодію відділення Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області з організаціями профспілок, організаціями роботодавців, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування з питання запобігання виникнення колективних трудових спорів (Конфліктів) та сприяння їх вирішенню» на засіданні обласної тристоронньої соціально-економічної ради.

         Радою рекомендовано структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських рад обласного значення, міським, селищним, сільським радам об’єднаних територіальних громад, обласному об’єднанню організацій роботодавців та профспілкам:

-  посилити взаємодію з відділенням Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області, зокрема щодо інформування про ускладнення стану соціально-трудових відносин та надання необхідної інформації за запитами відділення для вжиття спільних заходів, спрямованих на стабілізацію соціально-трудових відносин та забезпечення соціального миру у сфері праці;

- забезпечити дієве реагування всіх зацікавлених органів та організацій на можливе ускладнення стану соціально-трудових відносин, запровадження всього комплексу заходів з метою врегулювання конфліктів.

Проте, зважаючи на масові порушення прав працівників, профактив Кіровоградщини брав активну участь у Всеукраїнських акціях протесту профспілок у Києві.

Керуючись Законами України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності», «Про охорону праці», фахівці галузевих профспілок та Федерації профспілок області залучаються до проведення спільних перевірок  з Управлінням Держпраці в Кіровоградській області стану охорони праці окремих підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, в межах повноважень, наданих чинним законодавством України. Представники ФПО з питань охорони праці у 2018 році взяли участь у розслідуванні 83 нещасних випадків, які сталися на підприємствах, в установах та організаціях.

Рада ФПО, розглядаючи на своєму засіданні питання «Про хід реалізації ФПО та її членськими організаціями стратегічних напрямів діяльності на 2014-2019 роки, затверджених VІ Конференцією ФПО від 27. 11. 2014 р. №К- VІ-3», особливу увагу приділила аналізу виконання розділу «Охорона праці і здоров’я». Рада зобов’язала Президію ФПО використати всі можливості для забезпечення безумовного виконання вимог Закону України «Про охорону праці», вести постійний моніторинг стану травматизму.

Щороку ФПО бере активну участь у заходах з відзначення Дня охорони праці, у поточному році - під девізом «Безпечне та здорове майбутнє праці». Проводиться робота із залученням працівників до процесу формування системи управління охороною праці, розробки та впровадження на підприємствах програм навчання з питань охорони праці з урахуванням наявних виробничих ризиків.

За ініціативою ФПО питання про виконання розділу ІІІ. «Охорона праці та здоров’я» Територіальної угоди було розглянуте на обласній тристоронній соціально-економічній раді. Профспілкова сторона відзначила, що трапляються непоодинокі факти розслідування нещасних випадків без залучення представників професійних спілок та безпідставне звинувачення самого потерпілого. Про легкі травми профкоми часто не повідомляються.

Зазначене вкрай негативно впливає на соціальний захист потерпілих від нещасних випадків на виробництві та сімей загиблих, приховання нещасних випадків на виробництві.

Мають місце порушення ст. 19 Закону України «Про охорону праці» щодо норм витрат на охорону праці в АПК, будівництві, торгівлі і громадському харчуванні. За результатами обговорення вирішено сторонам соціального діалогу провести моніторинг стану охорони праці та посилити контроль, в межах повноважень, за додержанням виконання чинних нормативних актів, що регулюють умови безпеки праці. З метою недопущення порушень к онституційних прав на охорону здоров’я в процесі реформування галузі охорони здоров’я зазначене питання розглянуте обласною тристоронньою соціально-економічною радою.

За результатами обговорення проблем реформи рекомендовано:

обласній державній адміністрації

 – забезпечити достатнє фінансування галузі охорони здоров’я з метою забезпечення укомплектованості штатних посад лікарів, створювати належні умови для їхньої праці та проживання, вивчити питання будівництва малосімейних гуртожитків, введення регіональних стимулюючих доплат медичним працівникам, особливо у сільській місцевості;

-   реалізувати головне завдання реформи системи охорони здоров’я – забезпечення медико-санітарною допомогою відповідно до потреб населення області;

-   у ході реформування галузі охорони здоров’я дотримуватися норм чинного законодавства щодо інформування профспілкових організацій про звільнення працівників не пізніше, як за 3 місяці, не допускати порушень прав медпрацівників на своєчасну виплату заробітної плати та належних гарантійних виплат при вимушених звільненнях.

Проте з початку поточного року на 5 відсотків збільшилася кількість нещасних випадків на виробництві. Так, у січні-серпні 2019 року сталося 62 нещасних випадків, у яких травмовано 64 працівника проти 61 за аналогічний період 2018 року.

Розподіл нещасних випадків, на які складено акт за формою Н-1

                                    (8 міс. 2019 року)

 

За останніми статистичними даними на підприємствах промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту, сфери інформації та телекомунікацій в області із 60,8 тисячі осіб, зайнятих у цих галузях, - 12,8 тисячі осіб (21%) працюють у несприятливих умовах. Найбільш поширеними серед небезпечних факторів виробничого середовища – важкість праці, підвищений рівень виробничого шуму, інфразвуку, температури, вологість. Під дією цих факторів працювало 19,2 тисячі осіб або 31,6% загальної облікової кількості штатних працівників.

Відповідно до чинного законодавства працівникам, які зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці, надавалися пільги та компенсації у вигляді додаткових відпусток, скороченого робочого тижня, доплат за умови праці, безплатного лікувально-профілактичного харчування та видачі молока, права на пенсію на пільгових умовах. При цьому кількість працівників, яким була встановлена хоча б одна із цих пільг та компенсацій за роботу із шкідливими умовами праці становила менше 15,7 тисячі осіб.

Результати проведених у 2018 році перевірок управлінням Держпраці стану охорони праці суб’єктів господарювання із масовим перебуванням людей (заклади освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, державні установи) засвідчили ряд порушень вимог законодавства, які вказують на низьку якість громадського контролю з боку профспілкових комітетів цих закладів стосовно питань дотримання законодавства про охорону праці. Причому більшість порушень носить організаційний характер і не потребує фінансових затрат.

З метою забезпечення дієвого захисту конституційного права членів профспілок на належні, безпечні та здорові умови праці членським організаціям ФПО необхідно вжити заходів щодо удосконалення роботи по забезпеченню дотримання гарантій прав працівників на охорону праці, отримання пільг та компенсацій за важкі і шкідливі умови праці, пільгове пенсійне забезпечення в обсягах, не менше ніж передбачено чинним законодавства та встановлення додаткових умов і виплат за рахунок роботодавця. Ширше використовувати у цій роботі можливості колдоговірної роботи. Посилити роль профспілкових організацій у формуванні і прийнятті комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого травматизму і визначення необхідних обсягів та джерел їх фінансування, забезпечення дієвого контролю за їх своєчасним виконанням та фінансуванням у повному обсязі.

Правовий захист і охорона праці

Особливе місце в роботі Ради, Президії ФПО у звітний період відводилося профспілковому контролю за додержанням законодавства про працю, надання безоплатної правової допомоги.

За даними членських організацій ФПО правовий захист членів профспілок та профспілкових організацій здійснюють  ____  та                   громадських інспекторів праці. Після VІ конференції ФПО інспекторами праці профспілок проведено 1731 перевірку додержання законодавства про працю на 1731 підприємстві та виявлено 1635 порушень законодавства про працю щодо 11 тисяч працівників.

За звітний період з метою дотримання трудового законодавства за зверненнями членів профспілок громадськими інспекторами праці ФПО, в рамках Угоди про співпрацю з Управлінням Держпраці в області, проведено 770 перевірок на підприємствах, що знаходяться у сфері впливу членських організацій.

У ході перевірок вивчалися питання дотримання законодавства щодо застосування праці жінок, неповнолітніх, законність укладання контрактів з працівниками, їх звільнення, переведення, своєчасність виплати заробітної плати, дотримання умов праці, робочого часу та часу відпочинку, зміни істотних умов праці, гарантій і компенсацій та інші питання трудового законодавства України.

Правова робота, проведена фахівцями виконавчого апарату ФПО щодо здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю (з  2015 по 01. 07. 2019 року)

№ п/п

Найменування

показників

2015 (к-сть)

2016

2017

2018

01.07.

2019

Всього

1.1.

Проведено перевірок додержання законодавства про працю

392

393

400

356

190

1731

1.1.1

З них: спільно з територіальною інспекцією Держпраці

208

178

168

144

72

770

1.1.2

спільно з регіональними представниками Уповноваженого ВР України з прав людини

0

0

0

0

0

0

1.1.3

спільно з органами прокуратури

0

0

0

0

0

0

1.1.4

у складі комісій органів виконавчої влади і місцевого самоврядування під час комплексних перевірок

84

73

34

47

40

278

1.2

Кількість юридичних осіб, на яких проведено перевірки додержання законодавства про працю

392

393

400

356

190

1731

1.3

Кількість виявлених порушень, всього,

з них:

380

467

386

300

102

1635

1.3.1

звільнення і переведення

104

87

71

71

14

347

1.3.8721

робочого часу

55

33

35

26

3

152

1.3.3

часу відпочинку

65

37

28

33

25

188

1.3.4

оплати праці

79

130

124

64

8

405

1.3.5

праці жінок

4

2

4

6

3

19

1.3.6

праці неповнолітніх

4

0

0

0

0

0

1.3.7

зміни істотних умов праці

35

67

25

76

18

221

1.3.8

гарантій і компенсацій

33

50

34

10

31

158

1.3.9

інших

1

61

65

14

0

141

1.4

Кількість працівників, права яких порушено, всього

1773

3324

1835

3691

511

11134

1.5

Надіслано подань про усунення порушень, всього:

з них:

100

142

198

165

78

683

1.5.1

з роботодавцями

100

108

170

130

58

566

1.5.2

органами виконавчої

влади та місцевого самоврядування

0

34

28

35

20

117

1.6

Надіслано письмових повідомлень про виявлені порушення:

25

68

99

101

53

346

1.6.1

територіальними органам Держпраці

1

19

29

27

0

76

1.6.2

органам прокуратури

3

1

0

0

0

4

1.6.3

органами виконавчої

влади та місцевого самоврядування

11

38

34

39

43

165

1.6.4

вищим профспілковим органам

5

2

7

4

1

19

1.6.5

керівництву ФПУ

2

1

0

4

0

7

1.6.6

регіональним

представникам

0

0

0

0

0

0

 

Уповноваженого ВР України з прав людини

0

0

0

0

0

0

1.6.7

іншим органам

3

7

29

27

9

75

1.7

Усунуто порушень за зверненнями профспілок, всього,

з них:

264

349

295

216

78

 

1.7.1

з роботодавцями

102

200

80

111

58

551

1.7.2

територіальними органам Держпраці

157

15

181

92

20

465

1.7.3

органам прокуратури

3

4

0

0

0

7

1.7.4

регіональними представниками Уповноваженого ВР України з прав людини

0

0

0

0

0

0

1.7.5

органами виконавчої

влади та місцевого самоврядування

2

11

34

9

0

56

1.7.6

іншими органами

0

0

0

4

0

4

1.8

Притягнуто до відповідальності посадових осіб, всього:

11

0

1

8

2

22

1.8.1

З них до: дисциплінарної

4

0

 

6

 

10

1.8.2

адміністративної

           

1.8.3

кримінальної

           

1.8.4

застосування ст. 33 та 45 КЗпП України

   

1

2

2

5

1.9

Кількість колективних трудових спорів, розглянутих за участі громадських інспекторів праці, всього:

5

0

0

1

1

7

1.9.1

на виробничому рівні

3

0

0

1

 

4

1.9.2

на територіальному

           

1.9.3

на галузевому рівні

1

       

1

1.9.4

на національному рівні

           

1.9.5

Участь у страйках

1

     

1

2

1.9.6

Вимоги працівників задоволені (повністю або частково)

           

1.9.6.1

В ході вирішення колективних трудових спорів

5

0

0

1

 

6

1.9.6.2

після страйків

       

1

1

1.10

Проведено правову експертизу проектів нормативно-правових актів, всього:

з них:

182

218

225

71

53

749

1.10.1

підготовлені зауваження і пропозиції

146

194

165

66

50

621

1.10.2

Розглянуті без зауважень

36

24

60

5

3

128

                             

2. Надання правової допомоги

2.1

Надано консультацій з правових питань, всього:

з них:

3451

2953

2093

998

858

10353

2.1.1

членам профспілок:

2648

2094

1508

666

651

7567

2.1.1.1

- письмових

273

414

56

40

56

839

2.1.1.2

- усних

2375

1680

1452

626

595

6728

2.1.2

Профспілковим організаціям

803

859

585

332

207

2786

2.1.2.1

- письмових

126

143

104

44

41

458

2.1.2.2

- усних

677

716

481

288

166

3005

2.2

Складено позовних заяв, інших процесуальних документів, всього:

З них:

44

33

113

62

19

271

2.2.1

- членам профспілок

32

31

113

54

17

247

2.2.2

- профорганізаціям

12

2

0

8

2

24

2.3

Кількість працівників, представництво інтересів яких здійснювали правові інспектори праці:

29

41

5

2

1

78

2.3.1

- в суді

29

11

5

2

1

48

2.3.2

- в інших органах

0

30

0

0

0

30

2.4

Винесено судових рішень на користь працівників, усього:

З них з питань:

17

4

98

2

1

122

2.4.1

-звільнення та переведення

7

0

22

0

1

30

2.4.2

- робочого часу та відпочинку

0

0

3

0

0

3

2.4.3

- оплати праці

4

0

30

0

0

34

2.4.4

- гарантій і компенсацій

4

0

27

0

0

31

2.4.5

- трудової дисципліни

2

0

15

1

0

18

2.4.6

- інших

0

4

1

1

0

6

2.5

Суми, присуджені до стягнення на користь працівників, тис. грн.

50

110

474,5

21

26,4

681,9

2.6

Здійснено правороз’яснювальну роботу з питань трудового законодавства, всього:

З них:

146

560

344

263

116

1429

2.6.1

- участь у семінарах-навчаннях

65

129

148

100

66

508

2.6.2

- підготовка методичних матеріалів

22

351

122

120

27

642

2.6.3

-роз’яснення законодавства через засоби масової інформації

59

80

74

43

23

279

               

         Поряд із захистом індивідуальних прав працівників здійснювався колективний захист трудових та соціально-економічних прав працівників.

         ФПО та її членськими організаціями проведено правову експертизу 749 проектів нормативно-правових актів, до яких підготовлені аргументовані зауваження та пропозиції. Серед них, проект ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення соціального діалогу», «Про оплату праці», «Про прожитковий мінімум», «Про компенсацію громадянам частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати», Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій.

         Виконуючи рішення Ради ФПО «Про підвищення ролі ФПО та її членських організацій у захисті соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок, фахівці ФПО постійно інформують на веб-сайті ФПО профспілковий актив та громадськість про зміни у законодавстві України, надають консультації, роз’яснення через ЗМІ, радіо, щоквартально проводять «Прямі лінії» з Головою ФПО та заступником Голови з профактивом. Надано понад 10 тис. роз’яснень з питань трудового законодавства.

         У серпні п. р. Федерація профспілок області підписала Меморандум про співпрацю з Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Головна мета Меморандуму – консолідація зусиль сторін, спрямованих на недопущення прав і свобод людини, зокрема на безоплатну правову допомогу.

         На допомогу профспілковим активістам, громадським інспекторам праці з метою ефективності здійснення громадського контролю, фахівцями ФПО проведено низку навчальних семінарів для керівників первинок та профактивістів, зокрема стосовно пенсійної реформи, призначення житлових субсидій, порядку вирішення колективних трудових спорів, організації оплати праці.

         Підготовлено низку методичних розробок щодо діяльності первинних профспілкових організацій, зокрема стосовно:

-         основних завдань колдоговірної кампанії;

-         «Актуальні питання діяльності організацій профспілок»;

-         «Місце профспілок у проекті Трудового кодексу України»;

-         Перелік норм Генеральної угоди, рекомендованих для включення до колективних договорів.

Разом з тим ФПО і членські організації не повною мірою використовували наявний потенціал для захисту прав та інтересів працівників, не завжди виявляли єдність і солідарність колективних дій.

ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Прес-центр ФПО здійснює комплекс заходів організаційного, аналітичного характеру, спрямованих на висвітлення діяльності Федерації профспілок області, її членських організацій через засоби масової інформації, щотижневу радіопередачу на обласному радіо «Профспілковий меридіан» та мережу Інтернет (офіційний сайт ФПО та сторінка у Facebook). Ці заходи сприяють поширенню ідей та пріоритетних завдань ФПО, формуванню позитивного іміджу профспілкового руху, популяризації передового досвіду профорганізацій.

Для систематичного висвітлення важливих проблем соціально-економічного, правового захисту, охорони праці, розвитку соціального діалогу прес-центр співпрацює з виданнями Профінформу – «Профспілкові вісті» і «Бібліотечка голови профспілкового комітету», з обласними газетами «Кіровоградська правда», «Народне слово», «Вечірня газета». У газеті «Народне слово» започатковано сторінку «Соціальне партнерство».

Останніми роками ФПО активно долучається до вуличних акцій, які проводить обласна бібліотека для юнацтва ім. Маланюка, під час яких представники ФПО та її членських організацій знайомлять учасників з діями профспілок на сучасному етапі, роздають пам’ятки, Заяви та іншу літературу. Такі заходи теж висвітлюються у пресі.

Популярними стали «Прямі лінії» з читачами обласних газет, які прес-центр ФПО організовує з головою ФПО, головами членських організацій, спеціалістами ФПО. Це зручна, «жива» форма спілкування з читачами певних видань, оперативне отримання відповідей на актуальні питання. З метою активізації соціального діалогу влади і профспілок на районному рівні обком профспілки працівників держустанов спільно з прес-центром ФПО проводить зустрічі з головами РДА. Результат зустрічей – підготовка публікацій у пресу. Так, було підготовлено інтерв’ю із головою Голованівської РДА Олегом Голімбієвським.

Прес-центр ФПО та обком профспілки працівників культури започаткували проведення засідань за круглим столом у районах. Так, у Новоукраїнському районі обговорювалися проблеми реформи галузі, шляхи збереження закладів культури у селах.

Обком профспілки працівників освіти і науки України постійно залучає прес-центр ФПО до висвітлення важливих освітянських подій і заходів, наприклад, 80-річчя утворення обласної організації профспілки, традиційних щорічних зльотів молодих учителів Кіровоградщини та ін.  

Значна увага приділяється співпраці з об’єднаними територіальними громадами, створенню або збереженню в них первинних профспілкових організацій та висвітленню їх діяльності. Так, пропагувалася діяльність Компаніївської, Соколівської (Кіровоградський район), Піщанобрідської (Добровеличківський район) ОТГ.

Практикуються спільні з різними службами прес-конференції. Так, прес-центр ФПО, обком профспілки працівників ЖКГ, місцевої промисловості та побутового обслуговування спільно з обласним відділенням Антимонопольного комітету провели прес-конференцію для журналістів на тему: «Порушення у житлово-комунальній сфері».

Широко використовуються можливості щотижневої радіопередачі «Профспілковий меридіан».  До знакових подій готуються спеціальні або тематичні випуски. Тобто, озвучуються всі важливі події з життя ФПО та її членських організацій.

                                       МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА   

 

Справжнім майданчиком обговорення  та впровадження  молодіжної політики у профспілкове життя,  ефективного захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів профспілкової молоді, підготовки дієвого кадрового резерву профспілкових лідерів стала Молодіжна рада ФПО. І Молодіжна рада, і виконком працюють згідно з Планом роботи. Для більшої зацікавленості молоді під час засідань запроваджуються різні активні та пасивні  форми роботи: дискусії, вікторини, профспілкові вітальні,  ділові та спортивні ігри, семінари, які переходять у тренінги.

Члени Молодіжної ради на своїх засіданнях  обговорювали питання  про роль  молоді у розвитку профспілкового руху, формуванні сучасного погляду на діяльність профспілок, про проблеми на молодіжному ринку праці, права молоді.  Пропозиції членів ради враховані в заходах, які проводяться Президією, Радою ФПО.

Щороку на засіданнях Молодіжної ради  розглядаються підсумки роботи  за звітний рік з аналізом виконаних заходів, оцінкою їх результатів. Визначаються заходи на поточний період.

Профспілкова молодь вирішила  проводити засідання Молодіжної ради  не лише у ФПО, а й у різних закладах і установах міста та області у формі тематичних  профспілкових уроків. Так, відбулося засідання Молодіжної ради в обласній бібліотеці для юнацтва ім. Є.Маланюка, на якому презентувалось цікаве дослідження про досягнення українців, які увійшли до Національного реєстру рекордів. А у будівельному коледжі  члени Молодіжної ради  провели квести  між молодіжними командами та між викладачами.

Практикуються зустрічі молоді з керівниками обласних  представництв державних органів  влади, наприклад, заступником начальника Головного управління Пенсійного Фонду України в області Оленою Романченко (обговорювалася тема «Пенсійна реформа: прогноз для молоді») та  презентації  молодіжних проектів Кропивницького за участі у них членів Молодіжної ради ФПО.

На звернення ради проведено спільне засідання Президії ФПО і обласного Центру зайнятості, на якому було розглянуто питання щодо зайнятості і, перш за все, молоді.

У Молодіжній раді приділяється велика увага  навчанню її членів. Так, обговорюються питання лідерства, підвищення власного іміджу, проводяться тренінги з уміння виступати, вести діалог.

Профспілкова молодь охоче відгукується  на запрошення для участі у семінарах, тренінгах на всеукраїнському рівні. Учасники цих заходів інформують членів ради стосовно набутих знань.

Після Всеукраїнської акції протесту профспілок, яка проводилася у жовтні 2017 року, члени Молодіжної ради обговорили її підсумки разом з Головою ФПО та виконали творчу роботу на тему: «Влада нас не чує. Який вихід бачиш ти?». Відзначалися гострі проблеми соціального та економічного характеру, які доводиться  вирішувати  молодим людям, відсутність дієвих механізмів державної підтримки молоді.

Члени Молодіжної ради захопилися грантовою діяльністю й активно готуються до участі в ній. Так, згідно з Планом роботи  проведено благодійну акцію  «Добро починається з тебе», присвячену Дню Святого Миколая та новорічним святам. Учасники акції не тільки відвідали з подарунками пацієнтів  гематологічного відділення  обласної дитячої лікарні, а й провели для них майстер-клас із виготовлення Різдвяного янгола; пізнавальну гру «Піраміда».

Проведено спільне засідання  Президії обласної організації  працівників державних установ  та виконкому Молодіжної ради ФПО, на якому розглянуто питання про завдання і проблеми щодо активізації роботи  з профспілковою молоддю, створення молодіжних осередків в районних організаціях профспілки.

За ініціативою ФПО на засіданні тристоронньої соціально-економічної ради області розглянуто питання «Про роботу щодо професійної орієнтації серед учнів та молоді». Конкретні зобов’язання сторін щодо підтримки молоді включено до територіальної угоди, а саме:

- забезпечення  виділення земельних ділянок для індивідуального будівництва і колективної забудови під молодіжний житловий комплекс у встановленому законом порядку;

- надання адресної одноразової допомоги молодим спеціалістам бюджетних галузей, а також студентам із малозабезпечених сімей, молодим сім’ям.

Головним інструментом захисту прав та соціальних гарантій молоді залишається колективний договір. У колдоговорах більшості підприємств, установ та організацій окремими розділами передбачені гарантії для молоді. Як правило, це заходи щодо соціально-економічного захисту молоді, підвищення її ролі та активності у вирішенні виробничих і соціальних завдань.

Проблеми, які  вимагають термінового реагування  профспілок:

- відсутність першого робочого місця;

- недостатнього досвіду  для конкуренції на ринку праці;

- недосконала (або відсутня) політика держави щодо роботи з молоддю;

- відсутність дієвої системи роботи профорганізацій із молоддю;

- внутрішня і зовнішня міграція молоді.

                               СТАН  ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ

Виконуючи статутні завдання, рішення VI  Конференції ФПО протягом 2014-2019 років, Рада ФПО   проводила активну роботу по консолідації своїх дій, спрямованих на відстоювання прав та інтересів людини праці за гідний рівень її життя.

Після VI Конференції Федерації профспілок області було підготовлено та проведено 23 засідання Президії ФПО та 7 засідань Ради ФПО, на яких прийнято 262 постанови Президії ФПО та 41 постанова Ради ФПО.

Домінуючим на засіданнях Президії  та Ради ФПО були питання захисту  економічних і трудових прав працівників, організаційно-фінансового зміцнення організацій профспілок та ФПО.

Особлива увага приділялася поліпшенню форм і методів роботи мотивації профспілкового членства, залученню до лав профспілок нових членів. Зазначені питання постійно розглядались на засіданнях виборних органів обласних, районних та первинних  організацій профспілок.

       Питання, що розглядались керівними органами ФПО.

На сьогодні Федерація профспілок області  об’єднує 16 обласних організацій профспілок та 8 первинних організацій, що виходять безпосередньо  на ФПО загальною чисельністю  86018 членів профспілок, залишається наймасовішим представником  найманих працівників області і є репрезентативною стороною соціального діалогу та партнерства.

Кількість первинних організацій профспілок у 2015-2019 роках*

 

 

 

Динаміка профспілкового членства організацій профспілок

станом на  01.01.2019 року*

 

 •         - станом на 1 січня кожного року

                              Якісний склад профспілкового членства

У складі Федерації профспілок області молоді до 35 років – 31973 осіб (37,2 %), жінок – 56612 осіб (65,8 %).

У звітному періоді організації профспілок, Президія ФПО, позитивно оцінюючи здобутки та діяльність профактиву, застосовували моральні та матеріальні форми заохочення.

  Найвищою профспілковою нагородою «Заслужений працівник профспілок України» нагороджено – 4 особи, знаками ФПУ «Профспілкова відзнака» - 5 осіб та «Профспілкова звитяга» - 5 осіб,  «За розвиток соціального партнерства» нагороджено  також  5 осіб,  Почесними грамотами ФПУ - 21 особа, Грамотами ФПО - 375 осіб, Подяками Голови ФПО – 35 осіб.

  Заохочувалися також за плідну співпрацю  представники органів влади та самоврядування, роботодавці та працівники ЗМІ.

  Відчутного поліпшення у звітному періоді в  роботі з кадрами та активом досягла значна частина обласних організацій профспілок та ряд  первинних, районних та  міських організацій профспілок.

  Відповідно до плану, затвердженого Президією ФПО, протягом звітного періоду проводилося навчання профспілкових працівників та активу із залученням спеціалістів ФПО та обласних організацій.

  Найбільш поширеними формами навчання залишилися навчальні семінари в містах і районах області та безпосередньо в трудових колективах. 

  Як правило, до проведення семінарів вивчається діяльність більшості організацій профспілок міста, району чи підприємства з тим, щоб  навчання керівників профорганізацій і профактиву проводилося з урахуванням і кращого досвіду роботи, і  недоліків, які мають місце.

  Значну роботу по удосконаленню профспілкового навчання постійно проводять обласні організації профспілок працівників: освіти і науки України, охорони здоров’я, державних установ, енергетики та електротехнічної промисловості, лісового господарства, культури, окремі організаційні ланки інших галузей.

   З метою підвищення рівня знань, поінформованості керівників структурних ланок профспілок використовуються різні форми  роботи: науково - практичні конференції, обласні семінари голів первинних профспілкових організацій, голів постійних комісій рай(міськ)комів, семінари профспілкового активу на базі кращих районних або міських комітетів профспілок, залучаються засоби масової інформації.

    За результатами навчань, семінарів, роботи в первинках широко практикується розробка фахівцями ФПО та її членських організацій навчальних посібників та методичних матеріалів з питань юридичного та соціально-економічного захисту членів профспілок, рекомендацій щодо укладення колективних договорів та угод, зокрема розроблено 35  методичних матеріалів за основними напрямками роботи. У звітному періоді проведено 258 семінарів, тренінгів, курсів, в яких взяли участь 10125 слухачів, 32 науково-практичні конференції та засідань за круглим столом за участю 1480 учасників.

Головною проблемою в організації та проведенні системного навчання, як і раніше, є дефіцит коштів. Зменшення надходжень профспілкових внесків стали головним чинником невикористання можливостей  базових навчальних центрів ФПУ, недостатнього залучення високопрофесійних фахівців профспілкового руху, юристів, економістів до проведення навчання. З цієї причини практично недоступними стали послуги Академії праці, соціальних відносин та туризму ФПУ з організації навчання профактиву.

 

                                            Надходження  членських  профспілкових  внесків (грн.)

Обласні організації профспілок працівників

2015

2016

2017

2018

6 міс.

2019

   Всього

Агропромислового  комплексу

6 970,00

10 700,00

13 141,00

19 035,00

7 065,00

 56911,00

Освіти і науки України

70 697,00

82 123,00

101 952,00

125 971,00

57 897,67

438 640,67

Охорони здоров’я

50 774,02

50 941,69

64 786,19

72 608,55

35 149.23

274 259, 68

Державних установ

37 340,00

42 858,00

65 760,00

81 995,00

39 219,00

 267 172,00

К у л ь т у р и

13 445,00

15 014,00

19 800,00

20 280,00

10 680,00

 79 219,00

Споживчої  кооперації

2 300,00

2 150,00

2 100,00

2 400,00

1 200,00

 10 150,00

Автомобільного транспорту та шляхового господарства

3 808,00

5 070,00

5 010,00

6 460,00

4 720, 00

 25 068,00

Житлово-комунального г-ва, МП, побут.обслуг. населення

10 850,00

12 243,00

18 400,00

19 600,00

9 500,00

 70 593,00

Будівництва і промбудматеріалів

3 274,33

4 125,03

5 011,69

5 494,70

3 040,00

 20 945,12

Енергетики та електротех. промисл.

12 000,00

14 500,00

14 000,00

15 000,00

13 000,00

 68 500,00

Лісового  господарства

7  850,00

14 400,00

19 900,00

17 900.00

9 900,00

 69 950,00

Зв’язку дирекції АТ Укртелеком

3 000,00

3 000,00

3 000,00

2 750,00

1 500,00

 13 250,00

Зв’язку дирекції УДППЗ Укрпошта

7 173,53

6 609,44

9 636,72

12 031,79

6 331,50

 41 782,98

Торгівлі, громад.харчування та послуг

1 355,00

2 007,00

1 866,00

2 565,00

1 212,00

 9 005,00

Харчової і переробної промисловості

3 360,00

3 360,00

3 360,00

3 360,00

3 600,00

17 040,00

Автосільгоспмашинобуду вання

16 500,00

18 332,00

25 430,00

30 780,00

15 522,00

106 564,00

Всього по обласним організаціям

         

1 569 050,45

 

 Профкоми, що виходять на ФПО

Первинні профспілкові оргнанізації, що виходять  на ФПО

 

ПрАТ "Швейна фабрика «Зорянка"

16 547,70

23 909,19

27 590,75

32 445,85

16 788,31

117 281,80

Криворізький  гірничо-збагачувальний комбінат

8 370,37

7 059,26

9 613,97

10 945,89

4 603,53

40 593,02

Побузький феронікелевий комбінат

31 350,00

35 340,00

41 400,00

51 110,00

27 800,00

 187 000,00

Кіровоградське рудоуправління

519,00

995,00

0.00

0.00

0.00

1 514,00

ПАТ «Науково-виробнича фірма «Радій

22 188,57

23 652,75

29 530,00

37 695,64

20 578,97

133 645,93

Військова частина А-1201

416,56

403,94

478,15

1 019,60

522,56

2 840,81

Профспілка виконавчої дирекції Управління ФСС України в області

11 252,57

9 895,77

17 494,42

22 796,68

11 106,06

72 545,50

ДП "Кіровоградстандартметрологія

10 104,96

10 794,57

11 038,29

12 945,35

4 607,37

49 490,54

Всього по ППО

         

 604 911,60

Всього по ФПО

         

2 173 962,05


                                                                           32

                     ЗВЕРНЕННЯ, ВИМОГИ  (2015 -2019):

 

         1. Звернення до Верховної Ради України щодо:

- виконання  вимог учасників  Зборів профактиву Кіровоградської області;

- податкового навантаження на фізичних осіб-підприємців;

- ситуації у вищих навчальних закладах I-II акредитації.

          2. Звернення до Президента України щодо:

- відновлення оплати санаторно-курортного лікування та оздоровлення дітей за рахунок коштів соціального страхування;

- збереження профтехосвіти;

- порядку розподілу  коштів в теплоенергетиці.

         3. Звернення до Кабінету Міністрів України щодо:

- виконання  вимог учасників  Зборів профактиву Кіровоградської області;

- недофінансування  освітньої та медичної субвенції;

- реформування  оплати праці працівників бюджетної сфери на основі ЄТС з метою усунення  зрівнялівки;

- проведення державної політики цін та здійснення  державного регулювання ціноутворення;

- порядку розподілу  коштів в теплоенергетиці;

- порушень в оплаті праці  медичних працівників;

- загрози руйнації  системи соціального страхування і забезпечення прав застрахованих осіб;

- перегляду Списків  виробництв та професій, які дають право  на пільгову пенсію;

- про встановлення здирницький тарифів на газ.

4. Звернення до першого Віце-прем’єр Міністра України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України стосовно  повного фінансування ДП«Дирекція Криворізький гірничозбагачувальний комбінат окислених руд». 

5. Мінсоцполітики  щоодо  унормування оплати праці працівників, оплата яких здійснюється на основі єдиної тарифної сітки.

            6. Народних депутатів України від Кіровоградщини щодо:

- підтримки пропозицій профспілок  до проєктів Державних бюджетів  України на 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки;

- підвищення пенсій;

- упорядкування фінансової звітності  профспілок;

- підтримки пропозицій профспілок до проекту Трудового кодексу України;

- недопущення реалізації проекту  Стратегії реформування лісового господарства;

- посилення захисту працівників  у випадку затримки виплати зарплати;

- встановлення додаткових гарантій працевлаштування молоді;

- про скасування рішення НКРЕКП про підвищення ціни на газ.

                                                

                                                    Д О Д А Т О К

                       Перелік основних питань прийнятих Радою ФПО

                                                   за 2015-2019 р.р.

 

 1.      Про виконання профспілковою стороною Територіальної угоди  між Кіровоградською обласною державною адміністрацією, обласною організацією роботодавців та Федерацією профспілок області на 2014-2017 роки.
 2.      Про хід реалізації ФПО та її членськими організаціями стратегічних напрямів діяльності на 2014-2019 роки, затверджених VI Конференцією ФПО від 27.11.2014р. №К- VI-3.
 3.      Про внесення змін  до Статуту Федерації професійних спілок Кіровоградської області шляхом затвердження його у новій редакції.
 4.      Про підвищення ролі ФПО та її членських організацій у захисті соціально-економічних прав та інтересів  членів профспілок.
 5.      Про дії ФПО та її членських організацій по збереженню та розвитку  трудового потенціалу області.
 6.      Про реалізацію стратегічних напрямів діяльності ФПО на 2014-2019 роки щодо розвитку соціального діалогу.
 7.            УГОДА  про співпрацю між Головним управлінням Пенсійного фонду України в Кіровоградській області та Федерацією професійних спілок Кіровоградської області.
 8.            УГОДА про співпрацю між Федерацією професійних спілок Кіровоградської області та радою Кіровоградської обласної організації ветеранів України.
 9.            УГОДА  про співпрацю між Управлінням Держпраці в Кіровоградській області та Федерацією професійних спілок Кіровоградської області.
 10.            Обласна тристороння угода  про зайнятість  та робочі місця «Підвищення рівня зайнятості – ключ до посилення соціального  захисту населення шляхом зростання економіки».
 11.            УГОДА  про співпрацю  між Кіровоградською обласною Асоціацією органів місцевого самоврядування та Федерацією професійних спілок Кіровоградської області.
 12.            Меморандум про співробітництво  між Федерацією професійних спілок Кіровоградської області та інспекцією з питань захисту прав споживачів у Кіровоградській області.
 13.            Територіальна угода між Кіровоградською обласною державною адміністрацією, Кіровоградським  обласним об’єднанням організацій роботодавців та Федерацією професійних спілок Кіровоградської області на 2014-2017роки.
 14.            УГОДА між Федерацією професійних спілок Кіровоградської області та відділенням Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області.
 15.            УГОДА про співпрацю між Федерацією професійних спілок Кіровоградської області та Соколівською сільською радою об’єднаної територіальної громади  Кіровоградського району Кіровоградської області.
 16.        УГОДА про співпрацю між Федерацією професійних спілок Кіровоградської області та Великосеверинівською сільською радою об’єднаної територіальної громади  Кіровоградського району Кіровоградської області.
 17.        МЕМОРАНДУМ про співпрацю між регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Кіровоградській області та Федерацією професійних спілок Кіровоградської області.

 

 

Останнє оновлення (Понеділок, 17 лютого 2020, 10:45)