Архів новин
2022
Травень
ПнВтСрЧтПтСбНд
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Угода про співпрацю між ФПО та Управлінням Держпраці в Кіровоградській області

У Г О Д А

про співпрацю між Управлінням  Держпраці у Кіровоградській

області  та Федерацією профспілок Кіровоградської області

 

м. Кіровоград                                                                              « 10 »  грудня  2015 року

       

          Управління Держпраці  у Кіровоградській області, ( далі – Управління Держпраці),  в особі начальника Подорожного Сергія Михайловича, що  діє на  підставі Положення про Управління,  з однієї сторони і

          Федерація професійних спілок Кіровоградської області (далі – ФПО), в особі  Голови  ФПО Баланенка Максима Олексійовича, що діє на підставі Статуту ФПО, з іншої сторони, далі разом – Сторони,  

           прагнучи до реалізації державної  політики у сфері  охорони праці та промислової безпеки, а також з питань державного та громадського  контролю за дотриманням  законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкового державного соціального страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсації, надання соціальних послуг

           керуючись принципами  верховенства права, соціального діалогу, взаємної відповідальності  та дотримання визначених Угодою  зобов’язань і домовленостей,

                        

                                        ДОМОВИЛИСЬ ПРО НАСТУПНЕ :

  1.          Предметом  цієї Угоди  є співпраця  Сторін у здійсненні державного нагляду та громадського контролю за дотриманням гарантованих Конституцією та іншими законами України трудових  прав працівників  з метою виявлення  порушень законодавства, вжиття заходів до усунення порушень, проведення профілактичної  роботи щодо їх попередження.
    1. 4.      Заключні положення .

2. Основними напрямами співпраці між Управлінням Держпраці  і ФПО є :

  2.1.Проведення спільних перевірок (за попереднім погодженням) на підприємствах, установах, організаціях (далі - роботодавці) у сфері охорони праці та  з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб;  здійсненні  комплексного управління охороною праці та промисловою безпекою на обласному рівні та дотримання роботодавцями законодавства про працю, в т.ч. і  неповнолітніх,  та  працевлаштування інвалідів як за власною ініціативою, так і на підставі повідомлень профспілкових організацій (за наявності достатніх даних); вжиття заходів до усунення порушень та притягнення до відповідальності керівників, які їх допустили.

2.2. Вивчення  і узагальнення  практики застосування  законодавства з питань, що є предметом цієї Угоди, аналіз найбільш поширених видів порушень, розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавства про працю, зайнятість населення, про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та механізмів контролю за його дотриманням.

2.3. Участь у розробці  проектів нормативно-правових актів, які стосуються  питань,  що є предметом цієї Угоди, підготовка пропозицій для прийняття  рішень Урядом України.

        2.4.  Організація і проведення, у разі необхідності, спільних  інформаційних заходів (нарад, консультацій, семінарів тощо) з питань, що є предметом Угоди.

        2.5.  Проведення  роз’яснювальної  роботи з питань  недопущення порушення трудових прав та дискримінації окремих груп працівників.

        2.6. Взаємодія з  питань  запобігання   використання дитячої праці та дотримання роботодавцями законодавства про працю, в т.ч. і  неповнолітніх.

        2.7.  Контроль за правильністю застосування роботодавцями списків на пільгове пенсійне забезпечення, готує пропозиції щодо вдосконалення таких списків.

        2.8. Контроль за своєчасністю та об'єктивністю розслідування нещасних випадків на виробництві, їх документальним оформленням і веденням обліку, виконанням заходів з усунення причин нещасних випадків.

         2.9. Державний нагляд (контроль) у сфері гігієни праці, у тому числі нагляд (контроль) за:

- факторами виробничого середовища та виробничих операцій, наявність та виконання яких можуть шкодити здоров'ю працівників;

- виконанням заходів щодо запобігання виникненню професійних захворювань;

- дотриманням вимог санітарних норм та правил;

- своєчасним здійсненням профілактичних заходів, спрямованих на попередження шкідливої дії факторів виробничого середовища і трудового процесу, збереження здоров'я працівників;

          - наявністю обов'язкових медичних оглядів працівників.

          2.10. Забезпечення роботодавців і працівників інформацією та роз'ясненнями щодо ефективних засобів дотримання законодавства та запобігання можливим його порушенням.

 2.11. Забезпечення здійснення соціального діалогу у питаннях реалізації державної політики у сфері трудових відносин, оплати праці, охорони праці, гігієни праці та соціального захисту, укладення колективних договорів (угод), створення умов для трудової діяльності працівників та роботи профспілкових організацій відповідно до законодавства України.

.        2.12.  Реалізація принципів соціального партнерства.

         2.13.  Пропаганда  правових знань з питань, що є предметом цієї Угоди.

    

3. Форми співпраці   між  Управлінням праці  і ФПО   :

3.1.  Організація державного нагляду та громадського контролю здійснюється як самостійно, так і шляхом проведення спільних заходів на підставі узгоджених планів спільних перевірок суб’єктів господарювання.

        3.2. Проведення спільних перевірок з питань, визначених цією Угодою на підприємствах, в установах, організаціях, в тому числі за зверненнями працівників чи  профспілкових організацій.

3.3. Взаємне інформування один раз на півріччя про результати перевірок, що проводяться в межах повноважень сторін цієї Угоди, та про вжиті  заходи щодо усунення виявлених порушень.       

3.4. Спільне  інформування  органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів прокуратури, об’єднань роботодавців  про систематичні  порушення законодавства про працю та внесення пропозицій щодо притягнення  до відповідальності осіб, які порушують законодавство про працю.

3.5.  Аналіз  причин найбільш характерних порушень законодавства про працю, зокрема ухилення  від юридичного оформлення фактичних трудових відносин, підміни трудових  договорів  цивільно-правовими чи іншими угодами, використання запозиченої праці та  підготовка пропозицій щодо попередження таких порушень

         3.6.  Підготовка спільних  пропозицій про внесення змін до законодавства, інших нормативно-правових актів, у тому числі  вдосконалення контролю та посилення відповідальності за порушення законодавства про працю.

        3.7. Обговорення  на спільних заходах  актуальних питань додержання  законодавства  про працю  та загальнообов’язкове  державне соціальне страхування,  обмін досвідом роботи, проведення  навчання, спільних семінарів, нарад .

        3.8. Залучення представників ФПО  до участі в роботі комісій, робочих груп, інших органів, що створюються Управлінням праці.

        3.9. Регулярний обмін  інформацією, надання необхідних матеріалів, документів з питань, що є предметом цієї Угоди.

        3.10. Організація  узгодженої  роз’яснювальної роботи з питань законодавства про працю, у тому числі підготовка та видання спільних методичних рекомендацій, посібників  для працівників, профактиву та роботодавців тощо.   

         3.11. Підготовка та розміщення в засобах масової інформації спільних інформаційних, консультативних та інших матеріалів, що стосуються  предмета цієї Угоди.

        3.12. Участь у формуванні програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на державному, галузевому, регіональному та виробничому рівнях, здійснення постійного контролю за їх виконанням.

        3.13. Здійснення Сторонами контролю за виконанням спільних домовленостей.

4.1. Сторони  виконують зобов’язання за цією  Угодою як   безпосередньо, так і через  суб’єктів внутрішньої  організаційної структури.

4.2. Сторони забезпечуватимуть  відкритість та гласність у своїх взаємовідносинах, зокрема шляхом  інформування  одно одної та громадськості через засоби  масової інформації  про результати співпраці.

4.3. Для оперативного  вирішення  актуальних питань, що є предметом цієї  Угоди, не рідше одного разу на півріччя, або в  разі  необхідності, проводяться    особисті зустрічі  керівників  Управління Держпраці та  ФПО.

4.4. Угода набуває чинності з   10 грудня 2015 року.

4.5. Угоду укладено Сторонами  строком на три роки.  Якщо завчасно, не пізніше як за місяць до закінчення строку, жодна із Сторін письмово не повідомить другу сторону про інше, строк дії Угоди автоматично пролонгується на наступні три роки.

4.6. Зміни і доповнення до цієї Угоди або припинення її дії здійснюється  за взаємною згодою Сторін.

        4.7.Сторони визначають  посадових осіб, які будуть відповідальними за взаємодію та реалізацію  цієї Угоди :

         - з боку Управління Держпраці – на першого заступника та заступника начальника Управління;

         - з боку Федерації профспілок Кіровоградської області – на заступника Голови ФПО та керівників  членських  організації ФПО.

        4.8. Кожна Сторона  самостійно визначає порядок доведення змісту цієї Угоди до відповідних суб’єктів  внутрішньої структури.

        4.9. Цю Угоду укладено і підписано у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу  і зберігаються у кожної із  Сторін.

                                                 Підписи   Сторін : 

Начальник Управління Держпраці                       Голова Федерації профспілок

у  Кіровоградській   області                                    Кіровоградській області

                                  

підпис ____       С.М. Подорожний                            підпис_______  М.О. Баланенко

 

« 10 » грудня  2015 року                                            « 10 » грудня  2015 року