Позовна заява про надання щорічної відпустки

ЗРАЗОК

До ______________ районного суду

м. Кіровограда

ПОЗИВАЧ : Давиденко Олена Макарівна,

яка проживає за адресою: вул. Марата, буд. 45, кв. 276,

м. ______________ ______________ обл.,

поштовий індекс _____

Відповідач: Відкрите акціонерне товариство „Десна”

вул. К.Маркса, буд. 194, м. ______________

______________ обл., поштовий індекс _____

 

Позовна заява

про надання щорічної відпустки

З 20 січня 1997 року я працюю на посаді начальника відділу технічного контролю відкритого акціонерного товариства „Десна” м. ______________.

 

У червні 2005 року мені повинні були надати відпустку за 2004-2005 роки.

 

Однак без моєї згоди її перенесли на осінь 2005 року, у зв’язку з чим я не можу оздоровити своїх неповнолітніх дітей.

 

Вважаю дії відповідача незаконними з наступних підстав.

 

У відповідності з ч. 4 ст. 79, ч. 3 ст. 80 КЗпП України черговість надання відпусток визначається графіком, який затверджується власником або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і перенесення її на інший період допускається тільки за письмовою згодою працівника та за погодженням з профспілковим або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

Я своєї згоди на перенесення відпустки не давала. Не було це питання погоджено і з профспілковим комітетом товариства.

У відповідності з п. 1 ч. 1 ст. 5 Закону України „Про судовий збір” робітники і службовці звільняються від сплати судового збору за позовами, що випливають з трудових правовідносин.

Зазначені мною обставини підтверджуються доданими до заяви документами.

 

На підставі викладеного й у відповідності із ст. 74, ч. 4, 5 ст. 79, ч. 3 ст. 80, ч. 1 ст. 232 КЗпП України, ч. 2 ст. 124 Конституції України, керуючись ч. 1 ст. 88 ЦПК України

 

ПРОШУ :

1. Зобов’язати відкрите акціонерне товариство „Десна” м. ______________ надати мені щорічну відпустку за 2004-2005 роки з 1 серпня 2005 року.

2. Стягнути з відповідача на мою користь судові витрати.

 

Додатки:

Копія наказу про прийняття на роботу.

Копія графіку відпусків.

Копії свідоцтв про народження дітей.

Довідка з місця проживання.

Квитанція про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

Копія позовної заяви з додатками (для суду та відповідача) .

 

 

„____”___________200__р. ____________Давиденко О.М.