Щодо чинності колдоговору

Щодо чинності колдоговору

За статтею 1 Закону України «Про колективні договори і угоди» (далі – Закон) колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та роботодавців.

Сторонами колективного договору з одного боку є – роботодавець, з іншого – один або кілька профспілкових органів.

За статтею 13 Закону проект колективного договору обговорюється у трудовому колективі і виноситься на розгляд загальних зборів (конференції) трудового колективу.

Проект колективного договору після схвалення його загальними зборами (конференцією) трудового колективу підписується уповноваженими представниками сторін не пізніш як через 5 днів з моменту його схвалення, якщо інше не встановлено зборами (конференцією) трудового колективу.

Відповідно до статті 9 Закону положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємств незалежно від того, чи є вони членами профспілки, і є обов'язковими як для роботодавця, так і для працівників підприємств.

Після закінчення строку дії колективний договір продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо іншого не передбачено договором.

У разі реорганізації підприємства колективний договір зберігає чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін.

У разі зміни власника підприємства чинність колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року.

Ураховуючи викладене, оскільки саме в колективному договорі визначаються питання регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин й узгодження інтересів працівників та роботодавця, то у разі припинення діяльності профспілкової організації та її виборного органу, його положення продовжують діяти до укладання нового колективного договору.

За матеріалами

газети «Праця і зарплата»