Народний депутат Олег Воронько підтримав ФПО

Народний депутат Олег Воронько підтримав ФПО
Федерація профспілок області звернулася до народних депутатів України від Кіровоградщини щодо недопущення прийняття законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ефективності використання коштів соціального страхування». Відгукнувся та підтримав позицію ФПО народний депутат Олег Воронько. Ось що він повідомив: «Метою подання законопроекту є забезпечення належного фінансового аудиту та аудиту ефективності використання коштів Пенсійного фонду України і фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування Рахунковою палатою.
Для досягнення вказаної мети у законопроекті пропонується внести відповідні зміни до Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування та законів України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» та «Про Рахункову палату». У вказаних змінах пропонується: 1) передбачити, що кошти Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування включаються до складу Державного бюджету України (сьогодні кошти Пенсійного фонду України і фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до ст. 14 Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування та відповідних положень законів про окремі види такого страхування не включаються до складу Державного бюджету України);
2) наділити Рахункову палату України повноваженням щодо здійснення фінансового аудиту та аудиту ефективності використання коштів Пенсійного фонду України і фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Пропозиція про включення до Державного бюджету України коштів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування не узгоджується із сутністю загальнообов'язкового державного соціального страхування. Річ у тім, що при запровадженні загальнообов'язкового державного соціального страхування стався перехід від його фінансування через систему податків до системи страхових внесків. Такий перехід мав принципове значення, оскільки поняття «податки» та «страхові внески» (з 01.01.2011 запроваджено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування) різняться як за соціально-економічною природою, так і за функцією та призначенням у соціальному захисті.
Згідно зі ст. 20 основними джерелами коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до цих Основ є внески роботодавців і застрахованих осіб. За своєю природою «страхові внески» є формою резервування заробітної плати та\або інших доходів застрахованих осіб, яка забезпечує матеріальні виплати та надання соціальних послуг застрахованим особам у разі настання страхового випадку.
Натомість, згідно зі ст. 6 Податкового кодексу України податком визнається «обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до цього Кодексу», а збором (платою, внеском) – «обов'язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій». Таким чином, сплата податків за своєю природою є примусовим вилученням з юридичних і фізичних осіб частини створеної вартості і формування фонду фінансових ресурсів держави, іншими словами – це безповоротні платежі (повернення податку можливе тільки в разі його переплати або тоді, коли передбачені пільги щодо цього податку), які не мають цільового призначення та можуть бути сплачені лише до бюджету, а не до іншого грошового централізованого або децентралізованого фонду. При цьому кошти Державного бюджету України фактично є державною власністю.
Слід також сказати, що страховиками за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у ст. 6 Основ визначені відповідні страхові фонди, які беруть на себе зобов'язання щодо надання застрахованим особам матеріального забезпечення і соціальних послуг при настанні страхових випадків, а не Державний бюджет України.
Крім цього, включення коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування до Державного бюджету України фактично унеможливить реалізацію такого принципу загальнообов'язкового державного соціального страхування як паритетність представників усіх суб'єктів загальнообов'язкового державного соціального страхування в управлінні загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням (ст. 5 Основ).
Таким чином, включення коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування до Державного бюджету України фактично означає відмову від страхового характеру виплат, передбачених відповідними видами такого страхування, що вимагає кардинальних змін як законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, так і бюджетного законодавства.
Висловлюю Вам щиру подяку за викладену проблему, яка безумовно, підлягає розгляду, у зв'язку з чим мною будуть вживатися, на майбутнє, відповідні дії».